Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home теми Проект "Безистен-НАР Кабиле" Ако някой поиска информация за "какво става с Безистена" и НАР


Ако някой поиска информация за "какво става с Безистена" и НАР Избрана

Оценете тази статия
(3 гласа)
  • Прочетете 3874 пъти

Съдебни казуси и прецеденти


Съдебни казуси и прецеденти

Административен съд - Велико Търново отмени отказ на кмета на В.Търново да предостави информация, касаеща реконструкцията на жилищна сграда, част от групов паметник на културата. Със заявлението си група граждани  поискаха от кмета достъп до строителните книжа относно проекта за преустройство на сградата и по-конкретно – виза за проучване и проектиране, разрешение за строеж /преустройство/; одобрен архитектурен проект /в част архитектурна и конструктивна/, както и документ, удостоверяващ одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. Кметът отказа информация по всички точки от заявлението с мотив, че исканите документи са част от административни преписки и като такива не представляват обществена информация, а документи по административното обслужване на граждани и юридически лица, т.е. информация, изключена от приложното поле на ЗДОИ по смисъла на чл.8 ал.1 от закона. В решението се посочва още, че доколкото заявителите нямат качеството на заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ, те нямат право на достъп до поисканата информация. Информацията е отказана и на основание „лични данни на трети лица“ и „исканите документи не представляват носители на обществена информация“. С решение №101/11.03.2014 съдът отменя отказа като незаконосъобразен, тъй като информацията е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ – същата касае строителни документи, свързани с изменението на облика на историческо селище Велико Търново, представляващо групов паметник на културата. В решението се посочва, че бъдещото построяване, респективно преустройство на недвижими имоти, включени в съответния ансамбъл безспорно касае обществения живот на града и се отразява върху правната сфера на всеки, в това число и на заявителите в качеството им на жители на В. Търново. Одобряването на строителни книжа не е информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване, тъй като съставлява издаване на административен акт, а не извършване на административна услуга. Според съда приложимият ред за достъп до поисканата информация е този по ЗДОИ, а не както се твърди в решение по Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Изтъква се още, че липсата на съгласие на третото лице не е основание за отказ – в такъв случай органът е задължен да предостави частичен достъп, което общината не е направила. В заключение съдът счита, че би могло да се приеме и наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информацията с оглед съществуващата практика на Община Велико Търново да одобрява строителни книжа в разрез с обществения интерес и без съобразяване с изискванията за опазване на архитектурното наследство. Решението подлежи на обжалване.

http://www.aip-bg.org/publications/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD/%D0%9E%D1%82_%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0/107043/1000549383/

Последно променена наНеделя, 27 Април 2014 12:10
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

ГАЛЕРИЯ 2