Кметът на Ямбол отново на съд за клевета срещу му. Тази седмица 15 дела в АС, 18 в ОС и 62 в Районния

Понеделник, 05 Февруари 2018 03:05АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ
15 дела:
14. Административно дело No 353/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:00
15 Административно дело No 212/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:30
16 Административно дело No 213/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:30
17 Административно дело No 214/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:30
18 Административно дело No 278/2017, II състав КСО А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 9:30
19 Административно дело No 359/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:00
20 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:00
21 Административно дело No 7/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:15
22 Административно дело No 389/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Г.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ХАСКОВО,РУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:30
23 КАНД No 10/2018, II състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС ЕЛ КА ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 9:00
24 КАНД No 15/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ СИНТЕР-М АД Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 9:00
25 КАНД No 16/2018, II състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС К.Д.К. Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 9:00
26 Административно дело No 1/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 10:00
27 Административно дело No 398/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 9.2.2018 9:30
28 Административно дело No 386/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЕТЕЛИНА ПГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 9.2.2018 10:00
29 Административно дело No 381/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СП ЕНЕРДЖИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 9.2.2018 10:15

18 ДЕЛА В ОКРЪЖНИЯ СЪД

Търговско дело No 72/2016, VII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПАУЪР ОЙЛ ЕООД,
М.Т.Г.,
ТОПЛИВО 2 ЕООД,
А.Ч. КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА ЕООД ГР. СТРАЛДЖА Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 5.2.2018 9:30
2 Търговско дело No 65/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.С. В.И.В. Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 5.2.2018 10:30
3 Гражданско дело (В) No 354/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЯМБОЛ Л.Д.К.,
С.Д.К. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 9:30
4 Гражданско дело (В) No 405/2017, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ КРИСАНИ ЕООД М.Т.М. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 6.2.2018 9:30
5 Гражданско дело (В) No 406/2017, I състав Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД ЕТ К.-Г.Г. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 6.2.2018 9:30
6 Гражданско дело (В) No 414/2017, I състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство В.В.К. В.В.К. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 6.2.2018 9:30
7 Гражданско дело (В) No 365/2017, I състав Делба М.К.Д.,
В.С.В. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 10:00
8 Гражданско дело (В) No 409/2017, I състав Искове по КЗ ЕТ "П.--В.П." ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 10:00
9 Гражданско дело (В) No 412/2017, I състав Делба ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
С.А.В. М.Х.С.,
Г.Д.В.,
П.Х.П.,
Р.Г.В.,
И.В.В.,
Т.В.К.,
С.Г.Д.,
Г.С.Д.,
Д.И.Г.,
С.И.Р.,
С.А.П. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 10:00
10 Гражданско дело (В) No 3/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки И.Е.Е. ЮГО ПРОЕКТ ООД Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 6.2.2018 10:00
11 Гражданско дело (В) No 14/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Х.В.,
И.П.В. П.К.Ж. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 6.2.2018 10:00
12 ВНОХД No 10/2018, II състав Квалифицирани състави на кражба И.П.П. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
П.Е.Щ. Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 7.2.2018 9:30
13 Търговско дело No 25/2017, V състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ СТРАГИТЕ АД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ,
В.Л.Б. Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 8.2.2018 10:30
14 Търговско дело No 67/2017, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 8.2.2018 10:30
15 Търговско дело No 68/2017, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ-К ЕООД Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 8.2.2018 11:00
16 НОХД No 135/2017, III състав Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М.Н.К. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 9.2.2018 9:30
17 Търговско дело No 69/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ-КОС ЕООД Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 9.2.2018 10:30
18 Търговско дело No 70/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ-К-ТРАНС ЕООД Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 9.2.2018 10:30

62 ДЕЛА В РАЙОННИЯ СЪД НА ЯМБОЛ /оправете го това гАрАждански, все пак...
1617/2017, II състав
Средна телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.М.Т.
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 9:00
10
НОХД No 14/2018, IX състав
Документни престъпления
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Н.В.С.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 9:00
11
НОХД No 1533/2017, IX състав
Неплащане на издръжка
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.Г.К.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 9:30
12
НОХД No 1650/2017, II състав
Кражба, представляваща опасен рецидив
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
А.В.А.
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 9:30
13
АНД No 17/2018, IX състав
ДИТ
МИРИАН ЕООД
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 9:30
14
Гражданско дело No 4852/2017, XI състав
Искове за развод и недействителност на брака
В.С.К.
Е.В.К.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 9:40
15
Гражданско дело No 4449/2017, XI състав
Искове за развод и недействителност на брака
Д.И.Т.
Т.А.Т.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 9:50
16
Гражданско дело No 1900/2017, XI състав
Делба
Д.Б.А.,
А.Г.А.,
П.Б.Х.
Д.Х.Х.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 10:15
17
Гражданско дело No 4375/2017, XI състав
Искове, основани на неоснователно обогатяване
Г.М.С.
БАНКА ДСК ЕАД
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 10:30
18
НОХД No 27/2018, IX състав
Състави на придобиване и държане на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.Д.К.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 10:30
19
НОХД No 43/2018, IX състав
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
П.Г.Д.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 11:00
20
Гражданско дело No 42/2018, XI състав
Производства по Закона за защита от домашното насилие
В.И.М.,
Ф.Й.А.
Й.А.Д.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 11:15
21
АНД No 1615/2017, II състав
Други административни от наказателен характер дела
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"СОФИЯ- ЧРЕЗ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 13:30
22
АНД No 1622/2017, II състав
КАТ
В.В.К.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 13:30
23
АНД No 1578/2017, II състав
НАП
ЕНСИА ООД
НАП БУРГАС
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 14:00
24
АНД No 1630/2017, II състав
КАТ
М.И.Й.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 14:00
25
АНД No 52/2018, IX състав
КАТ
П.Г.Г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 14:00
26
НОХД No 1427/2017, IX състав
Привилегирован състав на транспортно престъпление
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Г.Д.К.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 14:30
27
АНД No 1653/2017, II състав
КАТ
ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 14:30
28
НОХД No 1618/2017, VI състав
Кражба
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.Д.Х.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 9:00
29
АНД No 917/2017, X състав
ДИТ
ШАМС-24 ЕООД ГР.ЯМБОЛ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 9:30
30
АНД No 1579/2017, VI състав
НАП
ЕНСИА ООД
НАП-СОФИЯ ЧРЕЗ ТД НА НАП-БУРГАС-ОФИС-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 9:30
31
АНД No 1640/2017, VI състав
КАТ
Б.М.Д.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 10:00
32
НОХД No 33/2018, X състав
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Д.П.Д.
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 10:00
33
Гражданско дело No 4437/2017, XV състав
Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
М.И.Б.
Б.М.Б.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 10:10
34
АНД No 85/2018, X състав
КАТ
П.П.Т.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 10:15
35
Гражданско дело No 2657/2017, XV състав
Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
П.Х.В.
САТИР КОМЕРС ЕООД
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 10:30
36
Гражданско дело No 2665/2016, XV състав
Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Д.А.Г.,
В.Д.А.,
Г.А.Г.,
С.Р.П.,
П.И.П.
П.И.П.,
Д.И.П.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 10:40
37
АНД No 1652/2017, VI състав
КАТ
Т.Д.Д.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 10:40
38
АНД No 86/2018, X състав
МВР
С.М.Г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 10:45
39
АНД No 1616/2017, VI състав
КАТ
Г.Г.Г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 10:50
40
Гражданско дело No 4321/2017, XV състав
Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество
ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР ООД - БУРГАС
Н.Р.К.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 11:00
41
Гражданско дело No 4735/2017, XV състав
Искове по СК - издръжка, изменение
Г.К.Д.А.
Д.С.А.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 11:10
42
АНД No 57/2018, VI състав
Производства по приложението на чл.78а НК
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.А.Б.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 11:10
43
Гражданско дело No 4687/2017, XV състав
Производства по Закона за защита от домашното насилие
П.И.Р.
К.П.И.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 11:30
44
НОХД No 1570/2017, X състав
Квалифицирани състави на телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.К.С.
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 13:00
45
НОХД No 1660/2017, VI състав
Неплащане на издръжка
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Т.И.Д.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 13:30
46
НОХД No 1429/2017, VI състав
Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.И.П.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 14:00
47
АНД No 50/2018, VIII състав
Производства по приложението на чл.78а НК
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.В.Й.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 9:00
48
НОХД No 754/2017, VIII състав
Средна телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Г.А.Ф.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 9:30
49
Гражданско дело No 309/2018, XIV състав
Искове по СК - развод по взаимно съгласие
М.П.С.,
С.П.С.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 9:50
50
АНД No 84/2018, VIII състав
КАТ
Д.К.А.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 10:00
51
Гражданско дело No 3960/2017, XIV състав
Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ
Д.М.Д.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 10:20
52
Гражданско дело No 267/2018, XIV състав
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
М.В.Т.
ОБЩИНА -ЯМБОЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ЯМБОЛ
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 10:40
53
Гражданско дело No 4535/2017, XIV състав
Утвърждаване на споразумение за родителски права
Д.С.К.
С.П.К.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 10:50
54
Гражданско дело No 3828/2017, XIV състав
Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение
Т.Д.Т.
С.Д.Т.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 13:30
55
НЧХД No 275/2017, VIII състав
Лека телесна повреда
Й.Г.Г.
Р.Н.И.,
Р.Д.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 13:30
56
Гражданско дело No 3423/2017, XIV състав
Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Д.Р.Д.,
П.И.Д.
Г.Д.М.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 14:30
57
НОХД No 1131/2017, V състав
Против политическите права на гражданите
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.И.Т.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 9:00
58
НОХД No 1131/2017, V състав
Против политическите права на гражданите
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.И.Т.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 9:00
59
Гражданско дело No 306/2018, IV състав
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 9:30
60
НОХД No 175/2017, V състав
Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Е.И.И.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 9:30
61
Гражданско дело No 4311/2017, IV състав
Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Д.Т.Г.
А.И.И.
Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 10:00
62
Гражданско дело No 3318/2016, IV състав
Делба
П.К.П.,
З.И.П.
Т.К.П.,
К.П.П.,
В.С.П.,
М.Д.П.
Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 10:30
63
Гражданско дело No 4498/2017, IV състав
Искове по ЗОДОВ
П.Т.П.
ПРОКУРАТУРАТА НА РБ
Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 11:00
64
АНД No 1246/2017, V състав
КАТ
Д.Д.И.
ОД НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 11:30
65
НОХД No 1378/2017, V състав
Унищожаване и повреждане
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Н.П.Д.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 13:00
66
НЧХД No 1590/2016, V състав
Клевета и квалифицирана клевета
Г.И.С.
Б.Х.П.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 13:30
67
НОХД No 1281/2017, V състав
Кражба в големи размери
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
В.Б.Б.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 15:30
68
НОХД No 48/2018, VIII състав
Неплащане на издръжка
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
А.Н.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 9:00
69
НОХД No 40/2018, VIII състав
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Г.Х.Ц.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 9:30
70
НОХД No 149/2017, VIII състав
Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Я.М.Б.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 10:00
71
НОХД No 458/2017, VIII състав
Квалифицирани състави на телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Я.И.П.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 13

Last modified on Понеделник, 05 Февруари 2018 11:35
Read 231 times
Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo