×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ЩЕ СЕ ПРЕНАЗНАЧАВАТ СИК. ЦИК е открила техн.грешки в 31 РИК

Понеделник, 22 Март 2021 08:24


Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 2255-НС
София, 18 март 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-55 от 02.03.2021 г. е получена административната преписка относно назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РИК – Ямбол, е приела решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс по отношение на назначаване на СИК на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Централната избирателна комисия установи, че в текста на решение № 26-НС от 28.02.2021 г. на РИК – Ямбол, са налице редица несъответствия, а именно в:

- избирателна секция № 312500004, Ботево, името Станимир Георгиев Георгиев е посочено два пъти като член;

- избирателна секция № 312500025, Кукорево, името Дянка Славова Петрова е посочено два пъти като член;

- избирателна секция № 312500028, Меден кладенец, името Димка Динева Ангелова е посочено два пъти – като председател и като член;

- избирателна секция № 312500033, Окоп, името Милен Георгиев Колев е посочено два пъти като член;

- избирателна секция № 312500035, Робово, името Станислав Георгиев Димитров е посочено два пъти –като председател и като секретар;

- избирателна секция № 312500047, Ханово, името Величка Йорданова Дичева е посочено два пъти – като секретар и като член.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК – Ямбол, да назначи секционните избирателни комисии на територията на община „Тунджа“ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски, за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. след отстраняване на несъответствията по отношение на състава на избирателни секции № 312500004, Ботево; № 312500025, Кукорево; № 312500028, Меден кладенец; № 312500033, Окоп; № 312500035, Робово; № 312500047, Ханово.

ВРЪЩА административната преписка на Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ

Read 719 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */