×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

16 май - знаково дело в Окръжния съд - пенсионерът Канев срещу кмета Георги Славов Featured

Сряда, 16 Май 2018 02:57


от 9.30 ч. съдебен състав ще гледа жалбата на пенсионера инж. Каньо Канев срещу постановената от състав на Ямболския районен съд, с преседател съдия Митрушева присъда, с която той е осъден за клевета и квалифицирана клевета на кмета на Ямбол Георги Славов за над 12 хиляди лева /с таксите и адвокатските разноски/. Славов, в жалбата си искаше 20 хиляди лева за нанесени му неимуществени щети. На първото гледане в Окръжния съд пенсионер Канев поиска отвод на съдебния състав, с председател председателят на Окръжния съд. Съдията изпълни искането му. Сега съдебният състав ще е друг.

ВНЧХД No 3/2018, I състав Клевета и квалифицирана клевета К.Н.К. Г.И.С. Председател и докладчик: 
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
16.5.2018 9:30

 

 Вижте и линковете...Откъдето се разбира, че интервюто е взето и публикувано в интернет на 27 април, в Ямболсвят на 28, април, а в присъдата се говори за интервю от 10 май...тоест за 11 дни по-късно, а от показанията на свидетел по делото се разбира че интервюто е било разглеждано приоритетно от Връзки с обществеността и кмета..11 - 12 дни след публикацията. Странно:
Цитат:
%Г.С.  бил запознат от св. К. –*** на Общината с каченото на сайта „Ямбол свят“ интервю с подсъдимия. След като изгледал интервюто С. бил видимо притеснен.Въпросът относно  негативната публикация в интернет пространството бил дискутиран приоритетно пред останалите теми със служители от отдел „Връзки с обществеността“ както и следва ли да има реакция от страна на институцията , която представлява и каква трябва да е тя. Дълго време след публикуването на материала С. не посещавал публични мероприятия, като тези му функции, произтичащи от заеманата длъжност, били поети от заместник кметовете. "
11-12 дни разлика, дни през които кметът е имал множество публични изяви, включително кани гражданите на Ямбол на честване на Гергьовден...За 11 дни в интервю в интернет НИКОЙ да не съобщи на инж Славов, какви неща говори за него пенсионерът Канев /особено натоварените точно с такива служебни характеристики ПРП-и и секретар-свидетел/ е абсурдно или пък интервюто на Канев не е впечатлило обществеността, не е проличало някой от близките или гражданите да има лошо отношение към него. А това накърнило инж. Славов след 10 май, след което той дълго време не посещавал публични мероприятия, пък води празничната манифестация на 24 май и се възторжено се поздравява с видимо приемащо и отвръщащо на поздравите му рознолико общество народа?
За интернет и 1 час е много информационно време. 11 -12 дни ОГРОМНО.

Ето присъдата и мотивите й:

№ 169/28.11.2017 г.  

                                    Гр. Ямбол, 28.11.2017 г.

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Ямболският районен съд, Наказателно отделение, II-ри състав, в открито съдебно заседание на двайсет и осми ноември две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МИТРУШЕВА

                                                

при участието на секретаря Ж. Ч.

в присъствието на прокурора …………………  

разгледа докладвано от съдия МИТРУШЕВА

НЧХД № 861 по описа за 2017 г.

 

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, пенсионер, женен, неосъждан , ЕГН:**********

ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2017г. в интервю за информационния сайт „Ямбол свят“ е разгласил позорни обстоятелства за Г.И.С., в качеството му на длъжностно лице – ***, при и по повод изпълнение на службата му, като клеветата е разпространена по друг начин – чрез информационния сайт „Ямбол свят“-престъпление по чл. 148 ал.2 вр. ал.1 т.2 и т.3 вр. чл. 147 НК, поради което и на осн. Чл. 78а НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 3000лв. (три хиляди лв.)

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.К. за НЕВИНОВЕН в това по същото време и на същото място в интервю за информационния сайт „Ямбол свят“ чрез израза : “Отидете в средите, в които е Г.С.. Ми те се разтапят от сервилничене тия хора. Непрекъснато се кланят низко, още по-низко. Те го правят на велик, а той е един обикновен мошеник“ да е разгласил позорни обстоятелства за Г.И.С., в качеството му на длъжностно лице ***, при и по повод изпълнение на службата му, като клеветата да е разпространена по друг начин – чрез информационния сайт „Ямбол свят“, поради което и на осн. Чл. 304 НПК ГО ОПРАВДАВА по така предявеното му обвинение по чл. 148 ал.2 вр. ал.1 т.2 и т.3 вр. чл. 147 НК.

ОСЪЖДА подсъдимия К.Н.К. да заплати на гражданския ищец Г.И.С. ЕГН: ********** сума в размер на 8 000лв. (осем хиляди лв.), представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тях, считано от 10.05.2017г до окончателното им изплащане. Искът за разликата над уважения размер от 8000 лв. до предявения размер от 20 000лв., като неоснователен и недоказан отхвърля.

ОСЪЖДА подсъдимия К.Н.К. да заплати на частния тъжител Г.И.С. направените по делото  разноски в размер на 1412 лв.

ОСЪЖДА подсъдимия К.Н.К. да заплати в полза на съдебната власт , по сметката на ЯРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 320лв.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ЯОС.

                                                                          Районен съдия:        

Мотиви:

Производството по делото е образувано въз основа на частна тъжба от Г.И.С. *** против К.Н.К. *** за престъпление по чл. 148 ал.2 вр. ал.1 т.2 и т.3 вр. чл. 147 ал.1 от НК. С тъжбата е предявен и приет за разглеждане граждански иск от С. срещу подсъдимия за сумата от 20000лв. за причинени неимуществени вреди от престъплението ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното им изплащане. С. е конституиран и в качеството на граждански ищец.

В съдебно заседание частният тъжител участва лично и с редовно упълномощен повереник –адвокат. Чрез повереника си поддържа обвинението срещу подсъдимия. Счита същото за основателно и доказано въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства . За извършеното престъпление пледира подсъдимият да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание глоба. Иска също уважаване на предявеният граждански иск за обезвреда.

Подсъдимият К.К. участва лично в съдебно заседание и с редовно упълномощен защитник-адвокат. Не се признава за виновен по предявеното му обвинение като дава подробни обяснения във връзка с него. Чрез защитника си изразява становище за недоказаност на обвинението , с оглед на което се иска постановяване на оправдателна присъда и отхвърляне на иска за неимуществени вреди.

Съдът, след като обсъди по отделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства по делото, приема за установена следната фактическа обстановка:

С Решение от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия при Община Ямбол е удостоверено избирането на Г.И.С. за трети пореден мандат за кмет на Община Ямбол.

Подсъд.К. , св. Д. св. П. не одобрявали управлението на С.. Считали , че по време на същото са извършени множество незаконосъобразни действия и са разходвани неправомерно обществени средства, за което многократно са сигнализирали прокуратурата и различни държавни институции.

На 10.05.2017г  журналистът Т. П.   взел интервю от подсъд. К.К. по повод образувано срещу него дело за клевета от кмета на Община Ямбол. Интервюто е заснето във видео формат, като файлът е качен на интернет сайта на „Ямбол свят“. По време на интервюто подсъдимият е казал следното: „… и заявявам пред гражданите на гр.Ямбол, че аз ще наричам Г.С. „крадец“, докато той престане да краде. Когато престане да краде ще го наричам „бивш крадец“.Но засега кражбите в гр. Ямбол продължават със страшна сила“ … За него за Г.С. двайсет хилади лева са нищо. Има кой да му дава милиони на него. Нали. От всички обществени поръчки. И всички го знаят това нещо. Всички го знаят …. Отидете в средите ,в които е Г.С.. Ми те се разтапят от сервилничене тия хора. Непрекъснато се кланят ниско, още по-ниско. Те го правят на велик , а той е един обикновен мошеник“.

Г.С.  бил запознат от св. К. –*** на Общината с каченото на сайта „Ямбол свят“ интервю с подсъдимия. След като изгледал интервюто С. бил видимо притеснен.Въпросът относно  негативната публикация в интернет пространството бил дискутиран приоритетно пред останалите теми със служители от отдел „Връзки с обществеността“ както и следва ли да има реакция от страна на институцията , която представлява и каква трябва да е тя. Дълго време след публикуването на материала С. не посещавал публични мероприятия, като тези му функции, произтичащи от заеманата длъжност, били поети от заместник кметовете

Ноторно известно на съда обстоятелство е,че водените срещу кмета на Община Ямбол наказателни производства за престъпления от общ характер са приключили с влезли в сила съдебни актове, с които тъжителят е оправдан по предявените му обвинения.

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на обясненията на подсъдимия, показанията на св. К., св. П., св. П., св. Д., въз основа на  приложените писмени доказателства:Удостоверения на ОИК Ямбол №№ ***; Присъда ***на БАС, Решение № *** на ВКС; Сигнал до Омбудсмана на България от Сдружение Ден;Сигнал от сдружение Ден до ЯРП; Петиция на Сдружение Ден до Комисията по Петиции на ЕП; Становище на Сдружение Ден до Кмета на Община Тунджа и Директора на РИОСВ Ст.Загора, Становище на Сдружение Ден до Директора на РИОСВ Ст.Загора; Писмо изх. № *** на РИОСВ Ст.Загора; Протокол  от 25.05.16г  на Комисия, Писмо изх. № *** от 18.04.17 на Общинска администрация Сливен; Писмо изх. № *** на Оперативна програма „ОС“; Жалба от А. П. до Апелативна прокуратура Бургас, Постановление на ЯОП  от 24.01.2017 по пр. вх. № *** Становище на А.П. до тринайсет институции на държавната и местна власт; Сигнал до ЯОП от общинските съветници на БСП в ОбС Ямбол; Протокол от 14.02.17 по адм.д. № *** на АС-Ст.Загора; Определение № ***на АС София-град; Заявление от М. С. до министъра на ОС; Писма изх. № ***и РД ***на МОСВ,Б. Дирекция ; Протокол от Общо събрание на Регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците Регион Ямбол; ; Договор  от 22.12.2016г мвежду Община Ямбол и „Сорико“ ООД Нова Загора; Постановвление на ЯРП за отказ да се образува досъдебно производство по Пр. *** Възражение от А. П. до ЯОП; Искане от А. П. до четири  държавни институции и до орган на местната власт; Жалба от А. П. до четири  държавни институции и до орган на местната власт- 2бр; Постановление на  СГП по Пр.Пр. ***на СГП, Искане на А. П. до ЯОП;  Допълнение ком Сигнал за проверка  за Безистен Ямбол, Доклад на създадената на 39-то заседание на ОбС Ямбол  Временна комисия за разглеждане  действиятан а Кмета на Община Ямбол, справка за съдимост и приложените веществени доказателства – 1 бр. СД, съдържащо фидеофайл с наименование „ Инж.К. за Г.С., началникът на К. и П. с размер 30954КБ.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Подсъдимият К. с деянието си е осъществил както от обективна, така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 148 ал.2 вр. ал.1 т.2 и т.3 вр. чл. 147 НК, тъй като на 10.05.2017г  в интервю за информационния сайт „Ямбол свят“ е разгласил позорни обстоятелства за Г.И.С., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Ямбол при и по повод изпълнение на службата му, като клеветата е разпространена по друг начин – чрез информационния сайт „Ямбол свят“

Налице е извършено съставомерно деяние по посочените текстове на наказателния закон. Авторството на деянието се установява по безспорен начин както от обясненията на подсъдимия ,  от показанията на разпитаните по делото свидетели и от съдържанието на възпроизведения в съдебно заседание видеофайл с наименование „ Инж.К. за Г.С., началникът на К. и П. с размер 30954КБ.

От обективна страна изпълнителното деяние на престъплението клевета се характеризира с две форми – разгласяване на неистинско позорно обстоятелство за пострадалия или приписването му на неизвършено престъпление. Тоест довеждане до знанието на едно трето лице на несъществуващо позорно обстоятелство, което подсъдимият свързва  с личността на пострадалия. Позорното обстоятелство представлява твърдение за съществуването на  определен факт, който може да се отнася за миналото или настоящото поведение на пострадалия, което е от естеството си да накърни неговото добро име в обществото, тъй като е укоримо от гледна точка на господстващия морал. Приписването на неизвършено престъпление се характеризира с твърдения от страна на подсъдимия пред едно трето лице, че пострадалият е извършил конкретно престъпно деяние. Престъплението само по себе си  винаги е укоримо от гледна точка на господстващия морал и характеризира отрицателно личността на пострадалия. За да е налице състава на престъплението клевета е необходимо от обективна страна позорното обстоятелство да е неистинско или приписваното престъпление да не е извършено от пострадалия. В конкретния случай, чрез използваните от К. изрази :“ аз ще наричам Г.С. „крадец“, докато той престане да краде. Когато престане да краде ще го наричам „бивш крадец“.Но засега кражбите в гр. Ямбол продължават със страшна сила“ … За него за Г.С. двайсет хилади лева са нищо. Има кой да му дава милиони на него. Нали. От всички обществени поръчки. И всички го знаят това нещо. Всички го знаят ….“ подсъдимият е разгласилил за тъжителя позорни обстоятелства, че същият краде и получава неследваща му се материална облага под формата на милиони  от всички обществени поръчки. Несъмнено приписаните на подсъдимия действия са позорни обстоятелства , тъй като могат да се отразят отрицателно  на доброто име на лицето в обществото и да доведат до изграждане на негативна обществена оценка за другиго. От гледна точка на морала, обстоятелството , че дадено лице, заемащо ръководна длъжност, в конкретния случай кмет на община,   краде и получава неследваща се материална облага от обществени поръчки е обективно позорящо , тъй като накърнява общественото мнение за него и предизвиква еднозначна отрицателна оценка на обществото.

Наред с това безспорно в настоящото производство се установи и неистинността на изложените позорни обстоятелства. От приложените по делото съдебни и прокурорски актове и ноторно известните на съда такива С. е оправдан по всички водени срещу него дела от общ характер, а по част от подадените от съмишлениците на К. сигнали до прокуратура е постановен отказ за образуване на досъдебни производства.

От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява наличието на квалифициращите обстоятелства по чл. 148 ал.2 вр. Ал.1 т.3 НК , тъй като клеветата е била нанесена на тъжителя в качеството му на кмет на Община Ямбол при  и по повод на службата му. Когато пострадалото от престъплението лице е длъжностно лице по смисъла на закона какъвто несъмнено се явява настоящия случай и нанасянето на клеветата е свързано с работата на това лице води до съставомерност на извършеното деяние по по-тежко наказуемия състав на чл. 148 ал.2 вр. Ал.1 т.3 НК.

Налице са  и квалифициращите признаци клеветата да е разгласена публично и по друг начин, тъй като самият начин на разгласяване чрез интернет сайт  предполага довеждане на разгласеното обстоятелство  до знанието на неограничен брой лица.

От субективна страна К. е действал с пряк умисъл. Същият е съзнавал, че твърденията му са необосновани, предвид липсата на доказателства в тази насока. Че същите са от такова естество, че могат да окажат негативно въздействие върху доброто име на тъжителя С.. Налице е било и съзнаване на наличието на квалифициращите обстоятелства, а именно длъжностното качество на пострадалото лице и разпространението на клеветата чрез интернет сайт.  От волева страна подсъдимият е целял  именно настъпването именно на този престъпен резултат .

Съдът прие, че чрез израза: „ Отидете в средите , в които е Г.С.. Ми те се разтапят от сервилничене тия хора. Непрекъснато се кланят ниско. Още по-ниско.Те го правят на велик, а той е един обикновен мошеник“  К. не е разгласил позорни обстоятелства за тъжителя, нито му е приписал престъпление. Ето защо и на осн. чл. 304 НПК съдът оправда подсъдимия по предявеното му в тази насока обвинение.

При определяне вида и размера на наложеното на подсъдимия  наказание съдът взе предвид следното: Извършеното от К. престъпление е умишлено и за същото се предвижда наказание глоба от 5000 до 15000лв. и обществено порицание, от престъплението не са настъпили имуществени вреди и подсъдимият е с чисто съдебно минало (предвид настъпилата съдебна реабилитация). С оглед на всичко това съдът прецени , че спрямо К. са налице кумулативните предпоставки на чл. 78 а НК за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. При определяне конкретния размер на същото съдът от една страна съобрази високата обществена опасност на извършеното престъпление предвид високата динамика на този вид престъпления понастоящем в страната, естеството на използваните клеветнически изрази, наличието на два квалифициращи признака.  От друга страна съдът съобрази дадените обяснения от страна на К. по време на съдебното следствие , с което е способствал за изясняване на фактическата обстановка по делото С оглед изложеното съдът определи наказание при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства около и над средния, предвиден в текста на закона размер, а именно глоба в размер на 3000лв.

Съдът счете за основателна исковата претенция  на частния тъжител  С.  срещу подсъдимия за заплащане на неимуществени вреди от престъплението. Същият се прецени за доказан до размера на 8000лв . От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи , че в резултат на разпространените клеветнически  твърдения пострадалия С. е претърпял неимуществени вреди, свързани с причинените душевни страдания, срам и унижение.  Същите подлежат на овъзмездяване по реда на чл. 45 ЗЗД по справедливост. Върху присъдените сума съдът постанови заплащане на законна лихва от датата на увреждането до окончателното и изплащане. Касае се за вземане на деликтно основание, чиято изискуемост, респективно лихвоносност възниква с възникване на увреждащото събитие  За разликата над уважения размер на ска  до предявения такъв от 20 000лв съдът отхвърли претенцията  като неоснователна и недоказана.

При този изход на делото съдът осъди подсъд. К. да заплати на частния тъжител направените по делото разноски в размер на 1412лв , както и да заплати в полза на съдебната власт държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на  320лв.

По изложените съображения съдът постанови съдебният си акт.

                                                                                                 Районен съдия: 

Read 1561 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo