Пон10232017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Общински съвет И НАШИЯТ ТЕКСТ. На ход са Областния управител, Прокуратурата, хората и АДВОКАТИТЕ!


И НАШИЯТ ТЕКСТ. На ход са Областния управител, Прокуратурата, хората и АДВОКАТИТЕ! Избрана

Оценете тази статия
(5 гласа)
  • Прочетете 1511 пъти


Вече е публикуван Протокола от сесията на Общинския съвет на Ямбол, в която съветниците от ГЕРБ и няколко присъдружника им гласуваха завишаване с 40 на сто размера на таксата смет за гражданите и 30 процента за фирмите за 2017 година. На ход са Областния управител, евентуално Прокуратурата, които са натоварени да решават първия ще връща ли евентуално, ако смята за незаконсъобразно това Решение-диктат за гледане на сесия повторно или той областния или Прокуратурата ще го внасят в съда. Тъй като областният управител по партийна линия е подчинен на областния координатор на ГЕРБ кмет на Ямбол Славов, а Прокуратурата си е Прокуратура - над Цацаров е само Началника, както се изразява Борисов, то и гражданите и фирмите, които плащат такса битови отпадъци в града също могат да внесат обжалване в Административния съд. Безплатно е гледането там, плаща се само някаква такса. ще в началото на сесията съветникът Сивкова предложи отлагане на гледането на точката, заради неспазена процедура. За това, че Преложението не е било публикувано, както се изисква от Закона, написа в Яс и екс.зам. кметът Иван Кърцъков.
За законите, наредбите, сметището, решенията на ОбС Ямбол и … колко може да носи магарето???
В крайна сметка дали нещо е Законно или не разбира се решава Съдът. Затова, ако някой реши да обжалва, поне процедурата, публикуваме помощни сламки.
http://www.yambolnews.net/index.php/politika/item/23255
Ако по процедурни причини приетият размер на такса-смет - падне. Да се чуди човек, защо кмеът вече 11-та година, с пълно мнозинство в Общинския съвет, след като много добре знае, че ако нарече черното бяло, то слугите му в местния парламент ще гласуват одма за него и ще ръкопляскат дори, не го стори.

бел. Яс -тъй като е Процедура, доста, че и всички адвокати на Ямбол, могат да изкарат по няколко хонорара, които ще трябва да им заплати за труда им Бюджета на Община Ямбол. Ако спечелят делото, де...

Ето аргументите на общинския съветник
Мариета Сивкова на сесията:
Предлагам т.1 от нашия дневния ред,  която е за одобряване на план – сметка за предоставяне на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Ямбол през 2017г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г. да отпадне от дневния ред поради следните обстоятелства: В частта определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2017г., решението ще бъде незаконосъобразно поради следните две обстоятелства. Първото е, че е нарушена процедурата по определяне размера на такса смет съгласно административнопроцесуалния кодекс и на второ място имаме нарушение на метода за определяне на размера на такса смет съгласно ЗМДТ. Какво имам предвид? Защо е незаконосъобразно приемането на размера на такса смет за 2017г.? Съгласно чл.21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА в правомощията на общинския съвет е да определи размера на местните такси, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ се определя таксата битови отпадъци в годишен размер за всяко населено място с решение на общински съвет. Посочените разпоредби еднозначно насочват вниманието, че общински съвет е този който трябва да приеме решение, което е общ административен акт, с което трябва да се определи размера на такса смет. С оглед на това именно общински съвет е компетентния орган, който трябва да извърши всички процесуални действия свързани с уведомяване за предстоящо издаване на общ административен акт с правото на достъп до информация по случая и той да посочи формите на участие на заинтересованите лица в производството в съответствие с чл. 65 и следващи от административнопроцесуалния кодекс. Докладната записка на кмета на общината би могла да се приеме единствено и само като начало за откриване на административното производство по приемане на решение по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Налице е съществено нарушение на административнопроизводствените правила, тъй като не е дадена възможност на заинтересованите страни в законоустановения срок – не по-малко от един месец от деня на уведомяване съгласно чл.69, ал.2 от  административнопроцесуалния кодекс, да осъществят правото си на участие, т.е. не е имало уведомяване на заинтересованите страни, т.е. гражданите на Ямбол, за издаване на общ административен акт. В случая, след като е получил докладната записка от кмета на общината, Председателя на общински съвет би трябвало да бъде инициатор в процедурата по административнопроцесуалния кодекс за обявяване началото на процедура за издаване на общ административен акт. Втория мотив, с който считам че приемането на размера на такса смет е незаконосъобразно е следният - в ЗМДТ е определен водещ принцип за определяне на размера на такса смет в чл. 67, ал.1 – водещият принцип е принципа на определяне размера на такса смет според количеството на отпадъците, чл. 67, ал. 2 дава възможност, че независимо от всичко до 2018г. може да се избере друга база. Единствено и само при предлагане, при обосновка на това си предложение органа, който го предлага независимо, категорично обосновано трябва да докаже своята невъзможност да определи такса смет според количеството отпадък, поради което преминава на другата база – данъчна оценка. Това, в този материал, който ни се предлага не е направено. Тези две обстоятелства са потвърдени в края на месец ноември от категорично решение на Върховен административен съд, с което е отменена такса смет на община Перник за 2016г. Мотивите са категорични и в нашия случай нито имаме обявяване по административнопроцесуалния кодекс, нито имаме мотивировка за невъзможността категорично да се определи такса смет на база количество отпадък, поради което това прави днешното евентуално наше решение незаконосъобразно.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 16                        против – 20                          въздържали се – 1

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 29                        против – 7                            въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

Последно променена наНеделя, 08 Януари 2017 19:20
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2