Нед12172017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home НОВИНИ Европа МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСГРАНИЧНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОФЕСИИ, ПАЗАР НА ТРУДА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ТРАНСГРАНИЧНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОФЕСИИ, ПАЗАР НА ТРУДА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“ В ЯМБОЛ, БЪЛГАРИЯ

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1625 пъти

 

Ямболска търговско-промишлена палата  проведе международна  конференция по европейски проект „L L L – Network-Учене през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, кариерното развитие на хората и пазара на труда„  на 11 и 12 септември 2015 г. в гр. Ямбол, България.  На конфрепенцията присъстваха 40 души от гр. Ямбол и 40 души от района на гр. Бабаески, Турция,   представители на образователни институции и центрове за професионално обучение, предприемачи, браншови организации, работодатели, сдружения и публични институции свързани със социално-икономическото развитие в трансграничния регион България – Турция.
.Проектът „L L L – Network-Учене през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, кариерното развитие на хората и пазара на труда„ се изпълнява от Ямболска ТПП -  водеща организация в партньорство с Търговската борса в гр. Бабаески, област Къркларели, Р.Турция  по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Темата на конференцията бе „ТРАНСГРАНИЧНА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОФЕСИИ, ПАЗАР НА ТРУДА И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ“ .

По време на конференцията бяха представени резултатите от мащабното анкетно - информационно изследване проведено в двете области на трансграничния регион. За целите на проучването бяха анкетирани 314 души, представители на целевата група. Изследването и анализа са  свързани с идентифициране на ролята и мястото на хората и институциите от трансграничния регион на Ямбол и Бабаески - Къркларели в насърчаване на най-добрите практики за сътрудничество в социално – икономическата сфера и засилване на обмяната на експертен опит в областта на професионалното ориентиране и обучение, заетостта и пазара на труда, организиране и съвместно използване на опит и капацитет за сближаване на основата на взаимното доверие, уважение и взаимопомощ. Поставен бе акцент  върху полезни изводи и препоръки, примери и практики от страните на  ЕС.
На конференцията бяха представени още  новите тенденции в ученето през целия живот, приоритетите  в професионалното обучение за периода 2014-2020 свързани с целите на ЕС да създаде икономика основана на знанието. Бяха представени предимствата  на дуалното обучение и кой какво печели от това обучение. Бе поставен акцент и върху създване на по-добър имидж  на  професионалното образование и обучение сред младите хора с цел по-добра реализация и намаляване на младежката безработица и значението на инвестициите в човешкия капитал.

Голям интерес сред делегатите на конференцията от гр. Бабаески, Турция, предизвика посещението във  Факултет "Техника и технологии" – Ямбол към Тракийския университет- Стара Загора. Там бяха посрещнати лично от декана на факултета г-жа Красимира Георгиева, както и от преподаватели. Г-жа Красимира Георгиева, направи кратка  презентация  на Факултета и отговори на многобройните въпроси от страна на турските делегатите, свързани със условията за прием, специалности и такси за обучения на чуждестранни студенти.
Обсъдени бяха  възможности запартньорство с цел участие в Европейски проекти по новия програмен период по Програмата за трангранично-сътрудничество България -  Турция 2014-2020 г.

Представителите от България и Турция имаха възможност да се срещнат за последен път в рамките на този проект и да плануват партньорски отношения за в бъдеще и след неговия край.

За повече актуална и полезна информация относно проекта можете да посетите страницата му:
http://yambiz.com/lllnet/index.php/bg/ - заредена с много полезна и интересна информация за проекта и ученето през целия живот – като начин  на живот, кариерното развитие , професионално обучение и пазара на труда.

    
Тази публикация е подготвена с помощта на Европейския съюз  чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Ямбоска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата

Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2