Пон12112017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ КУЛТУРА Агентите на тоталитарната Държавна сигурност в община "Тунджа"


Агентите на тоталитарната Държавна сигурност в община "Тунджа"

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 468 пътиР Е Ш Е Н И Е № 2-1063/ 26.09.2017 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – община Тунджа. Проверени са 314 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 1 лице (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (кметът на община Тунджа – Георги Георгиев) не предостави всички необходими данни и за него проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :


Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Генка Динева Богданова
Дата на раждане    22.06.1950 г.
Място на раждане    с. Тенево, обл. Ямбол
Вербувал я служител    о. р. Чанко Димитров на 17.01.1983 г.
Ръководил я служител    о. р. Чанко Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Светлина
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IЯ-422 (Яб); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински народен съветник до 13.10.1990 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Динчо Иванов Динев
Дата на раждане    04.08.1951 г.
Място на раждане    с. Бояджик, обл. Ямбол
Вербувал го служител    вербуван на 25.03.1986 г., регистриран на 31.03.1986 г.
Ръководил го служител    лейт. Димитър Георгиев Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Бонев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2520 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Гълъбинци от  09.1990 г. до 08.1991 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Динчо Иванов Динев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Иван Петров Иванов
Дата на раждане    18.02.1959 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    о. р. Чанко Димитров на 14.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г.
Ръководил го служител    о. р. Чанко Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    Окръжно управление на МВР – Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Център
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-375 (Яб); доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Сламино от 2007 г. до 2011 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Кольо Марков Шекеров
Дата на раждане    14.09.1954 г.
Място на раждане    с. Роза, обл. Ямбол
Вербувал го служител    вербуван на 15.08.1984 г., регистриран а 21.08.1984 г.
Ръководил го служител    о. р. Чанко Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ-И
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Цеков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-2139 (Яб); протокол рег. №   С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1274 (Яб).
Снемане от действащия оперативен отчет    1988 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 14.10.1991 г. до 29.10.1995 г.


Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Слав Станев Славов
Дата на раждане    07.08.1947 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    регистриран на 09.07.1969 г.; регистриран в ПГУ на 06.02.1987 г.
Ръководил го служител    о. р. Димитър Благоев Захариев; о. р. Стефан Василев Генов; о. р. Хр. Йорданов; о. р. Янко Пъстрилов; о. р. Светозар Димитров; о. р. Здравка Русева
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ДС, управление III, отдел III, отделение 5; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІІ и на управление VІ; ПГУ-ДС, отдел 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент; секретен сътрудник
Псевдоними    Петков; Соколов; Ямболовски (Ямболов)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник-2 бр.; картони - обр. 1 – 2 бр.,  обр. 3, обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; дело Ф1, а.е.6502; лично дело IА-2190; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1031; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-19187/ 31.10.2007 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет    1990 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 30.10.1995 г. до м. септември 2003 г.

Доклад на НРС по чл. 16, ал. 2, т. 2  рег. № RB102101-001-04/11-19188/ 31.10.2007 г.
Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г.


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

Три имена    Славчо Андонов Иванов
Дата на раждане    17.04.1958 г.
Място на раждане    с. Голям манастир, обл. Ямбол
Вербувал го служител    Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев на 17.06.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г.
Ръководил го служител    Ст. лейт. Димитър Георгиев Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР – Ямбол – ДС, отделение 03
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    Агент
Псевдоними    Пенев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; рег. бланка; картони – обр. 4 – 4 бр.; лично дело IA-2476 (Яб); доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Голям Манастир от 2007 г. до 2011 г.

Доклад на МВР рег. №  RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. по чл.16, ал.2, т. 2.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-92/ 23.10.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.
Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г.


Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Стойчо Димов Николов
Дата на раждане    03.10.1948 г.
Място на раждане    гр. Кермен
Вербувал го служител    лейт. Димитър Ковачев на 19.08.1985 г., регистриран на 23.08.1985 г.
Ръководил го служител    лейт. Димитър Ковачев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    резидент
Псевдоними    Събев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-63 (Яб); протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело IА-73 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Гълъбинци до м. август 1990 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Тольо Йорданов Толев
Дата на раждане    27.01.1940 г.
Място на раждане    гр. Стралджа
Вербувал го служител    вербуван на 04.01.1976 г., регистриран на 17.01.1976 г.
Ръководил го служител    ст. лейт. Димитър Делев Марков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС-ІІІ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Мараш
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 09/ 27.02.1990 г. за унищожаване делото на "Мараш".
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Заместник-председател на ИК на ОбНС до 13.10.1990 г.Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 6 /шест/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини.

 
Приложение 1
лица, за които не е извършена проверка

Георги Георгиев Георгиев – кмет на кметство Кабиле от м. ноември 1999 г. до м. ноември 2003 г.
 

 

Последно променена наЧетвъртък, 12 Октомври 2017 20:00
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2