×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Без никакво правно основание община Ямбол, представлявана от Г.И.С. е

Петък, 18 Октомври 2019 09:15


предприела поход за събаряния в ресторант Боровец. Ама пък - как тъй  някой ще иска да се чувал гласа на народа...

това става ясно от публикуваното окончателно Решение на Върховния административен съд

съдът приема, че към 2005 г., когато е приета КК на гр.Ямбол и към 2008г. когато същата е изменена досежно процесния имот, построената в същия сграда е съществувала с площ от 1401, 60 кв. м /застроена площ на първи етаж 804,60 кв. м. плюс 597 кв. м площ на външните тераси/, но не е отразена правилно в КК. Кадастърът има само констативно действие и следва да отразява действителното фактическо състояни...

...Отразяването им в действащата КК като самостостоятелни обекти е още едно основание за изменение на същата поради непълнота и грешка.

...
Община Ямбол не противопоставя доказателства за собственост върху процесните тераси, а съгласно трайната съдебна практика твърдението за наличие на спор за материално право следва да бъде подкрепено с доказателства.

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол представлявана от *Г.И.С., против Заповед № 18-941/01.02.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол.

 

ОСЪЖДА Община гр.Ямбол да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр. София сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

ОСЪЖДА Община гр.Ямбол да заплати на “*” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.”*” №333, представлявано от управителя С.Р., разноски по делото в размер на 1 000/хиляда/ лева за адвокатско възнаграждение.

 

ТОВА РЕШЕНИЕ Е ПОТВЪРДЕНО ОТ ВАС И Е В ЗАКОННА СИЛА

Това е в подкрепа на оценъчните ни съждения, че този Г.И.С. ако например, искате да се чува гласа на народа,  можеше да заповяда да съборите и родната си бащина къща. А ако откажете да прати разрушителни бригади, охранявани от едва ли не личната му полиция...Пък Вий сетне ходете да печелите дела в съдилищата, ако имате въобще къде да живеете и пари за съдебни разноски.

http://adms-yambol.org/files/spravki/0061d818/05791918.htm

 

 

Припомняме Г.И.С. като кмет на Ямбол и областен координатор на ПП ГЕРБ започна нещо като наказателна акция срещу фирма, след като нейният собственик застана твърдо на позицията за организиране на Референдум за или против настаняването на икономически мигранти на територията на областта и изграждането тук на т.нар. бежански лагери

Read 1482 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo