Нед11192017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Съд/ Прокуратура Действащите адвокати през 2017 година в Колегия Ямбол са:


Действащите адвокати през 2017 година в Колегия Ямбол са:

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 2349 пъти


Ето списъка, публикуван в днешния брой на Държавен вестник
Висшият адвокатски съвет на осно-
вание чл. 148, ал. 4 от Закона за адвокатурата
обнародва:
СПИСЪК
на действащите адвокати в Република Бълга-
рия за 2017 г.

Адвокатска колегия – Ямбол
1. Ана Ангелова Янузова. 2. Ангел Кръстев
Лазаров. 3. Анелия Неделчева Димитрова. 4.
Анета Георгиева Петрова. 5. Ани Стефанова
Канева. 6. Апостол Маринов Георгиев. 7. Асио
Тодоров Тодоров. 8. Атанас Иванов Андонов.
9. Атанас Иванов Башаев. 10. Атанас Русев
Болградов. 11. Атласка Любенова Данкова. 12.
Боряна Борисова Чорбаджийска-Русева. 13.
Ваклена Кънчева Колева. 14. Васил Димитров
Николов. 15. Василка Атанасова Джондрова-
Иванова. 16. Васко Димитров Маринов – вре-
менно преустановил адвокатска дейност по
болест. 17. Весела Василева Сотирова. 18.
Виолета Василева Димитрова. 19. Виолина
Иванова Кавалджиева. 20. Вълко Стоев Сто-
ев. 21. Галин Георгиев Ханджиев. 22. Галина
Николаева Доскачарова. 23. Галина Христова
Иванова. 24. Георги Атанасов Попов. 25. Георги
Генов Генов. 26. Георги Дженков Дженков. 27.
Георги Иванов Георгиев. 28. Георги Николаев
Георгиев. 29. Господин Атанасов Атанасов. 30.
Гочо Петков Димов. 31. Гроздан Георгиев Гро-
зев. 32. Данаил Андреев Йорданов – младши
адвокат. 33. Денка Георгиева Гочева-Дрянова.
34. Детелинка Ангелиева Ангелова. 35. Дилиян
Иванов Царев – младши адвокат. 36. Димитрин-
ка Иванова Димитрова. 37. Димитър Атанасов
Ников. 38. Димитър Веселинов Пчеларов. 39.
Димитър Георгиев Атанасов. 40. Димитър Илиев
Димитров. 41. Димитър Николов Димитров. 42.
Димитър Стефков Ставрев. 43. Димитър Стоя-
нов Атанасов. 44. Дина Йорданова Ценова. 45.
Доника Монева Колева. 46. Доника Панайотова
Панайотова. 47. Драгомир Минков Димитров.
48. Елена Димитрова Иванова-Георгиева. 49.
Жана Димитрова Табурова-Атанасова. 50. Жана
Калчева Георгиева. 51. Жана Панайотова Ко-
стова. 52. Жанета Господинова Господинова. 53.
Жанета Петкова Алдинова. 54. Женя Ангелова
Кайали. 55. Живка Господинова Колева. 56.
Злати Георгиев Георгиев. 57. Златка Георгиева
Делчева. 58. Иван Атанасов Славов. 59. Иван
Димитров Иванов. 60. Иван Димитров Чоков.
61. Иван Петков Чиликов. 62. Иво Стоянов
Кафеджиев. 63. Илиян Ангелов Толев. 64.
Илиян Иванов Янев. 65. Илияна Георгиева
Димитрова. 66. Инна Иванова Гиргинова. 67.
Ирена Славова Славова-Кънева. 68. Ирина
Милушева Карагеоргиева. 69. Ирина Юриева
Стефанова. 70. Катерина Георгиева Иванова.
71. Катя Георгиева Георгиева. 72. Катя Госпо-
динова Драгнева. 73. Кера Иванова Спирова.
74. Кирчо Георгиев Карагьозов. 75. Красимира
Димитрова Георгиева. 76. Красимира Зафирова
Нещерова. 77. Красимира Костадинова Иванова-
Атанасова. 78. Кристиан Костадинов Пройчев.
79. Крум Асенов Миланов. 80. Мариана Геор-
гиева Гърдева-Виденова. 81. Мариана Рускова
Бузова. 82. Мариана Стоянова Христова. 83.
Марина Петрова Ангелова. 84. Мария Илиева
Грънчарова-Чорбаджийска. 85. Мария Кирилова
Тайчева. 86. Марияна Маркова Йовчева-Георги-
ева. 87. Марко Господинов Бумбаров. 88. Милко
Димитров Димитров – младши адвокат. 89.
Мима Атанасова Атанасова. 90. Мими Миха-
илова Христова. 91. Минчо Викторов Спасов.
92. Мирослав Георгиев Стайков. 93. Мирослав
Стоянов Тумбалов. 94. Митко Янков Краев. 95.
Михаил Иванов Михайлов. 96. Николай Желев
Леков. 97. Панчо Иванов Панчев. 98. Пейчо
Стефанов Пейчев. 99. Петър Стилиянов Вър-
банов. 100. Петя Кирова Ганева. 101. Пламен
Георгиев Болградов. 102. Пламен Димитров
Божилов. 103. Пламен Кирилов Марков. 104.
Пламен Минчев Минчев. 105. Пламенка Мин-
чева Стоева. 106. Радка Балчева Господинова.
107. Радостин Илиев Илиев. 108. Радостина
Владимирова Христова. 109. Радостина Митева
Аврамова. 110. Радостина Стефанова Стефанова.
111. Радостина Стоянова Атанасова. 112. Рени
Георгиева Русева. 113. Росица Василева Тодоро-
ва. 114. Росица Величкова Димитрова-Ставрева.
115. Росица Георгиева Лахтева. 116. Росица
Петрова Дачева. 117. Румен Иванов Желязков.
118. Румяна Георгиева Христова-Спасова. 119.
Румяна Димитрова Янкова. 120. Светла Илиева
Кирилова. 121. Светла Петкова Драгова. 122.
Светослав Тончев Тончев. 123. Силвия Николаева
Атанасова. 124. Симеон Иванов Симеонов. 125.
Сия Петкова Карабаджакова. 126. Снежана Хри-
стова Енчева. 127. Станимир Георгиев Иванов.
128. Станимир Николов Кондев. 129. Станимир
Петров Кескинов. 130. Станка Тодорова Радано-
ва. 131. Стефка Атанасова Ганчева. 132. Стефка
Ганева Въжарова. 133. Стойчо Андонов Тодо-
ров. 134. Стойчо Георгиев Георгиев. 135. Стоян
Щилиянов Стоянов. 136. Стоянка Атанасова
Вангелова. 137. Стоянка Илиева Илиева – вре-
менно преустановила адвокатска дейност. 138.
Таня Георгиева Вълчева. 139. Татяна Андонова
Стойчева. 140. Татяна Иванова Кръстева. 141.
Тодор Димитров Караиванов. 142. Христина
Димитрова Кожухарова. 143. Христо Иванов
Попов.144. Цанка Димова Механджиева. 145.
Яна Михайлова Първанова. 146. Яна Христова
Хлебарова. 147. Янчо Манолов Манолов.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

сайта на колегията е:

 http://www.ak-yambol.org/

 

Последно променена наСъбота, 07 Януари 2017 15:54
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2