×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НАСРОЧЕНИ СА: Консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол

Петък, 19 Февруари 2021 13:30

 

На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062 – НС от 16 февруари 2021 година на Централната избирателна комисия, във връзка с подготовката за провеждане на избори за народни представители в 45-то Народно събрание на Република България, политическите партии са поканени за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол. Те ще се проведат на 22 февруари, понеделник, от 10:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация Ямбол. Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Партиите и коалициите трябва да представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  1. 2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите /14 януари 2021 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. 3. при участие на упълномощени лица в консултациите се представя пълномощно, подписано от представляващи партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4.списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратяват предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.

Поканата е публикувана на сайта на община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/Pokana_konsultacii_sik2021.pdf .

Last modified on Понеделник, 08 Март 2021 06:55
Read 966 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */