×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

22 май - заседание на Общинския съвет на Ямбол . Заместничката Му Бицова вече е накарана да подписва Featured

Вторник, 15 Май 2018 20:06

22 май - заседание на Общинския съвет на Ямбол . Заместничката Му Бицова вече е накарана да подписва
и предложенията за актуализация на Бюджета /не им стигат парите за ремонти на училищата/ и предложението за изграждане на компостираща инсталация на сметището.  Предложентия за няколоко стотици хиляди лева, едното, от които предполага "усвояване" на милиони лева. Много мъжка жена-администратор,  не Бицова - специалист по всичко. Като Карамитев - Матросов същи. 

Кметът Славов- немощ ли, страх ли го тресе, гузен негонен бяга   та гащи ли връзва..  е подписал предложение за прехвърляне на... прибор за рязане на картофи - 1 брой, пет тави, две тенжери, 1 брой тел за разбъркване, две ютии и други такива от общината към Дома за стари хора. Че това е от ресора на Бицова. Не смей да подпише ли, че кметът я отменява?

А заместничката госпожица Петрова - в чийто ресор са европейските пари де га? А да,миналата цялата година, тя почти самоподписваше за кмета...И е решила да си почине, говори се. Ама ний не вярваме. Тя вярна!

Ма,  няма страшно, ако някой е решил да бяга...т в Славовгерб-листата общински съветници пълно с подписвачи матросовци...

1. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

2. Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

3. Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж - гр. Ямбол.

4. Предложение относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ Х-8059 И УПИ ХVІ-8059, кв.6 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

5. Предложение относно изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по Кадастралната карта на гр.Ямбол.

6. Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в Актуализираната програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2017г.

7. Предложение относно отпускане ЕФП на Русанка Стоянова Тенева.

8. Предложение относно попълване състава на Постоянни комисии към ОбС Ямбол.

Read 1168 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo