×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 207 ЗАСТЪПНИКА /ето кои/

Вторник, 21 Март 2017 05:10


ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - 207 ЗАСТЪПНИКА
Районна избирателна комисия Ямбол

РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
Ямбол, 20.03.2017

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 година

Постъпило е заявление на основание чл. 118, ал.1 от ИК от Кръстьо Панайотов Петров – упълномощен от Волен Николов Сидеров,като представляващ коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, заведено под № 4 от 19.03.2017г. във входящия регистър на застъпниците на РИК Ямбол, в което е обективирано искане за регистрация на 207 застъпника.

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район - Ямболски установи, че е подадено Заявление по образец № 40-НС на хартиен носител, подписан от упълномощеното лице. Към заявлението са  приложени по един брой списък на хартиен носител и по един брой на електронен носител, съдържащи имената и единния граждански номер на лицата, чиято регистрация се иска, заверено копие на пълномощното  и 207 броя декларации – Приложение №43-НС на всяко от заявените като застъпници лица.

След извършена проверка на депозираните документи и справка от „Информационно обслужване" АД на списъка с подадените от упълномощеното лице застъпници, РИК-Ямбол установи, че в случая са налице всички законови предпоставки за извършване на регистрацията.

Предвид горното и на основание чл.72, ал.1, т.15 и чл. 118, ал.2 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №4172–НС/01.02.2017г.на ЦИК, РИК в Тридесет и първи изборен район - Ямболски

РЕШИ:

1.Регистрира 207 /двеста и седем/ застъпници на  кандидатската листа на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ в Тридесет и първи изборен район - Ямболски за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 година, както следва:

№ по ред
   

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1
   

Живко Данев Касъров

2
   

Мария Иванова Терзиева

3
   

Иван Георгиев Димов

4
   

Галина Христова Лечева

5
   

Боян Димитров Лечев

6
   

Веселина Иванова Милкова

7
   

Марийка Златева Пенчева

8
   

Тодор Иванов Тодоров

9
   

Тодорка Вълчева Хлебарова

10
   

Анета Георгиева Янузова

11
   

Петър Василев Мушков

12
   

Мария Георгиева Иванова

13
   

Мариана Златева Иванова

14
   

Ваня Георгиева Манева-Йорданова

15
   

Петър Иванов Динев

16
   

Елена Наскова Динева

17
   

Цветана Георгиева Колева

18
   

Пепа Славчева Петрова

19
   

Таньо Динев Танев

20
   

Недялко Петков Тонев

21
   

Иванка Кирова Йовчева

22
   

Динка Стоянова Иванова

23
   

Милка Стойчева Андонова

24
   

Мария Цанева Иванова

25
   

Тодор Господинов Богданов

26
   

Екатерина Димитрова Стайкова

27
   

Вяра Илиева Йорданова

28
   

Атанас Йорданов Данев

29
   

Ивелин Петров Тодоров

30
   

Яна Герогиева Ганчева

31
   

Ервант Мардик Одабашиян

32
   

Нели Кънчева Димитрова

33
   

Петя Андреева Колева

34
   

Добринка Иванова Гагова

35
   

Йордан Василев Кръстев

36
   

Атанас Йорданов Йорданов

37
   

Димитринка Димова Тенева

38
   

Христиан Георгиев Георгиев

39
   

Пенко Михайлов Димитров

40
   

Силвия Петрова Наумова

41
   

Георги Георгиев Янев

42
   

Кръстю Георгиев Янев

43
   

Никола Георгиев Янев

44
   

Мариана Кръстева Янева

45
   

Ивайло Златев Петков

46
   

Валентин Митков Великов

47
   

Александър Павлов Симеонов

48
   

Минка Атанасова Петкова

49
   

Ванко Панайотов Попов

50
   

Николай Иванов Иванов

51
   

Марийка Петрова Иванова

52
   

Панайот Георгиев Панайотов

53
   

Недко Костов Тодоров

54
   

Мария Димитрова Тодорова

55
   

Петко Владимиров Петков

56
   

Господин Митев Динев

57
   

Кина Станкова Динева

58
   

Динка Иванова Димитрова

59
   

Димитър Петров Шиков

60
   

Светла Добрева Тодорова

61
   

Жан Александров Воденичаров

62
   

Константина Димитрова Арнаудова

63
   

Вълкана Павлева Бакалова

64
   

Татяна Панайотова Иванова

65
   

Мария Георгиева Стоянова

66
   

Стратия Георгиев Стратиев

67
   

Стефан Георгиев Пехливанов

68
   

Златка Георгиева Динева

69
   

Ангел Иванов Дойчев

70
   

Даниела Маринова Маринова

71
   

Станимир Иванов Иванов

72
   

Стойчо Димитров Стоев

73
   

Марийка Христова Дочева

74
   

Дончо Златанов Дончев

75
   

Галина Христова Дончева

76
   

Пламен Танев Георгиев

77
   

Румяна Димитрова Иванова

78
   

Атанас Георгиев Димитров

79
   

Андон Миленов Минков

80
   

Неда Господинова Памукова

81
   

Петя Иванова Кирова

82
   

Жени Георгиева Славова

83
   

Дида Атанасова Славчева

84
   

Галя Василева Василева

85
   

Димитър Георгиев Димитров

86
   

Христо Димитров Благоев

87
   

Димитър Стоянов Димитров

88
   

Марко Николов Касъров

89
   

Съби Динев Динев

90
   

Любен Димитров Николов

91
   

Христо Тодоров Христов

92
   

Габриела Иванова Иванова

93
   

Радка Кръстева Стоянова

94
   

Пенка Томова Атанасова

95
   

Атанас Василев Атанасов

96
   

Георги Иванов Ишмериев

97
   

Георги Димитров Кьосев

98
   

Костадин Димитров Михов

99
   

Иван Желязков Иванов

100
   

Недялка Кирова Тонева

101
   

Атанас Димитров Атанасов

102
   

Ваня Димитрова Митева

103
   

Ваня Колева Недева

104
   

Виолета Димова Николова

105
   

Генка Георгиева Тонева

106
   

Генка Стоянова Атанасова

107
   

Деян Пенков Керанов

108
   

Димитър Винков Димитров

109
   

Димитър Динков Тасладжов

110
   

Дияна Иванова Илиева

111
   

Добри Атанасов Лесев

112
   

Донка Господинова Дюлгерова

113
   

Живко Димитров Желязков

114
   

Живко Иванов Чамов

115
   

Иван Василев Господинов

116
   

Иван Георгиев Русев

117
   

Иван Стоянов Маринов

118
   

Йорданка Петрова Лесева

119
   

Керанка Славова Вълкова

120
   

Койчо Иванов Стайков

121
   

Кольо Павлов Динев

122
   

Краса Петкова Георгиева

123
   

Мария Кирова Обретенова

124
   

Марияна Димитрова Димитрова

125
   

Марчо Ангелов Маринов

126
   

Митка Василева Тодорова

127
   

Панайот Георгиев Панайотов

128
   

Панайот Костадинов Георгиев

129
   

Петър Иванов Петров

130
   

Росица Андонова Иванова

131
   

Слав Танев Гърбачев

132
   

Стамен Илиев Митев

133
   

Стоян Аврамов Манев

134
   

Стоян Борисов Стоянов

135
   

Стоян Йорданов Митев

136
   

Стоянка Тотева Колева

137
   

Христо Иванов Филипов

138
   

Желязка Иванова Стоянчева

139
   

Тинка Иванова Ангелова

140
   

Велика Атанасова Кръстева

141
   

Добринка Добрева Терзиева

142
   

Станка Димитрова Пеева

143
   

Радослав Ников Сандев

144
   

Димитринка Георгиева Стойчева

145
   

Марина Вълчева Костадинова

146
   

Елена Георгиева Иванова

147
   

Христо Димов Димов

148
   

Мишо Георгиев Янчев

149
   

Стоянка Димитрова Димитрова

150
   

Гина Тодорова Господинова

151
   

Иванка Тодорова Петрова

152
   

Марияна Владева Рускова

153
   

Динка Атанасова Асенова

154
   

Жана Илиева Христова

155
   

Ивана Георгиева Георгиева

156
   

Донка Тодорова Георгиева

157
   

Ганка Атанасова Арачиева

158
   

Ивана Димитрова Митева

159
   

Генка Петкова Иванова

160
   

Ивана Тодорова Саракостова

161
   

Иван Митков Иванов

162
   

Станимир Георгиев Димитров

163
   

Марина Димитрова Янева

164
   

Валентина Цонева Чиракова

165
   

Николай Иванов Атанасов

166
   

Стоянка Желязкова Стоянова

167
   

Руси Стоянов Стоянов

168
   

Бранимира Валентинова Кирязова

169
   

Мария Александрова Велкова

170
   

Динко Стоянов Вълков

171
   

Станко Атанасов Стоев

172
   

Андон Петков Мандев

173
   

Николай Георгиев Георгиев

174
   

Иван Стаев Янев

175
   

Стоян Костадинов Карабашев

176
   

Петранка Атанасова Пчеларова

177
   

Георги Костадинов Панайотов

178
   

Велина Георгиева Михалева

179
   

Дора Григорова Стефанова

180
   

Иванка Петрова Димова

181
   

Светла Стоянова Стамболова

182
   

Веселина Димитрова Иванова

183
   

Николай Георгиев Георгиев

184
   

Михаил Йорданов Ганчев

185
   

Иван Стойков Георгиев

186
   

Галя Атанасова Костова

187
   

Димитър Иванов Христов

188
   

Величка Неделчева Тодорова

189
   

Йорданка Димитрова Грозева

190
   

Янка Димитрова Славова

191
   

Атанас Йорданов Пенев

192
   

Милен Николаев Йорданов

193
   

Веселин Петков Василев

194
   

Ана Стоянова Стоянова

195
   

Кръстина Атанасова Димитрова

196
   

Иван Стоянов Иванов

197
   

Георги Статев Димитров

198
   

Николай Василев Стоилов

199
   

Радко Атанасов Радев

200
   

Петранка Георгиева Бончева

201
   

Нина Димитрова Николова

202
   

Димитър Христов Митев

203
   

Христо Димитров Драгов

204
   

Стилиян Дианов Стойков

205
   

Янулка Димитрова Иванова

206
   

Георги Василев Георгиев

207
   

Райна Илиянова Петрова

 

2.Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

    Решението да се публикува в публичния регистър на застъпници за избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на оспорване пред ЦИК, чрез РИК в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

Зам. председател: Весела Иванова Караманова

* Публикувано на 20.03.2017 в 19:20 часа

Last modified on Вторник, 21 Март 2017 05:18
Read 1086 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo