Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Акценти 3 Агентите на Държавна сигурност и съдържателите на


Агентите на Държавна сигурност и съдържателите на

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 464 пъти


явочни квартири  в община Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № 2-1062/ 26.09.2017 г.


Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – община Стралджа. Проверени са 175 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 1 лице (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (кметът на община Стралджа – Митко Андонов) не предостави всички необходими данни и за него проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И  :


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Ахмед Сюлейманов Чаталбашев
Дата на раждане    25.07.1953 г.
Място на раждане    гр. Стралджа
Вербувал го служител    кап. Павел Жечев Павлов на 20.11.1985 г., регистриран на 25.11.1985 г.
Ръководил го служител    кап. Павел Жечев Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Димитров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2515 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 02.11.1999 г. до 05.11.2003 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Ахмед Сюлейманов Чаталбашев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Георги Иванов Георгиев
Дата на раждане    07.08.1941 г.
Място на раждане    с. Зорница, обл. Бургас
Вербувал го служител    вербуван на 21.04.1977 г., регистриран на 28.04.1977 г.
Ръководил го служител    о. р. Димчо Божилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Зора
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. за унищожаване дело І-Я-54 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет    1989 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 29.10.1995 г. до 01.11.1999 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Георги Петков Александров
Дата на раждане    12.01.1935 г.
Място на раждане    гр. Стралджа
Качество    Щатен служител
Структури, в които е работил    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие    Със заповед № 1964/ 28.03.1969 г. е назначен за инспектор ІV степен. Притежава карта по ДС № 19841/ 71 г.
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Атолово от 06.12.1990 г. до 17.10.1991 г.
Общински съветник от 17.10.1991 г. до 01.11.1999 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Костадин Димов Бакалов
Дата на раждане    25.10.1936 г.
Място на раждане    с. Робово, обл. Ямбол
Вербувал го служител    вербуван на 26.03.1966 г., регистриран на 05.04.1966 г.; възстановен на 06.10.1969 г. и регистриран на 03.10.1969 г.
Ръководил го служител    майор Петър Колев Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент; сътрудник
Псевдоними    Николай; Йорданов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр. , съдържащи се в лично дело ІА-2512 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-577 (Яб).
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Секретар на ВрИК Стралджа от 08.11.1990 г. до 15.11.1991 г.
Общински съветник от 15.11.1991 г. до 28.10.1995 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Костадин Димов Бакалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Митко Иванов Митев
Дата на раждане    12.02.1948 г.
Място на раждане    гр. Стралджа
Вербувал го служител    вербуван на 28.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г.; възстановен на 13.12.1985 г. и регистриран на 20.12.1985 г.
Ръководил го служител    лейт. Димитър Русев Русев; кап. Павел Жечев Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Варна-ДС; ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на управление ІV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Киров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-2275 (Яб); рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Член на ВрИК Стралджа от 27.10.1990 г. до 16.10.1991 г.

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Митко Иванов Митев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Тодор Вълчев Христов
Дата на раждане    17.03.1951 г.
Място на раждане    гр. Стралджа
Вербувал го служител    вербуван на 09.02.1979 г., регистриран на 19.02.1979 г.
Ръководил го служител    о. р. Павел Жечев Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    агент
Псевдоними    Драганов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 14/ 28.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-1157 (Яб); протокол рег. № С 16/ 28.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-2035 (Яб).
Снемане от действащия оперативен отчет    1986 г.
Публична длъжност или публична дейност    Общински съветник от 02.11.1999 г. до 05.11.2003 г.


Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Тодор Кънев Монев
Дата на раждане    22.03.1948 г.
Място на раждане    с. Чарда, обл. Ямбол
Вербувал го служител    вербуван на 12.10.1977 г., регистриран на 20.10.1977 г.
Ръководил го служител    о. р. Павел Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР-Ямбол-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Зора
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 09/ 27.02.1990 г. за унищожаване делото на "Зора".
Снемане от действащия оперативен отчет   
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Чарда до 05.12.1990 г.


Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена    Христин Славов Христов
Дата на раждане    07.07.1960 г.
Място на раждане    гр. Ямбол
Вербувал го служител    о. р. Павел Жечев Павлов на 11.04.1986 г., регистриран на 21.04.1986 г.
Ръководил го служител    о. р. Павел Жечев Павлов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството    ОУ на МВР – Ямбол – 03 ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник    съдържател на явочна квартира
Псевдоними    Бакаджик
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1    Картон обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо-протокол вх.№ 4143 от 1.09.1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г.
Снемане от действащия оперативен отчет    1990 г.
Публична длъжност или публична дейност    Кмет на кметство Войника до 20.11.1990 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г.Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини.

 
Приложение 1
лица, за които не е извършена проверка

Янко Борисов Янков – кмет на кметство Лозенец до 19.11.1990 г.

 
Председател:
Евтим Костадинов Костадинов            /п/ не се чете

Секретар:
Мариана Иванова Даракчиева            /п/ не се чете

Членове:
1. Борис Сребров Михайлов            /п/ не се чете

2. Георги Вълчинов Пангаров            /п/ не се чете

3. Екатерина Петкова Бончева            /п/ не се чете

4. Иванка Жекова Витанова            /п/ не се чете

Последно променена наЧетвъртък, 12 Октомври 2017 20:01
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.