×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЦИК назначи още две Общински избирателни комисии в Област Ямбол

Понеделник, 26 Август 2019 21:12


Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 744-МИ
София, 26.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Елхово, област Ямбол, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\159 от 23 август 2019 г. от кмета на община Елхово, област Ямбол с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове на Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Елхово. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Елхово, област Ямбол, в състав от 13 члена, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Василка Атанасова Джондрова - Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Стоянова Желева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Димитров Иванов

 

СЕКРЕТАР:

Георги Дженков Дженков

ЧЛЕНОВЕ:

 

Димитър Илиев Димитров

 

Елена Пенкова Кускунова

 

Петя Христова Димитрова

 

Владимир Любенов Димитров

 

Филка Станкова Славова

 

Иван Николов Ганев

 

Желязко Стоянов Пенев

 

Недялка Христова Юрукова

 

Митка Димитрова Йонкова

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2019 в 17:59 часа

 

РЕШЕНИЕ
№ 724-МИ
София, 26.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/148 от 23 август 2019 г. от кмета на община Болярово, област Ямбол, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Болярово. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Таня Стоева Стоева

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Геновева Танева Петкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Драгомир Иванов Димов

СЕКРЕТАР:

Стоянка Стоянова Николова

ЧЛЕНОВЕ:

Илия Николов Илиев

 

 

Пролетка Райкова Петрова

 

 

Илиян Иванов Янев

 

Ангел Тодоров Ангелов

 

Миряна Костадинова Иванова

 

Десислава Иванова Кичукова

 

 

Иванка Вълева Костова

 

 

Илиан Атанасов Илчев

 

 

Димитър Боев Иванов

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

Read 1193 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo