Пон11202017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Съд/ Прокуратура Култура Със сигнал питат Окръжния прокурор и Обл. управител


Със сигнал питат Окръжния прокурор и Обл. управител Избрана

Оценете тази статия
(5 гласа)
  • Прочетете 805 пъти


Дали няма Организирана престъпна група, която нанася загуби на община Ямбол
До Окр. Прокуратура гр Ямбол
    г-н Дойчин Дойчев
    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    копие:
    До Обл.управител обл.Ямбол
    Димитър ИЕванов
    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    електронни медии

СИГНАЛ
за проверка
от Борислав Христов  Пехливанов
гр Ямбол ул „ МИР„ № 29; GSM 0886732783: ЕГН 6603204485

    Уважаеми г-н Дойчев,
    Уважаеми г-н Иванов,
                                   
Уважаеми дами и господа, със Заповед РД/02-00220 от 03.05.2017 г.
По т.52 от горепосочената заповед се продава -,,Комплекс за отдих и спорт’’, представляващ поземлен имот идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв. м. по КК и КР на града,одобрен със заповед РД-18-39/30.08.2005г.на изпълнотелния директор на АГКК,последно изменена със заповед 18-1199-14.02.2014 г.на началника на СГКК Ямбол,идентичен с УПИ 1 ‘За отдих , спорт и озеленяване’ в кв. 22 А по регулационния план на гр. Ямбол одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013 г. На кмета на Община Ямбол,ведно с построената през 2003 г. В имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене-ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м. с административен адрес гр.Ямбол,жк. ‘ХАЛЕ’ 65,актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016 г.Начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв.без ДДС.
В тази връзка подозирайки сериозно умишлено занижаване на цената на гореописания имот имам следните въпроси;
1.Кой и по каква методика е извършил оценката на имота?
2.Кой е възложителят на тази оценка ?
3.Защо в тази оценка не са включени всички постройки находящи се на терена?
Как се получи така че в обявлението за търга липсват изградения басейн с площ от 486 кв. м . както и филтърното помещение,съблекални,тоалетни, 72 метра масивна ограда с височина 3 м. и съпътстващата ги вертикална и хоризонтална планировка , както и  комуникации към тях, въпреки направената оценка и експертизата на имота през 2013 г. от инж.Иван Илиев Банев вещо лице назначено от съда  по гражданско дело 1584/2013 г.  в която са описани всички съоръжения  и сгради в имота?
Освен това към днешна дата в описа на тръжната документация фигурират и 10 861 кв.м. терен,което допълнително вдига цената.

4.Дали няма наличие на организирана престъпна група целяща облагодетелствуването на определени лица и съответно нанасяне на сериозни загуби на общинския бюджет.
Моля да бъдат взети под внимание несъответствията по изготвяне на оценката на имота,приетата от съда и неоспорена оценка на същия от община Ямбол по дело 1584/2013 г.
Ако има промяна в обстоятелствата наложили новата по ниска оценка да се провери какви са те ,и ако са в следствие на безстопанственост или друго нарушение на българското законодателство да бъде потърсена отговорност на длъжностните лица отговорни за тях.
Търгът да бъде спрян до изясняване на гореописаните обстоятелства и с цел предотвратяване на сериозни загуби от въпросната продажба.

Гр.Ямбол 19.05.2017 г.                                                                  Борислав Пехливанов

Последно променена наСъбота, 20 Май 2017 08:41
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2