×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Прессъобщение от Окръжна прокуратура - Ямбол

Сряда, 14 Ноември 2018 10:44


След протест на Окръжна прокуратура – Ямбол, съдът отмени разпоредби в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Ямбол

След внесен протест на Окръжна прокуратура – Ямбол, съдът отмени четири разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол. Отменените текстове са приети с Решение на Общинския съвет от 30.04.2018 г.

Първата отменена разпоредба в Правилника гласи: „правомощията на Председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“. А съгласно втората протестирана разпоредба „правомощията на Зам. председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“. В протеста е посочено, че в тази си част разпоредбите противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл.24, ал.3, т.1, 2 и 3 от ЗМСМА, тъй като в него изчерпателно са посочени хипотезите на предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя и Зам. председателя на общинския съвет. Сред тях не е предвидено предсрочно прекратяване на правомощията по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници.

Следваща протестирана разпоредба от Правилника гласи: „Председателят на Общинския съвет упражнява контрол върху бюджета на Общината в частта му за общинския съвет“. В протеста се посочва, че разпоредбата противоречи на такава от нормативен акт, който е от по-висока степен, а именно чл.21, ал.1, т.6, чл.25, чл.44, ал.1, т.5, чл.29а и чл. 59 от ЗМСМА и чл.7, ал.5, чл.22, ал.3, чл.45 и сл., чл.122 и сл., чл.140 от ЗПФ. Според закона, контрол върху изпълнението на бюджета е възложен на общинския съвет, а не на неговия председател. В този смисъл е недопустимо с правилник да се разширяват правомощията на един орган, каквито не са предвидени в закон.

Според последната протестирана разпоредба от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол: „разноските направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета – командировки, обучения, семинари, се поемат от общинския съвет“. В протеста е посочено, че тази разпоредба противоречи на чл.34, ал.1, предл.1 и ал.4 от ЗМСМА, който се явява нормативен акт от по-висока степен. В закона е записано, че командировки, обучения и семинари не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Средствата за такива мероприятия се осигуряват не от общинския бюджет, а от организаторите.

Административен съд – Ямбол е приел, че мотивите, които са изложени в протеста на прокуратурата са основателни и поради тази причина е взел решение да отмени всички протестирани разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол.

Решението на Административен съд – Ямбол подлежи на обжалване пред ВАС.

Бел. Яс - ние го публикувахме още преди десетина дни, когато излезе, но това е ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ

Read 559 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo