×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Насрочени дела в съдилищата на Ямбол

Понеделник, 04 Юни 2018 04:59

Насрочените в Районния съд дела още не са публикувани

АДЧИНИСТРАТИВЕН СЪД

Административно дело No 18/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СТРАНДЖА ТРЕЙД ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.6.2018 9:30
2 Административно дело No 70/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. САКАРЕЛА ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.6.2018 9:30
3 Административно дело No 26/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ПЕЛИКАН АГРО ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-РА-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.6.2018 10:00
4 Административно дело No 105/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ Й.А.Т. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 6.6.2018 10:00
5 КАНД No 86/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.В.П. МИТНИЦА БУРГАС-ТМУ-БУРГАС Председател и докладчик:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА 7.6.2018 9:00
6 КАНД No 87/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ Х.А.Н. Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 7.6.2018 9:00
7 КАНД No 89/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ Председател:
ДИМИТРИНКА Х. СТАМАТОВА
Докладчик:
ВЪЛКО Д. ДРАГАНОВ 7.6.2018 9:00
8 Административно дело No 98/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ГР.ЯМБОЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 7.6.2018 10:00
9 Административно дело No 113/2018, IV състав КСО М.С.А. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.6.2018 9:30
10 Административно дело No 104/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Х. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.6.2018 9:45
11 Административно дело No 88/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.И.Т. НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОД НА МВР-ГР.ЯМБОЛ, РУ ЕЛХОВО Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.6.2018 10:00
12 Административно дело No 120/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ЯМБОЛ Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.6.2018 10:30
13 Административно дело No 106/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.М.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР ХАСКОВО, РУ ТОПОЛОВГРАД Докладчик:
ВАНЯ С. ИВАНОВА 8.6.2018 10:45

 

ОКРЪЖЕН СЪД

Гражданско дело (В) No 123/2018, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.М.К.,
Е.Е.К.,
Р.Г.К. Р.К.Т.Г. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 5.6.2018 9:30
5 Гражданско дело (В) No 128/2018, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.В.А.,
И.В.П.,
Н.Т.К.,
Х.К.З.,
Д.К.З.,
С.Й.К.,
Ж.Й.А.,
ППК НАЧАЛО 93 ГР. СТРАЛДЖА Председател и докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 5.6.2018 9:30
6 Гражданско дело (В) No 129/2018, I състав Делба Г.Т.К. Й.Т.К. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 5.6.2018 9:30
7 Гражданско дело (В) No 135/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.Ж.М. Т.Д.И. Председател и докладчик:
РОСИЦА С. СТОЕВА 5.6.2018 9:30
8 Гражданско дело (В) No 147/2018, I състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 А.Ц.И. Д.К.И. Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 5.6.2018 9:30
9 НОХД No 95/2018, I състав Контрабанда на наркотични вещества ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Ю.И.А. Докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 5.6.2018 9:30
10 Гражданско дело (В) No 87/2018, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР Е.Г.М.,
ПРОКУРАТУРАТА НА РБ Председател:
РОСИЦА С. СТОЕВА
Докладчик:
КАЛИНА Г. ПЕЙЧЕВА 5.6.2018 10:00
11 ВНЧХД No 3/2018, I състав Клевета и квалифицирана клевета К.Н.К. Г.И.С. Председател и докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 6.6.2018 9:30
12 ВНОХД No 74/2018, I състав Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред С.С.И. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ИВАН Д. ИВАНОВ 6.6.2018 9:30
13 ВНОХД No 97/2018, I състав Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол Х.Ф.Х. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 6.6.2018 9:30
14 ВНОХД No 98/2018, II състав Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ,
П.А.П. И.Д.К. Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 6.6.2018 9:30
15 ВНОХД No 123/2018, I състав Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества П.Т.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА
Докладчик:
ПЕТРАНКА С. ЖЕКОВА 6.6.2018 9:30
16 ВНОХД No 125/2018, I състав Грабеж Л.Ж.Ж. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател и докладчик:
ДИАНА Д. ФАРФАРОВА 6.6.2018 9:30
17 ВНОХД No 133/2018, II състав Квалифицирани състави на телесна повреда М.Н.Е.,
Х.Р.К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Председател:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ
Докладчик:
ГЕРГАНА Ж. КОНДОВА 6.6.2018 9:30
18 Търговско дело No 18/2018, I състав Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Д.И.Д.,
К.М.Д. Докладчик:
КРАСИМИРА В. ТАГАРЕВА 7.6.2018 10:00

Last modified on Вторник, 05 Юни 2018 04:07
Read 327 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo