×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

КАКВИ ПАРИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК в Местни

Петък, 23 Август 2019 22:54

избори 2019

 

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ 
№ 659-МИ
София, 23.08.2019

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОПРЕДЕЛЯ възнаграждението на членовете на  СИК/ПСИК за І тур при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

Председател                                                 –   100 лева

Заместник-председател/Секретар                –     90 лева

Член                                                             –     80 лева

1.2. За участие в обучението на СИК/ПСИК от ОИК се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 10 лв. на всеки участвал в обучението. 

1.3. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

1.4. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

– в размер на 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350;

– в размер на 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 включително;

– в размер на 50 лв. – в Столична община.

2. При произвеждане на ІІ тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща възнаграждение, както следва:

Председател                                                 –    65 лева

Заместник-председател/Секретар                –    60 лева

Член                                                             –    55 лева

2.1. За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.

2.2. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които представят протоколите на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение, както следва:

– в размер на 25 лв. – в общини с брой на секциите до 350;

– в размер на 35 лв. – в общини с брой на секции от 351 до 1000 включително;

– в размер на 50 лв. – в Столична община.

3. Възнаграждението на членовете на СИК/ПСИК се изплаща след произвеждане на изборите, съответно на втория тур, при следните условия:

а) общинската администрация съставя списък на участвалите в обучението членове на СИК/ПСИК, който се подписва от служител от общинската администрация, от членовете на ОИК, провели обучението, и от членовете на СИК/ПСИК, участвали в обучението. Заверено копие от този списък се предоставя на финансовото звено в съответната общинска администрация, за удостоверяване на участието в обучението при изплащане на възнаграждението по т. 1.2.;

б) за удостоверяване на участието по т. 1.3. и 1.4. за І тур и по т. 2.1. и т. 2.2. за ІІ тур върху удостоверението за назначаване на члена на СИК се поставя печат на общината или на ОИК, отбелязва се датата и се подписва от член на ОИК.

4. Членовете на СИК/ПСИК за деня преди изборния ден, за изборния ден и за следващия ден се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на републиканския бюджет.

5. Изплащането на възнаграждението на членове на СИК/ПСИК, регистрирани като безработни и/или с право на социално подпомагане, не лишава лицата от получаването на обезщетения и/или помощи, както и не изисква изменение на декларирани вече от тях обстоятелства.

6. Възнагражденията на членовете на СИК/ПСИК не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 23.08.2019 в 16:06 часа

Read 722 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo