×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Нов, интегриран проект за намаляване на бедността внесе община "Тунджа"

Понеделник, 11 Юни 2018 11:57


На 30 май Община „Тунджа” подаде проектно предложение: „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа““, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - Компонент 1“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

            Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и цели да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на социално изключените общности, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

            Териториалният обхват на интервенциите ще включва гарантиран достъп до услуги и ресурси за представители на местните общности от всички 44 населени места от селски тип в община „Тунджа“.

Проектът ще предлага диференциран и съобразен със спецификата на общината интегриран подход насочен към населените места, в които живеят деца, семейства и други лица в риск от социална маргинализация и бедност. Предвидените интегрирани мерки и интервенции ще се прилагат в следните области: включване в професионални обучения и последваща защитена заетост за 22, 18, и 12 - месеца според спецификата на работа и длъжността, на която лицата ще бъдат назначени, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги и мерки за развитието на местните общности. Почасово ще бъдат ангажирани и здравни специалисти.

Планираната продължителност на проекта е 24 месеца, като доставката на интегрираните услуги от специалистите в общностния център - КОМПАС ще бъде 18 месеца.

            В рамките на проекта, жителите на общината ще се възползват и от интегрирани форми на семейно консултиране, превенция на заболявания в ранна детска възраст, съчетано с изграждането и на услугата- безплатна детска млечна кухня. Предвижда се над 2000 лица да бъдат засегнати от дейностите по проекта.

            Предвид специфичните цели на интегрираната процедура, реализацията на разнообразни и иновативни дейности и изискванията на управляващите органи на двете Оперативни програми, Община „Тунджа“ включи като партньори четири  организации:

- Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ – Неправителствена организация

- Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ – Неправителствена организация

- Фирма  „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД  –  Работодателска организация

- Детска градина „Изворче“ , село Кабиле.

Проектното предложение е на обща стойност 843 778,51 лв.

Last modified on Понеделник, 11 Юни 2018 22:46
Read 605 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo