Нед01222017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Европа

На 1 и 2 юли 2014 ( Вторник и Сряда) в Брюксел, Белгия, в Изпълнителната Агенция за малки и средни предприятия, се проведе първата среща на работната група „Свързване на мрежата EEN с кампаниите на ЕС”. След предварителна селекция, в групата участва и представител на ЕЕN- Ямбол – Даниела Илчева.   Групата се състои от 12 експерта, представители на ЕЕN от Италия, Англия. Франция, Белгия, Словакия, Унгария, Германия, Гърция и България. Те ще имат за цел да улеснят работата на подизпълнителите при реализацията на договорите свързани с разпространяване идеите на кампаниите на ЕК, насочени към малките и средни предприятия, които всяка година ЕК стартира.

На 1 юли 2014 г. започна езиково обучение по турски език - „Езика на съседите – мост за общуване и сближаване” на 15 представители на малкия и среден бизнес от региона на Ямбол. Обучението е в размките на изпълнението на проект „I&IBM - Информационна и Инвестиционна БИЗНЕС МАТРИЦА  за трансфер на  практики, организационен и експертен капацитет в  икономическото  развитие и туризма на трансграничния регион “, който се изпълнява от Ямболска Търговско Промишлена Палата, Ямбол,  в партньорство с Търговската борса в Бабаески, област Къркларели, Р.Турция по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.

На 12 и 13 юни 2014 г. в гр. Хисаря са проведе Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България. Годишната среща бе открита от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев.

Всички сме чували за ролята на жените в бизнеса, науката и образованието в България, Турция  и ЕС, но какво е мястото на жените от  трансграничния регион в тези сфери на обществото. Ролята на жените в обществото от двете страни на границата не се различава от тази на жените във вътрешността на страната. И при тях важи същата статистика.

В изпълнение на проект „Европейска Академия за Женско Предприемачество”, изпълняван по втората покана за набиране на предложения по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, Проект No 2007CB16IPO008-2011-2-037, SC No РД-02-29-291/24.07.2013, приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.2: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, бе проведено анкетно информационно изследване Чрез средствата и инструментите на социологията бяха изследвани и анализирани ролята и мястото на жените от трансграничния регион за състоянието на равнището на равнопоставеност и активност на жените в бизнеса, производството и услугите.

В периода 13-15 юни 2014 в Ямбол, България се проведе международна конференция  посветена на жените предприемачи, тяхната роля и място в съвременния свят. Мотото на конференцита бе “ЕВРО АКАДЕМИЯ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”. Конференцията имаше за цел да отрази състоянието и тенденциите в развитието на женското предприемачество в Югоизточна Тракия; да представи практики от женското предприемачество, приложими в трансграничния регион, да представи институции, работещи по въпросите и проблемите на жените предприемачи.

Вторник, 17 Юни 2014 21:33

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Феноменът културен туризъм има нови възможности в своето развитие. Прогнозите на Световната организация по туризъм сочат, че към 2020 г. той ще бъде водещ в света. Съветът на Европа за културното наследство решава да прогнозира развитието му в условия на глобализация на нови форми на култура, на нови форми на обмен на информация и повишена мобилност на хората. Наблюденията категорично показват повишен интерес към пътувания с цел опознаване на културното наследство на различни народи и цивилизации. Индивидуалността на дадена територия се определя от културното наследство, от културата на човешките връзки, от кръстопътното географско положение на тази територия.

На 13 Юни 2014 в Ямбол, група от 20 предприемачи от региона, завършиха своето професионално обучение в Центъра за професионално обучение към ЯТПП, по Европейския проект „ Мобилен Агролабораторен Център”. Който се изпълнява по втората покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.3: Инфраструктурна подкрепа за повишаване на икономическия потенцал на зоната за сътрудничество. Водещ партньор е Търговска борса Бабаески, а Ямболска търговско- промишлена палата е партнираща организация.

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2