×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Одобрени са проектните предложение по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“.

Вторник, 16 Април 2024 22:53

В сградата на община „Тунджа“ се сключиха договори за изпълнение на одобрените проекти по обществената инициатива „С Тунджа в сърцето“.

Кандидатите имаха възможност да кандидатстват по две приоритетни области – до 2000 лв. за проекти, с културна насоченост по приоритетна област 1 и до 4000 лв. с екологична насоченост по приоритетна област 2.

Регистрирани бяха 25 проектни предложения, като от тях 10 бяха по приоритетна област 1, а 15 – по приоритетна област 2.

Одобрени са 6 проекта по приоритетна област 1 – Народно читалище „Отец Паисий-1926“, с. Завой; Сдружение с нестопанска цел „С Тунджа в сърцето“; Народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза; Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево; Народно читалище „Пробуда-1930“, с. Болярско; Кметство с. Победа и 8 проекта по приоритетна област 2 – Кметство с. Драма, Кметство с. Миладиновци, Сдружение с нестопанска цел „С Тунджа в сърцето“, Кметство с. Генерал Инзово, Кметство с. Безмер, Народно читалище „Зора-1930“, с. Челник; Кметство с. Козарево и Кметство с. Окоп.

Кметство село Драма кандидатства по приоритетна област 2 за сумата от 1224 лв. Името на проекта е „Обичам моето село и желая да се развива“, дейностите са за обновяване на парковото пространство и монтиране парково оборудване.

Кметство село Миладиновци кандидатства по приоритетна област 2 за сумата от 2075 лв. с проектно предложение „Изграждане на кът за отдих и игра“ за деца и възрастни.

Народно читалище „Отец Паисий-1930“, село Завой кандидатства по приоритетна област 1 за сумата от 1992 лв. Наименованието на проекта е „Етнографска сбирка, историческа памет и наследство“. Идейното предложение има за цел да запази и съхрани културното наследство. Чрез реализирането на проекта, ще се изгради Етнографска сбирка в сградата на читалището.

Сдружение с нестопанска цел „С Тунджа в сърцето“ кандидатства с проектно предложение на тема: „Почитане на паметта на Апостола на свободата“. Председател на Сдружението е Иван Димитров. Сдружението е създадено през 2024 година. Тяхната идея е да бъдат поставени 12 паметни плочи на Апостола на свободата – Васил Левски в 12 населени места на територията на община „Тунджа“, а именно – Стара река, Калчево, Завой, Чарган, Дражево, Хаджидимитрово, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Робово, Дряново, Ханово. Чрез реализирането на проекта, ще бъдат обхванати максимално голям брой населени места.

Народно читалище „Светлина-1929“ село Роза кандидатства по приоритетна област 1. Предложението е на тема; „Бабо покажи ми, бабо, разкажи ми“. Идеите за реализирането на проекта са възрастните хора от Пенсионерски клуб село Роза да покажат на децата от селото как са се случвали нещата преди десетилетия. Планират и изготвянето на рецептурник.

Сдружение с нестопанска цел „С Тунджа в сърцето“ кандидатства и с проектно предложение на тема: „Църква Св. Пророк Илия, с. Дряново“. Дейностите включени в проекта са: изографисване на икона на Св. Пророк Илия, която да бъде поставена на входа на църквата, облагородяване на пространството около църквата и поставянето на скамейка.

Кметство село Генерал Инзово подаде проектно предложение по приоритетна област 2 на тема: „Мисия зелен рестарт“. С реализирането на проекта ще се облагороди и почисти централният парк на селото, ще се поставят осветителни тела и паркови мебели.

Народно читалище „Просвета-1910“, село Тенево кандидатства с проект: „Песен синор няма“. Основната цел на проекта е развитието и популяризирането на идентичността на село Тенево, свързана с културното наследство, обичаите и традициите. Планира се да бъде заснет и разпространен филм с типичен и обичан от всички жители на селото обичай „Жътва“.

Кметство село Безмер кандидатства заедно с Народно читалище „Светлина-1928“ и Пенсионерски клуб „Здравец“. Трите организации от селото се обединяват около каузата „Заедно можем повече“. С реализирането на проекта ще бъде поставен един от липсващите пилони за знамена пред читалището, свободно стоящи букви с надпис „БЕЗМЕР“ и билборд табела на входа на селото.

Народно читалище „Пробуда-1930“, село Болярско подаде проектно предложение на тема „Бъдеще за осъществяване на българските традиции в село Болярско“ по приоритетна област 1. Идеята на културната организация има за цел да се изработят 10 броя женски народни носии. С реализирането на проекта ще се съхранят българският бит и култура.

Кметство село Окоп кандидатства по приоритетна област 2 на тема „Облагородяване на зона за отдих“. Целта на проекта е да осигури устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот на жителите на с. Окоп. Дейностите включени в проекта са: почистване и облагородяване на парково пространство, създаване на кътове за отдих и поставяне на парково обзавеждане.

Народно читалище „Зора-1930“, село Челник кандидатства с проектно предложение „Беседка за отдих“. С изграждането на беседката в двора на читалището, възрастните хора в селото ще имат още едно място, където да прекарват свободното си време.

Кметство село Победа подаде проектно предложение на тема „Изграждане на игрище за деца“. Идейното предложение има за цел изграждане на спортно игрище, като за целта ще бъдат поставени футболни врати и волейболна мрежа.

Кметство село Козарево кандидатства с проектно предложение на тема „Привлекателно и красиво родно село“. Целта на проекта е да се подобри облика на централната част на селото.

Read 701 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */