Още едни 1000 лева за кмета на Ямбол /и областен лидер на управляващата партия/

Понеделник, 19 Февруари 2018 15:41П Р И С Ъ Д А

№ 21/8.2.2018 г.

гр. Ямбол, 08.02.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ПЕТИ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в открито съдебно заседание, на осми февруари две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

                                       Председател: Г. ВАСИЛЕВ

                                       Съдебни заседатели: 1/

                                                                          2/

при участието на секретаря: Р.В.

разгледа докладваното от СЪДИЯ ВАСИЛЕВ

НЧХД № 1590 по описа за 2016 г.

                            

                                         П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Х.П. - роден на *** ***, постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, ***, женен, неосъждан, ЕГН **********,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 09.04.2015 г. в гр. Я., чрез печатно произведение – в статия на брой №** на вестник „***” е разгласил позорно обстоятелство за длъжностно лице - Г.И.С., в качеството му на *** при изпълнение на службата му с думите: „Реакцията на *** е, знам, че е незаконно, но след като го разрушат, съдете ме. Него закони не го събарят, нищо не го притеснява. Той е с усещането за божество, за човек извън закона” - престъпление по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.2 и т.3, вр. чл.147, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Х.П. с установена по делото самоличност за НЕВИНОВЕН в това на 09.04.2015 г. в гр. Я., чрез печатно произведение – в статия на брой № ** на вестник „***” да е разгласил позорно обстоятелство и да приписал престъпление на длъжностно лице - Г.И.С., в качеството му на *** при изпълнение на службата му с думите: „Рекетът е започнал срещу него още през ***. При него са идвали посредници, за да го изнудват. Първото предложение беше магазинът да се раздели наполовина – половината за него, половината за нас, което категорично отхвърлихме на секундата. Следващите предложения бяха за колосални суми. Единият от които впоследствие се разбра, че е ***, тоя, който най-много идва, мъж на около 54-55 години, прилично облечен, с изискан речник, първоначално се опита да ми каже, че парите, които ми искат, са отчисление за *** и аз поисках документ, защото ставаше въпрос за сумата от *** лева. И аз като дарение или като какво, а той ми отговори, че това е персонална помощ за ***, защото тя е в много тежък финансов момент. И аз попитах: Коя *** сте, Вие представител на коя ***, всъщност кой Ви праща. Отговори ми праща ни ***. Попитах кой ***. Каза Вашия *** – С.. Като ни отнеха басейна всички атаки бяха пренасочени към магазина, от една година и половина спряха да ме рекетират. *** прецени, че ние не сме податливи на корупция и се започнаха административните мерки срещу нас по всички възможни трасета. Аз ще си търся правата в съда – и за басейна, и за магазина, но най-лошото е, че общината и всички данъкоплатци ще понесат щетите, а не този, които е издал неправомерните заповеди, защото *** не носи персонална отговорност”, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по така предявеното му обвинение в тази му част.

ОСЪЖДА подсъдимия Б.Х.П. да заплати на гражданския ищец Г.И.С. сумата от 1000 лв., представляваща причинени неимуществени вреди, в резултат на извършеното престъпление, като за разликата над 1000 лв. до размер на 20 000 лв. отхвърля гражданския иск като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия с установена по делото самоличност да заплати на тъжителя Г.С. направените по делото разноски в размер на 1101.85 лв., както и 50 ДТ върху уважения размер на гражданския иск.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ЯОС.

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Бел. Яс - всеки е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда
Присъди не се коментирали, затова и не коментираме окончателна присъда на ВКС
че този магазин е съборен НЕЗАКОННО

        

Last modified on Вторник, 20 Февруари 2018 10:43
Read 308 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo