×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Още двама кандидати за кметове в Община "Тунджа"

Понеделник, 09 Септември 2019 17:42

Инициативните им комитети бяха регистрирани днес
Припомняме - предните двама кандидати са за селата Кукорево и Ботево
Сега са  за Генерал Инзово и Могила

 

Общинска избирателна комисия Тунджа

РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
Тунджа, 09.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство в село Генерал Инзово, община Тунджа за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпилo e заявлениe за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Кметство в село Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол. Заявлението е подписано от Янка Желязкова Енева, Габриел Павлинов Пантелеев, Георги Филипов Живаров и подадено от Янка Желязкова Енева, представляваща инициативния комитет, заведено е под №4 от 09.09.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Инициативния комитет е създаден, за издигането на МАРТИН ЯНКОВ ЕНЕВ като независим кандидат за кмет на кметство в село Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол. Определено е лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Янка Желязкова Енева, като същата ще отговаря и за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Към заявлението са приложени следните документи: протокол от 09.09.2019 г. за създаване на инициативния комитет, нотариално заверени образци от подписи на лицата, участващи в инициативния комитет с рег.№5383/09.09.2019г., №5382/09.09.2019 г., №5381/09.09.2019 г., нотариално заверени при нотариус Трендафил Петков с рег.№587 в Нот.К., , 3 бр. декларации по чл.153, ал.4, т.3 и т. 4 от Изборния кодекс /Приложение №55-МИ/ , удостоверение от 09.09.2019 г., издадено от „Райфайзен БАНК“, за открита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.13 и чл.154, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.Янка Желязкова Енева с ЕГН :………..

2.Габриел Павлинов Пантелеев с ЕГН:……………..

3.Георги Филипов Живаров с ЕГН: …………….

за издигане на МАРТИН ЯНКОВ ЕНЕВ с ЕГН ………… за независим кандидат за кмет на кметство в село Генерал Инзово, община Тунджа в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Да се издаде УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистриране на инициативен комитет.

Решението след обявяването му да се впише в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол.

Зам. председател: Магдалена Христова Димитрова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

Общинска избирателна комисия Тунджа

РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Тунджа, 09.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство в село Могила, община Тунджа за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпилo e заявлениe за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на Кметство в село Могила, община Тунджа, област Ямбол. Заявлението е подписано от Весела Стефанова Боева, Костадинка Маринова Арабаджиева, Атанаска Георгиева Петрова и Силвия Руменова Койчева и подадено от Силвия Руменова Койчева, представляваща инициативния комитет, заведено е под №3 от 09.09.2019 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Инициативния комитет е създаден, за издигането на ДИМИТЪР ДУЧЕВ КОЙЧЕВ като независим кандидат за кмет на кметство в село Могила, община Тунджа, област Ямбол. Определено е лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Силвия Руменова Койчева, като същата ще отговаря и за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Към заявлението са приложени следните документи: протокол от 05.09.2019 г. за създаване на инициативния комитет, нотариално заверени образци от подписи на лицата, участващи в инициативния комитет с рег.№5809/09.09.2019г., №5808/09.09.2019 г., №5806/09.09.2019 г., №5805/09.09.2019 г., нотариално заверени при нотариус Емил Щърбанов с рег.№487 в Нот.К., , 4 бр. декларации по чл.153, ал.4, т.3 и т. 4 от Изборния кодекс /Приложение №55-МИ/ , удостоверение от 09.09.2019 г., издадено от „Интернешънъл Асет банк“ АД, за открита банкова сметка на името на представляващия инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.13 и чл.154, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №937-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.Весела Стефанова Боева с ЕГН :……………..

2.Костадинка Маринова Арабаджиева с ЕГН: ………………

3.Атанаска Георгиева Петрова с ЕГН: ………..

4.Силвия Руменова Койчева ЕГН :………………

за издигане на ДИМИТЪР ДУЧЕВ КОЙЧЕВ с ЕГН …………… за независим кандидат за кмет на кметство в село Могила, община Тунджа в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Да се издаде УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистриране на инициативен комитет.

Решението след обявяването му да се впише в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, по реда на чл.88 от Изборния кодекс, чрез Общинска избирателна комисия в община Тунджа, област Ямбол.

Зам. председател: Магдалена Христова Димитрова

Секретар: Биляна Иванова Кавалджиева-Димитрова

 

Read 2161 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo