×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Знакови ямболски полит. личности - агенти на Държавна сигурност

Четвъртък, 12 Октомври 2017 18:17


Кметът Георги Славов не е бил, но и не предоставя информация за всички


Комисията по досиетата провери агентите на държавна сигурност и явочниците на тоталитарната власт в община Ямбол и общинските съветници
Р Е Ш Е Н И Е № 2-1073/ 03.10.2017 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – община Ямбол. Проверени са 272 лица. Седем лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 33 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (кметът на община Ямбол – Георги Славов) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :


Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.  - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена    Александър Альошев Иванов
Дата на раждане    26.09.1955 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    Ст. лейт. Тодор Фотев на 03.12.1986 г., регистриран на 05.12.1986 г.
Ръководил го служител    Ст. лейт. Тодор Фотев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Денев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони -  обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-49; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-46; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 12.11.2007 г. до 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Ангел Тодоров Ангелов
Дата на раждане    01.01.1953 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    кап. Никола Кръстев Тенев на 05.06.1982 г., регистриран на 11.06.1982 г.
Ръководил го служител    кап. Никола Кръстев Тенев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Маев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2432 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ангел Тодоров Ангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Борис Савов Начев
Дата на раждане    10.05.1947 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    ст. лейт. Христо Йорданов Христов на 20.07.1981 г., регистриран на 27.07.1981 г.
Ръководил го служител    ст. лейт. Христо Йорданов Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Сергей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Разходни документи, отчетени от щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2526 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 1991 г. до 1999 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Борис Савов Начев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Ганчо Чанев Коледжиков
Дата на раждане    27.01.1941 г.
Място на раждане    гр. Карнобат
Вербувал го служител    вербуван на 12.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г.
Ръководил го служител    о. р. Стефан Генов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Трендафилов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-102 (Яб); протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-118 (Яб).
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински народен съветник до 1990 г.


Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Георги Константинов Рибаров
Дата на раждане    01.10.1950 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    регистриран на 11.04.1988 г.
Ръководил го служител    подп. Иван Тодоров Карнобатлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    секретен сътрудник
Псевдоними    Хирон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е 6419 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет    1990 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.


Обявява установената и обявена с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Георги Христов Комитов
Дата на раждане    01.05.1957 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    ст. лейт. Стоян Петров Стоянов на 20.10.1986 г., регистриран на 23.10.1986 г.
Ръководил го служител    ст. лейт. Стоян Петров Стоянов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС-04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Иванов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2455 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 03.11.1999 г. до 10.11.2003 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Христов Комитов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Обявява установената и обявена с решение № 95/ 28.10.2009 г. – следователи и дознатели - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Димитър Колев Димитров
Дата на раждане    07.06.1953 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Качество    Щатен служител
Структури, в които е работил    ДС, ГСлУ
Документи, свързани с кариерното му развитие    Със заповед № 110/ 10.01.1986 г. е назначен за ст. следовател по ДС.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 1995 г. до 10.11.2003 г.


Обявява установената и обявена с решение № 2-345/ 13.05.2014 г. – длъжници към Кредитна банка  - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Иван Манчев Кунев
Дата на раждане    23.03.1944 г.
Място на раждане    гр. Карнобат
Вербувал го служител    о. р. Желез Христов Железов на 21.10.1964 г., регистриран на 27.10.1964 г.
Ръководил го служител    о. р. Желез Христов Железов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ДС, ВКР-ВМФ-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Янев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1909 (Бс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-154 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет    1966 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Иван Стефанов Дунчев
Дата на раждане    07.08.1949 г.
Място на раждане    гр. Видин
Вербувал го служител    вербуван на 05.12.1985 г., регистриран на 10.12.1985 г.
Ръководил го служител    ст. лейт. Тодор Костадинов Фотев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Тотев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2450 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Член на ВрИК Ямбол от 01.10.1990 г. до 24.10.1991 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Стефанов Дунчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Калин Илиев Киров
Дата на раждане    03.07.1963 г.
Място на раждане    гр. Плевен
Вербувал го служител    кап. Красимир М. Ярлийски на 28.01.1991 г.
Ръководил го служител    кап. Красимир М. Ярлийски
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ДС, ВКР
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Димитров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело ІА-550; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 25.09.2007 г. до 12.11.2007 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Калин Илиев Киров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Куман Георгиев Кузманов
Дата на раждане    03.02.1944 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    вербуван на 22.09.1975 г., регистриран на 20.01.1976 г.
Ръководил го служител    подп. Цветко Иванов Маринов; о. р. Кръстьо Петков Кръстев; о. р. Иван Делев Димовски; о. р. Тодор Маринов Стойков; о. р. Антон Костадинов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ДС, ПГУ-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    секретен сътрудник
Псевдоними    Чавдар
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5285; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет    1986 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински народен съветник до 1990 г.


Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена    Орхан Алиев Юсеинов
Дата на раждане    21.07.1966 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    лейт. Иван Андонов Кънев на 11.08.1985 г., регистриран на 14.08.1985 г.
Ръководил го служител    лейт. Иван Андонов Кънев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС, отделение 06; ДС, управление III-IХ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Зоран
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2444; работно дело IР-15215
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 10.11.2003 г. до 12.11.2007 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 70/ 14.07.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-656/ 26.05.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-849/ 14.02.2017 г. – районните избирателни комисии – избори за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., за 44 Народно събрание


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Ташо Костадинов Ташев
Дата на раждане    28.10.1936 г.
Място на раждане    с. Оман, обл. Ямбол
Вербувал го служител    вербуван на 30.06.1986 г., регистриран на 08.07.1986 г.
Ръководил го служител    о. р. Чанко Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Дъб
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-416 (Яб).
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински народен съветник до 1990 г.


Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Тодор Атанасов Михайлов
Дата на раждане    12.05.1938 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    о. р. Иван Петров на 03.12.1986 г., регистриран на 09.12.1986 г.
Ръководил го служител    о. р. Иван Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Лотос
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 4143/ 1990 г. с предложение за унищожаване на делата на Я/К "Лотос"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински народен съветник до 1990 г.
Общински съветник от 1991 до 10.11.2003 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Тодорка Пенчева Желязкова
Дата на раждане    08.09.1945 г.
Място на раждане    с. Зорница, обл. Бургас
Вербувал я служител    вербувана на 04.05.1982 г., регистрирана на 18.05.1982 г.
Ръководил я служител    о. р. Янко Пъстрилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Люлин
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело ІЯ-50 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 1991 г. до 1995 г.Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 8 /осем/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

 
Приложение 1
лица, за които не е извършена проверка

1.    Атанас Димов Атанасов – общински народен съветник до 1990 г.
2.    Георги Атанасов Димитров  - общински народен съветник до 1990 г.
3.    Георги Б. Иванов –  общински народен съветник до 1990 г.
4.    Георги Г. Георгиев – общински народен съветник до 1990 г.
5.    Георги Д. Динев –  общински народен съветник до 1990 г.
6.    Георги Н. Цонев  – общински народен съветник до 1990 г.
7.    Георги П. Русенов  – общински народен съветник до 1990 г.
8.    Гергана Н. Николова  – общински народен съветник до 1990 г.
9.    Димо Д. Димов  – общински народен съветник до 1990 г.
10.    Динко А. Вълков  – общински народен съветник до 1990 г.
11.    Донка Панайотова Първанова  – общински народен съветник до 1990 г.
12.    Дора П. Иванова – общински народен съветник до 1990 г.
13.    Жана К. Динева – общински народен съветник до 1990 г.
14.    Иван Йорданов Иванов  – заместник – кмет на община Ямбол от 03.04.2000 г. до 10.11.2003 г.
15.    Иван Станев Иванов  – общински народен съветник до 1990 г.
16.    Илия Д. Балабанов  – общински народен съветник до 1990 г.
17.    Йорданка д. Тодорова  – общински народен съветник до 1990 г.
18.    Калинка Р. Донева  – общински народен съветник до 1990 г.
19.    Любомир Г. Иванов  – общински народен съветник до 1990 г.
20.    Мария Г. Георгиева  – общински народен съветник до 1990 г.
21.    Митка Ст. Георгиева  – общински народен съветник до 1990 г.
22.    Митко Д. Стойчев  – общински народен съветник до 1990 г.
23.    Недялко С. Недялков – общински народен съветник до 1990 г.
24.    Николай Димитров Николов  – общински съветник от 03.11.1999 г. до 03.11.2000 г.
25.    Николина Н. Христова – общински народен съветник до 1990 г.
26.    Петър М. Петров  – общински народен съветник до 1990 г.
27.    Петя Й. Панайотова  – общински народен съветник до 1990 г.
28.    Слави Н. Славов  – общински народен съветник до 1990 г.
29.    Станчо М. Станчев  – общински народен съветник до 1990 г.
30.    Тенко М. Тенев  – общински съветник от 1991 г. до 1995 г.
31.    Тина Г. Атанасова – общински народен съветник до 1990 г.
32.    Тодор Д. Иванов  – общински народен съветник до 1990 г.
33.    Христо Н. Христов – общински народен съветник до 1990 г.

 
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов            /п/ не се чете

Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева            /п/ не се чете

Членове:
1. Борис Сребров Михайлов            /п/ не се чете

2. Георги Вълчинов Пангаров            /п/ не се чете

3. Екатерина Петкова Бончева            /п/ не се чете

4. Иванка Жекова Витанова            /п/ не се чете

Last modified on Петък, 13 Октомври 2017 08:40
Read 1368 times
Rate this item
(1 Vote)

Etarget ADS Custom HTML advanced 468x60 after news

Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo