Пон05012017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Европа

Темата за участието на жените в политиката занимава ЕС отдавна. Дисбалансът между по-високото участие на жени в Европейския парламент и тяхното по-слабо участие на ниво национални парламенти буди много въпроси. Едно е факт: в ЕП съотношението жени-мъже е по-добро от това в голяма част от националните парламенти на държавите членки на ЕС.

На 14.07.2014 ( Понеделник) бе проведена финалната прес конференция в Ямбол, която анонсира приключването на европейския проект „Европейска Академия за Женско Предприемачество”, който е проект изпълняван по втората покана за набиране на предложения по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, Проект No 2007CB16IPO008-2011-2-037, SC No РД-02-29-291/24.07.2013, приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.2: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Председателя на неправителствената организация Евроклуб Жена – Ямбол, България, която е водещ партньор по проекта – г-жа Татяна Балъкчиева представи пред месните представители на медиите, таргет групите и участниците в дейностите по проекта, постигнатите индикатори при изпълнението на проекта, резултатите от осъществяването на дейностите и реализацията на основната цел на проекта.

През 2011г. едва 12% от ръководните постове в европейските компании са заети от жени. Това сочат данните на изследвания, проведени от консултантска компания Маккензи, потвърдени и от Световната банка, Дойче банк и Голдман Сакс,  в които се твърди, че участието на повече жени в управлението на търговските дружества увеличава съществено финансовото им представяне.
Това означава, че и в България и Турция, ако има повече жени по високите етажи, би се увеличил икономическия потенциал и би се намалил ефекта на кризата. Въпреки непрестанния призив от страна на ЕС за увеличаване броя на дамите в бордовете обаче, за бизнеса равноправието между половете не е основен приоритет.

На 1 и 2 юли 2014 ( Вторник и Сряда) в Брюксел, Белгия, в Изпълнителната Агенция за малки и средни предприятия, се проведе първата среща на работната група „Свързване на мрежата EEN с кампаниите на ЕС”. След предварителна селекция, в групата участва и представител на ЕЕN- Ямбол – Даниела Илчева.   Групата се състои от 12 експерта, представители на ЕЕN от Италия, Англия. Франция, Белгия, Словакия, Унгария, Германия, Гърция и България. Те ще имат за цел да улеснят работата на подизпълнителите при реализацията на договорите свързани с разпространяване идеите на кампаниите на ЕК, насочени към малките и средни предприятия, които всяка година ЕК стартира.

На 1 юли 2014 г. започна езиково обучение по турски език - „Езика на съседите – мост за общуване и сближаване” на 15 представители на малкия и среден бизнес от региона на Ямбол. Обучението е в размките на изпълнението на проект „I&IBM - Информационна и Инвестиционна БИЗНЕС МАТРИЦА  за трансфер на  практики, организационен и експертен капацитет в  икономическото  развитие и туризма на трансграничния регион “, който се изпълнява от Ямболска Търговско Промишлена Палата, Ямбол,  в партньорство с Търговската борса в Бабаески, област Къркларели, Р.Турция по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.

На 12 и 13 юни 2014 г. в гр. Хисаря са проведе Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България. Годишната среща бе открита от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.

Всички сме чували за ролята на жените в бизнеса, науката и образованието в България, Турция  и ЕС, но какво е мястото на жените от  трансграничния регион в тези сфери на обществото. Ролята на жените в обществото от двете страни на границата не се различава от тази на жените във вътрешността на страната. И при тях важи същата статистика.

В изпълнение на проект „Европейска Академия за Женско Предприемачество”, изпълняван по втората покана за набиране на предложения по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, Проект No 2007CB16IPO008-2011-2-037, SC No РД-02-29-291/24.07.2013, приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.2: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, бе проведено анкетно информационно изследване Чрез средствата и инструментите на социологията бяха изследвани и анализирани ролята и мястото на жените от трансграничния регион за състоянието на равнището на равнопоставеност и активност на жените в бизнеса, производството и услугите.

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2