Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Съд/ Прокуратура Наглостта на кмета и председателя на Общински съвет – Ямбол нямат граници


Наглостта на кмета и председателя на Общински съвет – Ямбол нямат граници Избрана

Оценете тази статия
(16 гласа)
 • Прочетете 4658 пъти


Сигнализирам всички граждани, контролни органи и институции, че на сайта на Община Ямбол е публикувана, като ВЛЯЗЛА В СИЛА  и приета на заседание на Общински съвет- Ямбол, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, която представлява документ с невярно съдържание. На  сесията на Общински съвет Ямбол на 29.11.2016 г. бе разгледана и приета Наредба с различно съдържание, която атакувах в Окръжна прокуратура- Ямбол. Като общински съветник изразих  моите критики към проекта за Наредба на заседанието на Общински съвет, които сега виждам като променени текстове, влезли в сила. На  сесията кмета на Ямбол явно отхвърли претенциите ми и под негово дирижиране групата на ГЕРБ прие незаконни текстове. Подмолно и без необходимата публичност, в някоя от канцелариите, е пренаписана наново наредбата и сега тя ни се представя като приета от Общински съвет, което НЕ Е ВЯРНО.
Това е грубо посегателство срещу демократичните принципи на местното самоуправление и е явно престъпление.

Мариета Сивкова -
общински съветник

Бел. Яс - ТАКА ЛИ "СПЕЧЕЛИХА И ИЗБОРИТЕ"????
ето публикуваното в сайта на общината

http://www.yambol.bg/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/os/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8/naredba-mestni-taksi.pdf

- ето как беше приета Наредбата.
/тоест как НЕ БЕШЕ ПРИЕТО ТОВА КОЕТО Е ПУБЛИКУВАНО


ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Ще гласувам против приемането на тази наредба като искам да изразя пред вас своите мотиви. Ще гласувам против, защото в тази наредба ни се предлагат текстове, които не са законосъобразни по два закона. Г-н Ибришимов, като наш председател, в началото на сесията ни припомни, че ние сме избрани за да работим в полза на гражданите и сме дали клетва, че ще правим това, и ще работим законосъобразно, т.е. това, което приемаме трябва да отговаря на законите. Какво имам предвид като казвам, че са ни предложили текстове, които не са законосъобразни по два закона. Значи нарушени са определени членове от ЗДвП и е нарушен член от закона за публичните финанси. Какво имам предвид, в самата мотивационна част на 2 стр. последното изречение над цели, които се поставят е записано: „Действието е продиктувано от законодателната промяна на чл.99, ал.3 от ЗДвП, съгласно която за ползването на платен паркинг се заплаща не такса, а цена.” През миналата година, за да бъдат оправдани някои незаконни действия на някои кметове на големи градове, се извърши незабавна промяна на ЗДвП, където понятието такса за платените зони беше заменено с цена. Разликата е, че таксата е разходоориентирана, т.е. на база на разходите, а цената е на база пазарна стойност. Независимо, че това в текстовата част е декларирано така, няма нищо общо с това, което ни се предлага в самата наредба – чл. 20 и следващите и 24 в самата наредба са позиционирани в глава втора – местни такси. Пише в чл. 20: „Таксите по този раздел се събират от предприятие „Платени зони за паркиране” за ползване на платени зони, по-нататъшните чл.24 – таксите, които се събират от платени зони за паркиране са за ползване .... така, така, така. Всичките цени, които са дадени за опазване на превозното средство, за репатриране и всичко са упоменати като такси, т.е. това което е изискването на закона чл. 99, ал.3 навсякъде да са цени за услуги и целият този раздел за синята зона да е в раздел 3, където са цени на услуги и права. Това не е направено, т.е. много добре мотивирано предложение, но за съжаление, това което е в наредбата не отговаря на мотивационната част и не отговаря на чл.99, ал.3 от ЗДвП, в кйито член категорично нали се казв,а че всъщност трябва за тези зони, за които има платено паркиране, общинския съвет определя цена за паркиране по ал. 1, които са посочени по-горе, а не такса, както е в нашата наредба. Това е едното ми съображение и следващото ми съображение е нарушение на закона за публичните финанси, което се демонстрира в чл. 6 от същата наредба, където се казва в ал. 2, че приходите от такси постъпват в общинския бюджет. Така както в действителност е по закона за местните данъци и такси, а в чл. 3 приходите от цени на услуги и права постъпват в бюджета на органа, който ги предоставя. Това е в нарушение на чл. 46 от закона за публичните финанси, в който се казва, че по бюджета на второстепенните разпоредители, каквито са в случая нашите общински предприятия не се предвиждат приходи с изключение на помощи и дарения. В предишната ни наредба текста е бил, че приходите от такси и цени постъпват по бюджета на общината и това правило трябва да се запази, а не да ни се предлагат такива закононесъобразни текстове. И тъй като апелирам да спазваме законите в държавата, апелирам да не приемаме тази наредба. Имаме действаща, има достатъчно време да се отстранят грешките и да ни се предложи едно законосъобразно решение.

Дичев – репл. - Уважаема г-жо Сивкова, след като е спазена процедурата за вкарване на наредба в дневния ред на заседанието, т.е. била е 14 дни на страницата на Община Ямбол, не виждам какъв е бил проблема да ги кажете тези пропуски, ако има такива наистина, и съответно те да се отстранят. Очевидно е, че Вие искате тук на заседание, да започнете да оспорвате наредбите на администрацията и по този начин да правите една опозиция. Но всъщност, ако сте конструктивна, би трябвало да го направите точно в този 14 дневен срок, тъй като имаше възможност и там, които е забелязал си е дал предложението, което е съобразено от администрацията и е вкарано в наредбата.

            Сивкова – дупл. - Искам да поясня, че като общински съветник имам възможност в работата на комисиите да участвам и да давам предложения и поради този факт не е нужно да ползвам този 14 дневен срок. В същото време искам да обясня че, комисията в която аз участвам, за пореден път в нарушение на правилника, не заседава. Обяснение за това на следващите заседания трябва да дава председателя на комисията – защо не заседава. Въпреки всичко, присъствах на комисията по бюджет и финанси и попитах дали ще има представител от администрацията, за да задам там своите въпроси. Такъв представител не беше осигурен, направила съм всичко необходимо, а това че представям пред вас основни положения от законите, които трябва да се знаят от всеки в тази сграда, който прави нещо, не прави нещата противозаконни. Давам ви едни факти – четете, извикайте юристите. Гледам в устройствения план, че дирекция „Правна дейност” има задължението по изискванията на устройствения правилник да дава задължителни становища по законосъобразност на всичко, което се внася в този общински съвет. Много ще ми е любопитно да се представи пред нас на тази комисия, това задължително становище, за да видим какво пише по тези въпроси. Защото тука ви казвам, че не само има нарушения в закона. Тука в самата мотивационна част пише какво трябва да има, а го няма в наредбата.

Д. Стоянов - Незнам какво става, значи. Много министри отиват сега в прокуратурата, дано да дойде ден и общински съветници да ходят. Но аз съм малко шокиран – предлага се нещо от администрацията, за което излиза после общински съветник и казва, че е противозаконно. Аз, като инженер човек, какво да кажа, какво да гласувам сега, за или против. Моето предложение е да се отложи приемането на наредбата, общинския съвет си има финансови средства, да се поиска един независим одит от 3-ма юристи – независими, които да направят една оценка и да кажат – да, противозаконна, не е противозаконна. Но мен ме е страх да гласувам при такава една ситуация. Значи в момента ще гласувам нещо там ще пише – да, недай си боже след 5 години да дойдат да ме разпитват. Както сега ме разкарват от полицията за обекти, които съм правил от 20 години, почнат да ме разкарват като общински съветник, трябва да има нещо сега. В крайна сметка хора сме, всеки има достойнство, има чест, дайте малко по-сериозно за тия неща. Тука не става въпрос за политическите или какви да е било конфронтации помежду ни, каквото да е било, хора сме, достойни хора сме. Благодаря, моето предложение е точка 3 да се отложи за следващия съвет като Общински съвет да финансира една независима юридическа комисия, която да даде становище. Сега като излезете тук ще приказвате всички останали, излизайте малко повече, за да можем да водим диалог и да можем да се разбираме. Голяма част от хората стоите, мълчите и се подсмихвате, излезте кажете си мнението, нека бъдем едни добри хора, хора с мнение и становище.

Славов - На мен наистина ми е много странно, чак понякога се развеселявам, когато някои изкара нещо непонятно за другите и се опита да ги хвърли в стрес, както в случая се получи с г-н Стоянов. Защото той не разбира материята и конкретно си признава, една голяма част от останалите също не са наясно с конкретиката, която г-жа Сивкова сподели и те също са леко така притеснени. Аз тук виждам една приемственост в поведението - г-н Банков навремето така процедираше. Явно г-жа Сивкова я е приела, да излезе да каже нещо, което другите не са подготвени и да ги стресира, и най-вече със законова норма, имаме си такава закачки эназад във времето. Нито едно от двете неща, които каза г-жа Сивкова, не е с основание, аз немога да го приема, по-скоро гледам леко развеселен. Няма как г-жо Сивкова, да искате приходите от пари услуги и блага да не постъпват в бюджета на органа. Извинявайте, ама тук имаме такси, които се събират от предприятията, те няма как да влязат в бюджета на общината. Имаме такси, които се събират от музеи и други места, няма как да влязат в бюджета на общината. Ама закона си е закон и това е точно по закона направено и няма никакви притеснения и проблеми. След това не мога да разбера и другото основание за синята зона, кое е нещото което Ви притеснява, когато изрично е упоменат начина, по който това се извършва. В този чл.20, както Вие много точно го казахте, изрично си е написано, че „Платени зони за паркиране” за ползване на платените зони за паркиране когато е синя зона, чрез издаване на касов бон, на който е отбелязан началния час на паркиране и неговата стойност, или чрез самотаксуване с билети от паркинг автомат или чрез есемес и т.н.

Сивкова (от място) - Четете първото изречение – таксите който се събират и надолу. Посочено е какво се събира. Вижте член 24 какво събирате, вижте си таблицата какво събирате какво е написано.

Славов - Точно така е, да.

Сивкова (от място) - Списъци на цени и услуги, не са в раздел цени и услуги, никъде не пише цена навсякъде пише такса. Така ли е, така е.

Славов - Тука е упоменат начина, по който се събира.

Сивкова (от място) -  Пише какво се събира и в раздел местни такси. Четете чл.24 да видим какво събирате.

Славов - В чл. 24 не мога да го видя г-жо, ако ми го покажете ще го видя. Аз немога да го намеря в момента но с аргумента, който и вие слагате. Ето чл.24 ....

Сивкова (от място) – Ето – таксите, които се събират от платени зони се определят по час на месец, синя зона – такса в лв., всичкото е такси, такса освобождаване, таксите по чл. еди кой си. А в мотивите си пишете, че основание за промяна на наредбата е, че закона е променен и трябва да е не такса, а цена.

 Славов - Сега със сигурност първото което коментирах е така, не мога да се съглася, че и второто не е така. Колегите са го гледали и най-вече юристите, така че аз продължавам да си отстоявам внесения материал, ако сте прави има съответния ред по който, ако се приеме естествено, може да бъде обжалван. Аз самия нямам против, нека да влезе там, където според вас трябва да влезе или както г-н Стоянов каза пък те хората ще си решат дали е вярна или не е верен съответния текст или въпросния чл. в наредбата.

Сивкова (от място) - Такса ли пише или цена?

Славов -  Г-жо Сивкова аз не съм юрист и не съм в състояние да ви отговоря на въпроса. Само съм наясно, че първото което коментирахте не е така, че няма как цените на услугите да не постъпват в органа. Убеден съм че и второто не е така. Благодаря.

Сивкова (от място) - Те не постъпват по бюджета на органа г-н Славов, това го пише в закона.

Славов - Ама те няма как да не постъпват в бюджета.

Сивкова (от място) -  Те се събират от органа и постъпват в бюджета на общината, не постъпват по бюджета на органа.

Славов – Постъпват, от историческия музей постъпват в историческия музей, от галерията в галерията.

Сивкова (от място) - Вижте си бюджета на общинското предприятие, то няма приходи има само разходи. Приходите са единствено от трансфери.

Славов - Ама г-жо Сивкова, кой ви каза, че става въпрос само за общинските предприятия.

Сивкова (от място) - Ама всички органи са така, те са второстепенни разпоредители общината. Нямат право да .....

Славов - Общинските предприятия г-жо Сивкова, не са второстепенни разпоредители.

Сивкова (от място) - Е как да не са, прочетете си правилника. Преди да дойда тука съм  проверила.

Славов - Има 6 структури, предприятията плюс старческия дом, които не са предприятия. Които не са второстепенни разпоредители в бюджета по смисъла на закона.

Сивкова (от място) -  А какви са?

Славов - Те работят под шапката на общината с булстата на общината и не са директни второстепенни разпоредители на бюджета. Не ми се спори сега, вземете и вие прочетете къде какво и как. Благодаря.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане.

Гласували      за – 15                        против – 19                           въздържали се – няма

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

2. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол влиза в сила, считано от 01.01.2017 г.

 

http://www.yambol.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/14%202016_%D0%A5%D0%86V_29.11.16.htm


   
   

Последно променена наПетък, 06 Януари 2017 18:07

1 коментар

 • Argo

  По такива засукани обвинения, докато Ямболски административен съд ,
  (респективно Върховен административен),
  не се произнесе всичко остава
  в зоната на сдрача….

  публикуван от Argo Сряда, 04 Януари 2017 11:29 Връзка на коментара
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2