×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Лидерът на БСП в Ямбол Катя Георгиева: "...Призоваваме д-р Ибришимов да свика извънредна сесия..."

Сряда, 31 Октомври 2018 16:44

Бихме искали да Ви информираме за поредно безхаберие и некомпетентност от страна на Председателя на ОбС в Ямбол  - д-р Ибришимов.

На 5 октомври 2018 г. влезе в сила Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси , която е  обнародвана е в ДВ  81/2.10.2018 год. Наредбата е приета от Министерския съвет в изпълнение на §2, ал.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

  • §3 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата изисква всеки Общински съвет в срок до 5 ноември 2018 г. да приеме Вътрешни правила за организация на изпълнението ù. Правилата касаят кметовете на кметства, представителите в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие, управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия. Трябва да бъде избрана Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната власт, избрани от Общински съвет-Ямбол.

Утре имаме заседание на ОбС, но предложение от Председателя във връзка с тази наредба няма. Ние не просто отчитаме този факт. Готови сме с предложение за Вътрешни правила и призоваваме д-р Ибришимов да свика извънредна сесия по този въпрос – Правилникът регламентира възможността за такава сесия.


Лидерът на БСП в Ямбол Катя Георгиева на пресконференция в понеделник…

Read 630 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo