×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНИ В ЯМБОЛ

Сряда, 04 Октомври 2017 14:03


от Областното ръководство на ПП АТАКА - ЯМБОЛ

       Според актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България /2012-2030г./, в съгласие с обявените приоритети за управление на правителството в частта за социалната и демографската политика, и съгласно декларираните намерения на Областно ръководство на ПП „АТАКА“  –  град Ямбол, за осъществяване на активни мерки, насочени към овладяване на негативните демографски процеси, спиране и преобръщане на тенденцията за намаляване на населението в град Ямбол, беше внесен за обсъждане и приемане от Общински съвет - Ямбол проект на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна общинска финансова помощ за новородено дете в Община Ямбол.
       С уредената в предложения правилник общинска помощ се цели:
 - в рамките на финансовите възможности на общината да се стимулират младите семейства да планират раждането и отглеждането на свои деца в Община Ямбол;
 - да се подпомогне отговорното родителство в пълноценна семейна среда, което е предпоставка за устойчиво развитие на жизнеспособна средна класа в Община Ямбол;
 - да се стабилизира броя на новопостъпващите деца и ученици в образователната система и в останалите обществени системи на Община Ямбол в следващите години;
 - да се подобрят в дългосрочен план качествените и количествени характеристики на работната сила и да се повиши масата на потреблението на стоки и услуги на местния пазар, като фактори за ускорено социално-икономическо развитие на общината, за динамизиране на инвестиционната среда, както и за общо подобряване на жизнения стандарт на жителите на град Ямбол.
      На тези основания считаме, че с подобна общинска мярка се защитават особено важни обществени интереси.
       За приемане на това предложение и стартиране на прилагането на мярката още от бюджетната 2018 година, ПП „АТАКА“ - Ямбол разчита на подкрепата от страна на общинските съветници от коалиционния си партньор ПП „ГЕРБ“, тъй като предложението съответства на договорените политики и приоритети в управленската програма на правителството. В чисто финансов план възвръщаемостта от собствените средства на общината, вложени в изплащане на общинската помощ за раждане на дете, ще получат неколкократна възвръщаемост във времето посредством механизма на финансиране от централния бюджет на държавните дейности в образованието през периода на обхващане на децата в общинските образователни институции. Необходимите средства за осигуряване на бюджетен кредит за изплащане на помощта през първата година, биха представлявали прогнозно около 0,4% от общия бюджет на Община Ямбол. Предвид стабилното финансово състояние на общината, подобна социална инвестиция е напълно по финансовите възможности на град Ямбол.
       Очакваме подкрепа и от страна на общинските съветници от БСП. Назован е един истински проблем пред града ни и имаме начинът за неговото решаване. Предложената мярка представлява по своята същност една ефективна „лява“ мярка, социална в тесния смисъл на думата, имаща безспорно пряко положително влияние върху социално-икономическото състояние на населението в общината.
       Редица общини в страната вече са в напреднал стадий на реализиране на подобни или на други собствени демографски мерки за постигане на видими резултати в посока на регулирано увеличаване на раждаемостта.

   


Last modified on Четвъртък, 05 Октомври 2017 04:42
Read 1185 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2018 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo