×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПРОУЧВАНЕ - Областна администрация - най одобрена Който поръчва музиката?

Четвъртък, 19 Септември 2019 06:53

 

      Общинските съвети в Област Ямбол са взели общо 3364 решения и са провели 246 заседания през последния си 4-годишен мандат до месец август 2019 г., включително. Това е една от основните констатации след проведения 3-месечен граждански мониторинг от екипа на Сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/. Мониторингът е част от проект „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“,  който се изпълнява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Най-активни са били общинските съветници от Община Тунджа, които са провели 56 заседания и са взели 886 решения. Същите се оказват и най-ефективни, тъй като са вземали средно по 15,82 решения на едно заседание.

    Мониторингът обхвана следните 6 публични институции: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ, ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЩИНА ТУНДЖА и ОБЩИНА ЯМБОЛ. За провеждане на гражданския мониторинг беше приложена специална методика, разработена и приета от екипа на сдружение АНПОРТ. Обект на мониторинга бяха:

- процесите по предоставяне на услуги от наблюдаваните администрации;

- осигурени ли са възможности за гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики;

- осигурени ли са възможности за обратна връзка с гражданите;

- каква е регулаторната среда за развитие на бизнеса;

- предвидени ли са конкретни мерки и има ли реални действия за борба с корупцията;

- предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение;

- спазване на етичните норми от служителите на съответните администрации;

- и други.

          За документиране на проведения мониторинг беше разработен формуляр – оценъчна карта, в която се регистрираше получената информация и данни, даваха се оценки по отделните показатели и бяха направени съответните препоръки. Мониториращият екип даде най-висока средна обща оценка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ  - 5,48 по шестобалната скала. От общините най-добре е представена ОБЩИНА СТРАЛДЖА с оценка от 5,00.

Живко Цирков

Ръководител на проекта

 

Бел. Яс - А Ямбол на Славов и Ибришимов.

Но проучването е  държавно /чие е правителството/  по Оперативна програма и данните му  вероятно не са за всички. Разбирате нали, че Областна администрация води, последни, може би, допускаме  са смятаните за червени "Тунджа"  Болярово...Ама нали знаете кой поръчва музиката.
Все пак това са наши оценъчни съждения де...Но наистина е страшно, ако в назначаваната държавна машина гражданското участие е по-голямо, отколкото в избираема администрация....

Read 387 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo