Пет10202017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Европа Статии с етикет: ЯТПП

eu flagЯмболска търговско – промишлена палата посети традиционното 25-то поред изложение “Кавала Експо ” в периода 6-8 Октомври 2017, което се проведе в новия изложбен и конферентен център „Апостолос Мардирис“, разположен в Неа Карвали, Кавала - Гърция. Ямболската ТПП организира делегация, в която се включиха експерти и представители на фирми от област Ямбол.

Публикувана в Европа
Понеделник, 16 Октомври 2017 10:06

ВАЖНО 17 ОКТОМВРИ Конференция в ЯМБОЛ

eu flagЯмболска търговско-промишлена палата, в сътрудничество с Бизнес информационен център-Сандански и Югозападен Университет „ Неофит Рилски“- Благоевград, организират конференция „Семейния бизнес и щафета – Да спечелим състезанието в бизнеса“ по проект „Success…ion: Осигуряване на подкрепа за успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес чрез консултации и обучение“. В събитието са поканени да участват представители на семейни фирми, консултанти и организации, работещи в негова подкрепа.

Публикувана в Европа

На 1 юни 2015, Ямболска търговско промишлена палата организира информационен ден по повод тържествения юбилей на Българска търговско промишлена палата и националната мрежа на търговските плата в България. Българската търговско-промишлена палата е организация, надживяла всички исторически преломи, възходи и падения през последните столетия. През 2015 тя чества своята 120 годишнина,

Публикувана в Европа

ПО СПРАВЕДЛИВА, ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА И УСТОЙЧИВА ЕВРОПЕЙСКА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА 2014 – 2020”
Група от 30 ентусиазирани земеделски производители работещи в Ямболски регион взеха участие в двудневен информационен семинар ( 16-17 Април 2015) на тема „По справедлива, екологосъобразна и устойчива Европейска селскостопанска политика в периода 2014 – 2020 година, който семинар приключи днес.

Публикувана в Европа

В рамките на два дни 6-7 Март 2015 г. в Ямбол, България се проведе едно от първите по-мащабни събития по проекта “Ученето през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, кариерното развитие на хората и пазара на труда“ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Проекта се изпълнява от Ямболска ТПП в качеството на водеща организация в партньорство с Търговската борса в гр. Бабаески, област Къркларели, Р.Турция.

Публикувана в Европа

В рамките на два дни ( 10 и 11 Октомври 2014) се проведе едно от поредните мащабни събития по европейски проект „I&IBM - Информационна и Инвестиционна БИЗНЕС МАТРИЦА  за трансфер на  практики, организационен и експертен капацитет в  икономическото  развитие и туризма на трансграничния регион “. Проекта  се изпълнява от Ямболска Търговско Промишлена Палата  в партньорство с Търговската борса в град Бабаески, област Къркларели, Р.Турция по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция.

Публикувана в Европа
Четвъртък, 04 Септември 2014 18:12

Еко туризъм

Екотуризъм е форма на устойчив туризъм, фокусирана на посещения на относително незасегнати от антропогенно въздействие природни територии. Терминът е официално използван за първи път на една конференция на мексиканския еколог Ектор Себальос-Ласкурайн, в първата половина на 80-те години на 20 в. В професионалните (също и в академичните) среди съществуват няколко определения за екотуризъм, сходни по смисъл.

Публикувана в Европа

Ямболска търговско- промишлена палата е организация домакин на мрежата за подкрепа на малки и средни предприятия Enterprise Europe Network. Мрежата предоставя разнообразие от услуги, насочени към подкрепа на фирми и предприятия с цел тяхната интернационализация, улеснен достъп до финансиране, съдействие при покриване стандартите и изискванията на ЕС. Мрежата работи на глобално ниво в над 50 държави чрез повече от 600 организации домакини, предоставящи нейните услуги,  и около 4000 експерти и консултанти, които са ангажирани в процеса на работа.

Публикувана в Европа

В изпълнение на проект „Европейска Академия за Женско Предприемачество”, изпълняван по втората покана за набиране на предложения по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, Проект No 2007CB16IPO008-2011-2-037, SC No РД-02-29-291/24.07.2013, приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Мярка 1.2: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, бе проведено анкетно информационно изследване Чрез средствата и инструментите на социологията бяха изследвани и анализирани ролята и мястото на жените от трансграничния регион за състоянието на равнището на равнопоставеност и активност на жените в бизнеса, производството и услугите.

Публикувана в Европа
Вторник, 17 Юни 2014 21:33

КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Феноменът културен туризъм има нови възможности в своето развитие. Прогнозите на Световната организация по туризъм сочат, че към 2020 г. той ще бъде водещ в света. Съветът на Европа за културното наследство решава да прогнозира развитието му в условия на глобализация на нови форми на култура, на нови форми на обмен на информация и повишена мобилност на хората. Наблюденията категорично показват повишен интерес към пътувания с цел опознаване на културното наследство на различни народи и цивилизации. Индивидуалността на дадена територия се определя от културното наследство, от културата на човешките връзки, от кръстопътното географско положение на тази територия.

Публикувана в Европа
Страница 1 от 2

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2