Сря12132017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Европа Предстои отваряне на прием за 2017 година по новата пчеларска програма


Предстои отваряне на прием за 2017 година по новата пчеларска програма

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 2119 пъти

На 21 ноември 2016 година започва прием за финансовата 2017 година по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. Основната цел на програмата е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване на производството, качеството и конкурентноспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, опазване на пчелната популация, устойчивото й развитие, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Наредба № 15 от 31 октомври 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода (НПП) 2017-2019 г. урежда условията за предоставяне на финансова помощ по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2017 – 2019 г.

По реда на тази Наредба ще се предоставя финансова помощ за една или за няколко дейности по следните мерки:

  • мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед“ - стопани притежаващи не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване;
  • мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“;
  • мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ подпомага стопани, притежаващи не по-малко от 20 и не повече от 100 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване и които ще поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на 3 години от датата на изплащане на финансовата помощ. Ще се финансира закупуването на нов прикачен инвентар –(подвижно ремарке и подвижна платформа)
  • мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти
  • мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“ за дейностите:

а) закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличение на пчелина;

б) поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства;

в) закупуване на пчелни майки;

  • Мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите:

а) проучвания на различните фактори, влияещи върху размножаването, генетичните промени и здравния статус на медоносната пчела в България; молекулярни доказателства на причините, довеждащи до синдрома на празния кошер; опити за контрол и превенция на болестите по пчелите;

б) проучване на продуцентите на мана в иглолистните гори в района на Родопите, видов състав, срокове и особеностите в развитието им, манов мед и сроковете и особеностите при събирането му от пчелите.

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет на пчеларската програма възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. За 2017 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

Кандидатите за финансово подпомагане по програмата подават заявление за подпомагане по образец, одобрен от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в зависимост от мярката, по която се кандидатства, и прилагат към него документите, посочени в образеца на заявлението. 

Финансовата помощ се изплаща след извършване на цялата инвестиция и/или разход по всяка от дейностите на мерките на програмата.

Повече информация за мерките от НПП 2017-2019 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

Настоящата публикация се издава с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Съдържанието е отговорност на авторите и съставителите. Изразените мнения не представляват официални такива на Европейската комисия или други органи на ЕС и може да не съвпадат с тях.

Последно променена наНеделя, 20 Ноември 2016 09:04
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2