×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

И съдът не спаси кандидата от заличаване! То май, нарочно е направено...Изначално... Featured

Вторник, 08 Октомври 2019 14:45


Приключи сагата с  недопускането за кандидат за общински съветник в Ямбол на независимия, Ангел Ангелов. ОИК, реши, след справката от ГРАО, че не му достига необходимия брой коректни подписи /394 вместо 500/. Председателят на ИК, който го издигна обжалва  в ЦИК. ЦИК потвърди решението на "комисарите" в Ямбол. Последва обжалване в Административния съд, със следните доводи:

С жалбата се излагат доводи, че решението е незаконосъобразно. Сочи се, че според разпоредбата на чл. 416 ал. 2 от ИК законодателят е подредил по значение четирите елемента -подпис, имена, постоянен адрес в общината и ЕГН, като последният според оспорващия е с оперативнто-техническо значение, а основополагащи са първите три. Отсъствието на част от ЕГН или име, се сочи в жалбата, не правят записите по-недостоверни. Твърди се още, че инициативния комитет е лишен от възможността да провери данните, отразени в протокол № 2 на териториално звено“ГРАО“, Ямбол, тъй като не разполагат с копие от хартиения запис. Прави се извод, че незначителните пропуски в изискванията на чл. 418 ал. 5 от ИК не я правят нелeгитимен документ и не са достатъчно основание за заличаване на регистрацията на независимия кандидат.

Иска се извършване на повторна проверка на записите на хартиения носител, изготвяне на подробна справка на посочените некоретни, непълни и неточни позиции от протокол № 2 на териториално звено“ГРАО“, Ямбол, с имена и адреси, за да се запознаят и членовете на ИК. Иска се отмяна на оспореното решение, както и възстановяване на регистрацията на независимия кандидат за участие в изборите.

С жалбата се излагат доводи, че решението е незаконосъобразно. Сочи се, че според разпоредбата на чл. 416 ал. 2 от ИК законодателят е подредил по значение четирите елемента -подпис, имена, постоянен адрес в общината и ЕГН, като последният според оспорващия е с оперативнто-техническо значение, а основополагащи са първите три. Отсъствието на част от ЕГН или име, се сочи в жалбата, не правят записите по-недостоверни. Твърди се още, че инициативния комитет е лишен от възможността да провери данните, отразени в протокол № 2 на териториално звено“ГРАО“, Ямбол, тъй като не разполагат с копие от хартиения запис. Прави се извод, че незначителните пропуски в изискванията на чл. 418 ал. 5 от ИК не я правят нелeгитимен документ и не са достатъчно основание за заличаване на регистрацията на независимия кандидат.

Иска се извършване на повторна проверка на записите на хартиения носител, изготвяне на подробна справка на посочените некоретни, непълни и неточни позиции от протокол № 2 на териториално звено“ГРАО“, Ямбол, с имена и адреси, за да се запознаят и членовете на ИК. Иска се отмяна на оспореното решение, както и възстановяване на регистрацията на независимия кандидат за участие в изборите.

 

В КРАЙНА СМЕТКА СЪДЪТ РЕШИ
РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Г. ***, председател на ИК за издигане на А.С.А. за независим общински съветник в община Ямбол против решение № 72-МИ от 26.09.2019г. на Общинската избирателна комисия, Ямбол, потвърдено с решение № 1248 от 30.09.2019г. на ЦИК.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
https://adms-yambol.org/files/spravki/0061d819/348a0719.htm

ОБАЧЕ как да разбираме ние тъпите това:

Не оспорваме Решението- Но в Кодекса член 417
(2) При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им. В случай че непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, общинската избирателна комисия отказва регистрация.

Е как ОИК без да има проверката от ГРАО може да установи това, цитираме:

В протокола е отразено, че от общия брой 546 избиратели подкрепящи кандидата, проверени 542, са установени коректни записи на 394, а брой избиратели с некоректни ЕГН са 86, брой избиратели без посочен постоянен или настоящ адрес на територията на страната към 26.04.2019г.-35бр., брой повторени записи-2, брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избори-6, брой неверни или непълни имена-13, брой лица без избирателни права-6, При тези данни ОИК е приела, че от общо 542 проверени записи, броят на коректните записи е 394, а на некоректните е 148, поради което на основание чл. 87 ал. 1 т. 16 от ИК следва заличаване на независимия кандидат, както и заличаване на Инициативния комитет, който го е издигнал.

ЗНАЧИ:

КАНДИДАТЪТ ИМА ПРАВО НА КОРЕКЦИИ, САМО АКО ОИК ПРИ РЕГИСТРИРАНЕТО ЗАБЕЛЕЖИ ГРЕШКИ.
ОИК НЯМА КАК ДА ЗАБЕЛЕЖИ ГРЕШКИ КАТО ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ, АКО НЯМА ДАННИТЕ НА ГРАО
КАТО ДОЙДАТ ДАННИТЕ ОТ ГРАО, КАНДИДАТЪТ НЯМА ПРАВО НА КОРЕКЦИИ, А АВТОМАТИЧНО СЕ ЗАЛИЧАВА...

ВЪПРОС : 240 ДЕПУТАТА, КОИТО ПРИЕМАХА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС КЪДЕ БЛЯХА.
ОСВЕН, АКО НЕ Е НАРОЧНО, ЗАЩОТО ГРАО Е ПРАВИТЕЛСТВЕНА СЛУЖБА...И КОЙ Я ПРОВЕРЯВА НЕЯ. КАК КОЙ ТЕЗИ КОИТО СА Я НАЗНАЧИЛИ, РАЗБИРА СЕ...

Read 777 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo