×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Кметът на Ямбол отново на съд за клевета срещу му. Тази седмица 15 дела в АС, 18 в ОС и 62 в Районния

Понеделник, 05 Февруари 2018 03:05АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ
15 дела:
14. Административно дело No 353/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.С.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:00
15 Административно дело No 212/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:30
16 Административно дело No 213/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:30
17 Административно дело No 214/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КОНТИНВЕСТ ООД НАЧАЛНИКА НА РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 6.2.2018 9:30
18 Административно дело No 278/2017, II състав КСО А.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 9:30
19 Административно дело No 359/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.М.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:00
20 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:00
21 Административно дело No 7/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:15
22 Административно дело No 389/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Г.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ХАСКОВО,РУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.2.2018 10:30
23 КАНД No 10/2018, II състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС ЕЛ КА ГРУП ООД Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 9:00
24 КАНД No 15/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-ГР.ЯМБОЛ СИНТЕР-М АД Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 9:00
25 КАНД No 16/2018, II състав ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ГР.БУРГАС К.Д.К. Председател и докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 9:00
26 Административно дело No 1/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЕЛХОВО Докладчик:
ДИАНА Т. ПЕТКОВА 8.2.2018 10:00
27 Административно дело No 398/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 9.2.2018 9:30
28 Административно дело No 386/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЕТЕЛИНА ПГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 9.2.2018 10:00
29 Административно дело No 381/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СП ЕНЕРДЖИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 9.2.2018 10:15

18 ДЕЛА В ОКРЪЖНИЯ СЪД

Търговско дело No 72/2016, VII състав Молба за откриване на производство по несъстоятелност ПАУЪР ОЙЛ ЕООД,
М.Т.Г.,
ТОПЛИВО 2 ЕООД,
А.Ч. КЕРАМИЧНА КЪЩА СТРАЛДЖА ЕООД ГР. СТРАЛДЖА Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 5.2.2018 9:30
2 Търговско дело No 65/2017, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.С. В.И.В. Докладчик:
НИКОЛАЙ Е. ИВАНОВ 5.2.2018 10:30
3 Гражданско дело (В) No 354/2017, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА ЯМБОЛ Л.Д.К.,
С.Д.К. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 9:30
4 Гражданско дело (В) No 405/2017, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ КРИСАНИ ЕООД М.Т.М. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 6.2.2018 9:30
5 Гражданско дело (В) No 406/2017, I състав Искове по КЗ ЗК ЛЕВ ИНС АД ЕТ К.-Г.Г. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 6.2.2018 9:30
6 Гражданско дело (В) No 414/2017, I състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство В.В.К. В.В.К. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 6.2.2018 9:30
7 Гражданско дело (В) No 365/2017, I състав Делба М.К.Д.,
В.С.В. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 10:00
8 Гражданско дело (В) No 409/2017, I състав Искове по КЗ ЕТ "П.--В.П." ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 10:00
9 Гражданско дело (В) No 412/2017, I състав Делба ЛАЛКОВЦИТЕ ЕООД,
С.А.В. М.Х.С.,
Г.Д.В.,
П.Х.П.,
Р.Г.В.,
И.В.В.,
Т.В.К.,
С.Г.Д.,
Г.С.Д.,
Д.И.Г.,
С.И.Р.,
С.А.П. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 6.2.2018 10:00
10 Гражданско дело (В) No 3/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки И.Е.Е. ЮГО ПРОЕКТ ООД Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА И. ВЪЛЧАНОВА 6.2.2018 10:00
11 Гражданско дело (В) No 14/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Х.В.,
И.П.В. П.К.Ж. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 6.2.2018 10:00
12 ВНОХД No 10/2018, II състав Квалифицирани състави на кражба И.П.П. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
П.Е.Щ. Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 7.2.2018 9:30
13 Търговско дело No 25/2017, V състав Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР.СОФИЯ СТРАГИТЕ АД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ,
В.Л.Б. Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 8.2.2018 10:30
14 Търговско дело No 67/2017, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 8.2.2018 10:30
15 Търговско дело No 68/2017, V състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ-К ЕООД Докладчик:
ДОБРИН П. КЮЧУКОВ 8.2.2018 11:00
16 НОХД No 135/2017, III състав Престъпления против паричната и кредитна система ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ М.Н.К. Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 9.2.2018 9:30
17 Търговско дело No 69/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ-КОС ЕООД Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 9.2.2018 10:30
18 Търговско дело No 70/2017, IV състав Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред АЛЕКСАНДЪР ФАКТОРИНГ 2016 ЕООД БОРОВЕЦ-К-ТРАНС ЕООД Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 9.2.2018 10:30

62 ДЕЛА В РАЙОННИЯ СЪД НА ЯМБОЛ /оправете го това гАрАждански, все пак...
1617/2017, II състав
Средна телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.М.Т.
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 9:00
10
НОХД No 14/2018, IX състав
Документни престъпления
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Н.В.С.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 9:00
11
НОХД No 1533/2017, IX състав
Неплащане на издръжка
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.Г.К.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 9:30
12
НОХД No 1650/2017, II състав
Кражба, представляваща опасен рецидив
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
А.В.А.
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 9:30
13
АНД No 17/2018, IX състав
ДИТ
МИРИАН ЕООД
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 9:30
14
Гражданско дело No 4852/2017, XI състав
Искове за развод и недействителност на брака
В.С.К.
Е.В.К.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 9:40
15
Гражданско дело No 4449/2017, XI състав
Искове за развод и недействителност на брака
Д.И.Т.
Т.А.Т.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 9:50
16
Гражданско дело No 1900/2017, XI състав
Делба
Д.Б.А.,
А.Г.А.,
П.Б.Х.
Д.Х.Х.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 10:15
17
Гражданско дело No 4375/2017, XI състав
Искове, основани на неоснователно обогатяване
Г.М.С.
БАНКА ДСК ЕАД
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 10:30
18
НОХД No 27/2018, IX състав
Състави на придобиване и държане на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.Д.К.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 10:30
19
НОХД No 43/2018, IX състав
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
П.Г.Д.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 11:00
20
Гражданско дело No 42/2018, XI състав
Производства по Закона за защита от домашното насилие
В.И.М.,
Ф.Й.А.
Й.А.Д.
Докладчик:
ВЕСЕЛА К. СПАСОВА
5.2.2018 11:15
21
АНД No 1615/2017, II състав
Други административни от наказателен характер дела
ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"СОФИЯ- ЧРЕЗ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 13:30
22
АНД No 1622/2017, II състав
КАТ
В.В.К.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 13:30
23
АНД No 1578/2017, II състав
НАП
ЕНСИА ООД
НАП БУРГАС
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 14:00
24
АНД No 1630/2017, II състав
КАТ
М.И.Й.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 14:00
25
АНД No 52/2018, IX състав
КАТ
П.Г.Г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 14:00
26
НОХД No 1427/2017, IX състав
Привилегирован състав на транспортно престъпление
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Г.Д.К.
Докладчик:
НИКОЛАЙ И. КИРКОВ
5.2.2018 14:30
27
АНД No 1653/2017, II състав
КАТ
ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА
5.2.2018 14:30
28
НОХД No 1618/2017, VI състав
Кражба
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.Д.Х.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 9:00
29
АНД No 917/2017, X състав
ДИТ
ШАМС-24 ЕООД ГР.ЯМБОЛ
ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" ГР.ЯМБОЛ
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 9:30
30
АНД No 1579/2017, VI състав
НАП
ЕНСИА ООД
НАП-СОФИЯ ЧРЕЗ ТД НА НАП-БУРГАС-ОФИС-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 9:30
31
АНД No 1640/2017, VI състав
КАТ
Б.М.Д.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 10:00
32
НОХД No 33/2018, X състав
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Д.П.Д.
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 10:00
33
Гражданско дело No 4437/2017, XV състав
Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
М.И.Б.
Б.М.Б.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 10:10
34
АНД No 85/2018, X състав
КАТ
П.П.Т.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 10:15
35
Гражданско дело No 2657/2017, XV състав
Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
П.Х.В.
САТИР КОМЕРС ЕООД
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 10:30
36
Гражданско дело No 2665/2016, XV състав
Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Д.А.Г.,
В.Д.А.,
Г.А.Г.,
С.Р.П.,
П.И.П.
П.И.П.,
Д.И.П.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 10:40
37
АНД No 1652/2017, VI състав
КАТ
Т.Д.Д.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 10:40
38
АНД No 86/2018, X състав
МВР
С.М.Г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 10:45
39
АНД No 1616/2017, VI състав
КАТ
Г.Г.Г.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 10:50
40
Гражданско дело No 4321/2017, XV състав
Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество
ТЕЛЕИНФОЦЕНТЪР ООД - БУРГАС
Н.Р.К.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 11:00
41
Гражданско дело No 4735/2017, XV състав
Искове по СК - издръжка, изменение
Г.К.Д.А.
Д.С.А.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 11:10
42
АНД No 57/2018, VI състав
Производства по приложението на чл.78а НК
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.А.Б.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 11:10
43
Гражданско дело No 4687/2017, XV състав
Производства по Закона за защита от домашното насилие
П.И.Р.
К.П.И.
Докладчик:
МАРИНА Х. ХРИСТОВА
6.2.2018 11:30
44
НОХД No 1570/2017, X състав
Квалифицирани състави на телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.К.С.
Докладчик:
ВАСИЛ М. АТАНАСОВ
6.2.2018 13:00
45
НОХД No 1660/2017, VI състав
Неплащане на издръжка
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Т.И.Д.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 13:30
46
НОХД No 1429/2017, VI състав
Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
С.И.П.
Докладчик:
ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА
6.2.2018 14:00
47
АНД No 50/2018, VIII състав
Производства по приложението на чл.78а НК
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.В.Й.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 9:00
48
НОХД No 754/2017, VIII състав
Средна телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Г.А.Ф.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 9:30
49
Гражданско дело No 309/2018, XIV състав
Искове по СК - развод по взаимно съгласие
М.П.С.,
С.П.С.

Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 9:50
50
АНД No 84/2018, VIII състав
КАТ
Д.К.А.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 10:00
51
Гражданско дело No 3960/2017, XIV състав
Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение
МОБИЛТЕЛ ЕАД ГР.СОФИЯ
Д.М.Д.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 10:20
52
Гражданско дело No 267/2018, XIV състав
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
М.В.Т.
ОБЩИНА -ЯМБОЛ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. ЯМБОЛ
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 10:40
53
Гражданско дело No 4535/2017, XIV състав
Утвърждаване на споразумение за родителски права
Д.С.К.
С.П.К.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 10:50
54
Гражданско дело No 3828/2017, XIV състав
Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение
Т.Д.Т.
С.Д.Т.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 13:30
55
НЧХД No 275/2017, VIII състав
Лека телесна повреда
Й.Г.Г.
Р.Н.И.,
Р.Д.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
7.2.2018 13:30
56
Гражданско дело No 3423/2017, XIV състав
Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ
Д.Р.Д.,
П.И.Д.
Г.Д.М.
Докладчик:
ГАЛЯ Д. РУСЕВА
7.2.2018 14:30
57
НОХД No 1131/2017, V състав
Против политическите права на гражданите
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.И.Т.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 9:00
58
НОХД No 1131/2017, V състав
Против политическите права на гражданите
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
И.И.Т.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 9:00
59
Гражданско дело No 306/2018, IV състав
Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ

Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 9:30
60
НОХД No 175/2017, V състав
Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Е.И.И.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 9:30
61
Гражданско дело No 4311/2017, IV състав
Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.
Д.Т.Г.
А.И.И.
Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 10:00
62
Гражданско дело No 3318/2016, IV състав
Делба
П.К.П.,
З.И.П.
Т.К.П.,
К.П.П.,
В.С.П.,
М.Д.П.
Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 10:30
63
Гражданско дело No 4498/2017, IV състав
Искове по ЗОДОВ
П.Т.П.
ПРОКУРАТУРАТА НА РБ
Докладчик:
СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА
8.2.2018 11:00
64
АНД No 1246/2017, V състав
КАТ
Д.Д.И.
ОД НА МВР-ЯМБОЛ
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 11:30
65
НОХД No 1378/2017, V състав
Унищожаване и повреждане
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Н.П.Д.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 13:00
66
НЧХД No 1590/2016, V състав
Клевета и квалифицирана клевета
Г.И.С.
Б.Х.П.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 13:30
67
НОХД No 1281/2017, V състав
Кражба в големи размери
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
В.Б.Б.
Докладчик:
ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ
8.2.2018 15:30
68
НОХД No 48/2018, VIII състав
Неплащане на издръжка
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
А.Н.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 9:00
69
НОХД No 40/2018, VIII състав
Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Г.Х.Ц.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 9:30
70
НОХД No 149/2017, VIII състав
Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Я.М.Б.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 10:00
71
НОХД No 458/2017, VIII състав
Квалифицирани състави на телесна повреда
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ
Я.И.П.
Докладчик:
РАДОСТИН С. РАДИЕВ
9.2.2018 13

Read 1177 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo