×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Позор за РИОСВ-то. Санкция 2000 лева на длъжностно лице.Едва ли е този на снимката? Featured

Петък, 27 Април 2018 15:02


Кое ли е това длъжностно лице, санкционирано от РИОСВ Стара Загора
за неизпълнение на предписания. 2000 лева - бълха го ухапала. И
даже не казват кой е. Що бе, Стара Загора? Така хвърляте съмнения.  Може да не е кметът на Ямбол, областният координатор на ГЕРБ, /на снимката/ нали.

Защо не публикувахте публично резултатите от лабораторните изследвания на пробите, взети на 16 март от изтичащите води от Регионалното депо...Замърсяване има! С тази прикритост, инспекторите на РИОСВ отварят вратата за съмнения, че става дума за човек на властта, който прикриват Или така е направена проверката, че наказанието да падне в Съда?

На 16 април, който вероятно ще бъде отчетен в края на май...е констатирано, че предписанията, дадени на 16 март не са изпълнени. Ама за това през май...

/бел. Яс не твърдим, че глобеното длъжностно лице е  кмета на Ямбол и областен координатор на ГЕРБ инж. Георги Славов!!!/

Вижте им новините - и думичка няма, че на 16 март са проверявали Регионалното депо край Хаджидимитрово, община "Тунджа". 
http://stz.riew.e-gov.bg/NOVINI-c81

Осем административно-наказателни процедури през март стартира
РИОСВ – Стара Загора
27.04.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора осъществиха 127 контролни
проверки на 111 обекта на териториалния си обхват през март.
Деветдесет и четири от проверките са планирани, а 33 – извънредни,
извършени по сигнали на граждани, по издавани предписания, по
подадени заявления по законите за биологичното разнообразие и
управление на отпадъците.
В рамките на контролната дейност са издадени 71 предписания и са
съставени 8 акта за установяване на административни нарушения. Три
от наказателните процедури са стартирани срещу физически лица,
изсичали дървета с цел незаконно бране на бръшлян в резерват
„Горна Топчия” в землището на с. Коневец, община Тунджа и с това
са нарушили Закона за защитени територии. Два акта са съставени по
Закона за опазване на околната среда и по един за установени
нарушения на законите за водите, за лечебните растения и за
управление на отпадъците.
От РИОСВ – Стара Загора са издадени 4 наказателни постановления в
размер на 19 000 лв. С по 2000 лв. е санкционирано дружество в гр.
Болярово за констатирано увреждане и унищожаване на местообитания
по Закона за биологичното разнообразие и длъжностно лице от Ямбол
за неизпълнение на дадено предписание.
С 3000 лв. е глобено физическо лице от с. Чинтулово, община Сливен
за разкомплектоване на излезли от употреба МПС без регистрация по
Търговския закон, а на дружество в гр. Гълъбово му е наложена
имуществена санкция в размер на 12 000 лв. за неизпълнение на
условие в комплексното си разрешително.
През март не са констатирани наднормени замърсявания на
компонентите на околната среда и не са налагани еднократни или
текущи санкции. Общо събраната сума от наложени санкции през
предходни периоди за месеца е в размер на 1959 лв. Сумата е
разпределена на съответните общини, на чиято територия е
санкционирания субект. Най-голяма сума – 1448 лв. е получена от
община Тунджа, област Ямбол.

Read 1606 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo