×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Все пак кой е ВИНОВЕН? Поне - 5 месеца за 1 и също...нарушение. КОЙ. Featured

Вторник, 21 Февруари 2017 17:12

Този - комуто Прокуратурата не смее да повдига обвинения вече даже? Невинният, до доказване на противното с влязла в сила присъда?

Съдът отмени наложена глоба, свързана с Регионалното депо.
Не било ясно кой е нарушителят. Ами изяснете го де! Излиза, че е виновно
„Регионално депо Ямбол“ ДЗЗД. Странна работа, слагат наказание на Сорико през октомври за нарушение на Регионалното депо през през март. Аза пет месеца нищо не се е променило ли? Пет месеца е имало нарушаване на Закона за опазване на околната среда? Не му е работа на Съда, ама в Решението не пише, че нарушението е отстранено.Ннаказанието е отменено, защото е дублирано. Ами тогава кой е виновен? Слагаме снимка на сградата на Съда, ама там се намира и Прокуратурата...Която виж началото на материала...
И сетне как няма да им плащаме престъпния манталитет, некадърностите на управляващите ли, ние, след като простичко ни вдигат таксите и данъците и налагат глоби,сключват изгодни за който трябва договори, които сетне техните хора в Общинските съвети опредметяват със средства, вдигайки нашите данъци и такси...
Имало нарушение наложили глоба, сетне пак ...Имало назначение, сетне го уволнили. Пито платено. Ама не е така.ние ли да обясняваме на съдебната система, че компенсирането на щетите не снема вината за допускането  им въобще..
ТОЕСТ КАКВИ ДЕЙСТВИЯ НЕ СА БИЛИ ПРЕДПРИЕТИ от който трябва, така че нарушаването на Закона през март 2016 година да не е отстранено поне до октомври ...Твърдят че още не е, ама това са една малка групичка от хора, които...Ние гледаме съдебните решения...
Олигарсите, чрез държавата срещу хората ли. Дали не компенсираме глобите им, въобще казано, с това че Ямбол плаща най-високият сбор от данък сгради плюс такса смет в страната?

Я вижте това:

ВЪЗРАЖЕНИЕ

от
Александър Любомиров Петров, адрес: гр.Ямбол, ул.”николай Петрини” №37
моб.тел. 0887458819; 0898525588

Срещу постановление с изх. № 1019/2016 от  03.11.2016 г. на РП - Ямбол за отказ, да се образува досъдебно производство от Мариана Никова – прокурор при РП Ямбол по преписка 1019/2016 по описа на ЯРП

http://yambolnews.net/index.php/drugosti/item/23454

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 61/16.2.2017 г.

 

Гр. Ямбол , 16.02.2017г.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

 
Ямболски районен съд наказателна колегия в публичното

заседание на осми февруари  през две хиляди и седемнадесета година  в състав:

                                                                      Председател:  Р.Радиев

                                                      

при секретаря Я.С.

 като разгледа докладваното от Р.Радиев АНД  № 1560    по описа  за   2016   год.

 

Производството по делото е образувано по жалба на  „Сорико“ ООД гр. ***, чрез управителя си И. М. М. против Наказателно постановление № 6/12.10.2016 год. на Директор на РИОСВ гр. Стара Загора, с което на осн. чл. 164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.  за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда. В жалбата се излагат съображения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, с оглед на което се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание, жалбоподателят , редовно призован  не се явява. Чрез процесуалния си представител подържа жалбата.

Въззиваемата страна , чрез процесуалния си представител оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна, а атакуваното с нея наказателно постановление за правилно и законосъобразно, с оглед на което се иска оставянето му в сила.

Съдът,след като обсъди по отделно и в тяхната съвкупност събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства по делото, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 19.04.2016 год.  свидетелят М. –  ***съставя АУАН на „Регионално депо Ямбол“ ДЗЗД  за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за опасване на околната среда, за това, че на 25.03.2016 год. не е изпълнило Условие 10.1.2.1 и 10.1.2.2 от Комплексно разрешително № ***., издадено от Изпълнителния директор на изпълнителна агенция по околна среда гр. София.

Въз основа на така съставения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление на 12.10.2016 год. с което на „Сорико“ ООД гр. ***,. на осн. чл. 164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.  за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, извършено на 25.03.2016 год.

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи. Жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 59 ал.2 ЗАНН от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество се преценя като основателна.

Съгласно чл.36, ал.1 от ЗАНН Административно наказателното производство се образува със съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

В случая АУАН е съставен на  „Регионално депо Ямбол“ ДЗЗД , а за същото нарушение е наложена имуществена санкция на „Сорико“ ООД гр. *** т.е. дружеството – жалбоподател е санкционирано без да има започнато срещу него административно наказателно производство.

При това положение, съдът намира, че производството по налагане на наказание на дружеството – жалбоподател е изначално опорочено по начин, който да налага отмяната на атакуваното наказателно постановление, тъй като е санкционирано лице, различно от посоченото в АУАН.

Съдът намира, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, тъй като не е установен по безспорен начин извършителя на нарушението.

Водим от изложеното, съдът

 

            Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6/12.10.2016 год. на Директор на РИОСВ гр. Стара Загора, с което на„Сорико“ ООД гр. *** на осн. чл. 164, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.  за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда.  

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Ямбол в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 

 

                               Районен съдия:

Read 2133 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo