×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Одобрен проект за над 1 млн. лв. Featured

Понеделник, 15 Април 2019 15:53

 

Община „Тунджа“ е одобрена за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 с проектно предложение „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“, по процедура чрез подбор Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ .

Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 168 242.43 лв.

Проектното предложение включва дейности за изпълнение на следните инвестиционни проекти за възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътното тяло и тротоарните настилки на следните обекти от публичната инфраструктура на община Тунджа:

  1. 1. Основен ремонт / рехабилитация на ул. „Търговска“ от о. т. 9 до о. т. 130 село Бояджик;
  2. 2. Основен ремонт / рехабилитация на ул. „Георги Дражев“ от о. т. 22 до о. т. 132 село Веселиново;
  3. 3. Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ул. „Васил Левски“ от о.т.190 до о.т.532, с. Роза” , който включва дейности за изграждане на нови улично платно и тротоарни настилки.
Read 380 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo