Пет12152017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Акценти 3 Апелативният съд в Бургас потвърди присъдата на Общинския съветник от ДПС


Апелативният съд в Бургас потвърди присъдата на Общинския съветник от ДПС Избрана

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1033 пъти


 в Ямбол, наложена му от ЯОС през септември 2016 г.

На 12.септември в ЯОС, състав с председател, председателят  на Съда Васил Петков постанови:

ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Х.А. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с висше образование, **** в ****" - гр. Ямбол, неженен, реабилитиран, ЕГН: **********

 

ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2016 г. в гр. Ямбол, в сградата на ****" -гр. Ямбол, находяща се на ул. **** № ****, в качеството си на длъжностно лице - **** в ****" - гр.Ямбол е поискал от С.С.К. *** в качеството му на пълномощник на едноличния собственик на капитала на „****" - ЕООД, гр. Ямбол, дар /пневматичен пистолет „****, модел „****", калибър 4,5 мм, номер № **** на стойност 350 лв./, който не му се следва, за да не извърши действие по служба - да не състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 403а, ал. 1 от КТ за липса на месечен график за работа за м. април 2016г. на работещите в **** „***", находящ се в гр. Ямбол, ул. **** № ***, собственост на „****" - ЕООД гр. Ямбол, поради което на основание чл. 301 ал. 1 и чл. 54 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1 000 лева.

Вчера БАС потвърди присъдата на колегите си от Ямбол.
Но припомняме, предвид особено кмета на Ямбол Георги Славов: ВСЕКИ Е НЕВИНЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА.
Обалстният координатор на ГЕРБ и кмет на Ямбол Славов чак награди взе да получава, след петкратни обявявания виновен..

А междувременно хора, свързани с наградата измряха!
/отец Стоян, отец Панайот,арх. Колев, арх. Семерджиев...Метафизичен баланс ли, що ли? Е, въпросна ценностна система..Бог да прости, Бог да съди!/

 


   

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

 

 

Номер   201         четиринадесети декември          2016 година   Град   Бургас

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АПЕЛАТИВЕН СЪД                                                        Наказателен състав

                                                                                                 Година 2016

На  петнадесети ноември                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          

                В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Кошничаров

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1/ Галина Тодорова

 

         2/ Пламен Синков

 

Секретаря : Желязка Даччева

Прокурор : Милена Досева

Сложи за разглеждане докладваното от съдията Г. Кошничаров ВНОХ дело номер 239 по описа за 2016 година.

 

 

С Присъда №80/12.09.2016год. постановена по НОХД №174/2016год. по описа на Окръжен съд-Ямбол е ПРИЗНАЛ подсъдимия Ю. Х. А. със снета по делото самоличност за ВИНОВЕН в това,че на на 08.04.2016 г. в гр. Я., в сградата на Дирекция „Инспекция по труда" -гр. Я., находяща се на ул. Т. № 2, ет. 2, в стая № 13, в качеството си на длъжностно лице - инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Я. е поискал от С. С. К. от гр. Я. в качеството му на пълномощник на едноличния собственик на капитала на „Ловна среща" - ЕООД, гр. Я., дар /пневматичен пистолет „Б„МР-654К", калибър 4,5 мм, номер № Т* на стойност 350 лв./, който не му се следва, за да не извърши действие по служба - да не състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 403а, ал. 1 от КТ за липса на месечен график за работа за м. април 2016г. на работещите в ловно-рибарски магазин „Каро", находящ се в гр. Я., ул. Т. № 1* собственост на „Ловна среща" - ЕООД гр. Я., поради което на основание чл. 301 ал. 1 и чл. 54 от НК го осъдил на „лишаване от свобода“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 1 000 лева.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК е ОТЛОЖИЛ изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 301 ал. 4 и чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК ЛИШИЛ подсъдимия Ю. Х. А. от право да упражнява професия или дейност,свързана с държавни контролни функции за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 111 от НПК е постановил веществените доказателства, приложени по делото - пневматичен пистолет „Б„МР-654К", калибър 4,5мм, номер № Т*1бр. полиетиленов плик с метални червеникави топчета /сачми/ с етикет в плика с надпис „МР-851 BBs for Air Pitols/Rifles", 5бр. стоманени цилиндри с надпис „UMAREX Kapsel 12gr. С02", 1бр. картонена кутия със син страничен цвят и бял цвят на капака с надпис „Baikal" ведно с книжка-паспорт за „МР 654К.776325.009 ПС-01 и сертификат за притежаване на въздушно оръжие по 24 джаула от 08.04.2016г. – да се върнат на собственика „Л” ЕООД гр. Я..

Веществените доказателства - 1бр. кутия цигари „Parlament" без акцизен бандерол, 1бр. кутия с 3 бр. пури марка „Black Stone" без акцизен бандерол и 1бр. кутия от цигари „Parlament" с 12бр. цигари в нея без акцизен бандерол като вещи без стойност да бъдат унищожени по реда на ПАС след влизане в сила на настоящата присъда.

Недоволен от постановената присъда е останал подсъдимия Ю. ,който чрез ангажирания от него адвокат е обжалвал същата. Навеждат се доводи за „необоснованост“ на съдебния акт,допуснати „съществени нарушения на процесуалните правила“ и за „явна несправедливост“ на наложеното наказание. Иска се отмяна на постановената присъда и постановяване на нова такава,с която подс. А. да бъде признат за невинен и оправдан по правдан по предявеното му обвинеие. Алтернативно се пледира за именение на присъдата,като се намали наложеното му наказание „лишаване от свобода“,с приложението на чл.55 от НК.

Представителят на А. п. -гр. Б. изразява становище за неоснователност на жалбата. Пледира присъдата на Окръжен съд-Ямбол да бъде потвърдена,като правилна и законосъобразна.

Бургаският Апелативен съд,след като взе предвид доводите на жалбоподателя,становището на прокурора и след цялостна проверка на обжалвания съдебен акт,съгласно разпоредбите на чл.313 и чл.314 от НПК,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Със Заповед №ЧР-812/30.04.2014 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, подс. Ю. бил назначен на длъжност „И“ в Дирекция „И” - гр. Я., считано от 07.05.2014 година. Служебните задължения на инспекторите, в това число и подс. А. , били свързани с осъществяването на контрол по спазване изискванията на трудовото законодателството. В техните преки задължение се включвали и съставяне на актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ от работодатели, длъжностни лица, работници и служители, както и предприемане на принудителни административни мерки за отстраняване на нарушенията. Инспекторите в ДИТ – Ямбол извършвали планови и извънпланови проверки по спазване изискванията на трудовото законодателство. При започването, всяка проверка се регистрирала в информационната система на ИА „Главна инспекция по труда” /т.нар. „Н”/ и получавала номер от там. Проверките се извършвали през работно време от 09.00 ч. до 17.30 ч., винаги от двама инспектори – един водещи в втори присъстващ, като за плановите такива, се съставял предварителен месечен график. Практика било,при непредставяне на място на необходимите документи, проверяващите да връчват призовка по чл. 45, ал. 1 от АПК с опис на изискваните от документи, които да се представят в последствие в офиса на ДИТ - за финализиране на проверката. При констатирано нарушение всеки инспектор преценявал неговата тежест и решавал дали да състави АУАН, или - констативен протокол със задължителни предписания.

Свид. С. К. бил упълномощен от едноличния собственик на капитала на „Л” – ЕООД гр. Я., да представлява дружеството в дейността му пред всички държавни, общински и други органи, банки и други физически и юридически лица. На практика свид. С. К. движил дейността на дружеството, което стопанисвало ловно-рибарски магазин „К” гр. Я., където се продавали и пневматични оръжия, както и консумативи и аксесоари за тях.

Съгласно утвърдения месечен план за м. април 2016 г. на ДИТ Ямбол, периода 04.04.2016 г. - 30.04.2016 г. подс. Ю. следвало да осъществи проверка в ловния магазин на „Л” ЕООД - Ямбол. Проверката били отразена в информационната система на ИА „Главна инспекция по труда” и получила номер ПР 1613413.

За да осъществят планираната проверка на 04.04.2016 г. около 15.00 ч. подс. Ю. ,като водещ инспектор и свид. Н. С. , като втори инспектор, отишли в ловно-рибарския магазин „К”,находящ се в гр. Я., ул. „Търговска” №130, собственост на „Л” ЕООД гр. Я. и там на работа заварили продавачката свид. В. В. Двамата инспектори, при извършване на проверката установили, че в обекта не се намира месечен график за работа за м. април 2016 г. и свид. В. В. подписала Д. от 04.04.2016 г. 15.15 ч., където потвърдила това обстоятелство. По това време свид. С. К. се намирал извън гр. Я. и свид. В. В. му се обадила и като го информирала за проверката,дала телефона на подс. А. . Той се представил на свид. С.К. уведомил го,че започва проверка на „Л” – ЕООД и двамата се разбрали когато свид. К. се завърне в града, да се свърже с подсъдимия и да му занесе необходимите за проверката документи. След това подс. Ю. изготвил призовка от 04.04.2016 г. - по чл. 45, ал. 1 от АПК, с която призовал собственика на проверяваното дружество да се яви на 06.04.2016 г. в 09.30 ч. в офиса му в ДИТ - гр. Я., ул. „Търговска” №2, ет. 2, стая №13 и да представи описаните седем документи, сред които и график за работа за м. април 2016 година. Призовката била връчена на свид. В. В.

Подсъдимият служебно знаел,че непредставянето на месечен работен график на контролния орган на място в проверявания обект представлява административно нарушение по чл. 403а, ал. 1 от КТ, което подлежи на санкциониране по реда на чл. 414 от КТ, а при отстраняване веднага - по реда на чл. 415в, ал. 1 от КТ при който, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100 лева. Също така подс. А. бил наясно, че преценката за тежестта на нарушението се извършва от проверяващия орган – на практика еднолично от водещия проверката инспектор, както и че той може да не съставя АУАН, а да даде на работодателя „Л” ЕООД, задължителни предписания по реда на чл. 404 от КТ, които не са свързани със санкция, ако бъдат изпълнени /по аргумент от чл. 415, ал. 1 от КТ/. Съобразявайки тези положения, подсъдимият решил да се възползва от създалата се ситуацията и да набави за себе си неправомерен дар който не му се следва,като да поиска от свид. К. да му даде пневматичен /въздушен/ пистолет, в замяна на което той да не състави АУАН за установеното при проверката нарушение, а да даде задължителни предписания на работодателя.

На 06.04.2016 г. към 16.36 ч. подс. Ю. се обадил на свид. К. и го поканил да му представи исканите документи. Свид. С. К. обаче отсъствал от града и казал на подсъдимия,че на следващия ден ще занесе книжата.

На 07.04.2016 г. в 14.07 ч. свид. С. К. позвънил на подсъдимия, уведомил го, че е готов да му занесе исканите документи и че може да отиде в ДИТ заедно със счетоводителката си. Подс. А. му казал, че е зает и да го търси на другия ден към 09.00 ч., както и да отиде сам, без счетоводителката.

На 08.04.2016 г. в 09.24 ч. свид. С. К. позвънил на подсъдимия Ю. му казал, че е готов да занесе в офиса му исканите документи,но подсъдимият го информирал,че е ангажиран и му казал,че ще го приеме в 13.30 ч. часа. Същия ден, около 11.00 ч., двамата колеги на подсъдимия с които той работил в една стая - свид. инспектор Н. С. и свид. инспектор Д. Н. ,по спешност били изпратени на трудова злополука и излезли от офиса на ДИТ - Ямбол. Подсъдимият останал сам в кабинета и възползвайки се от това обстоятелство се свързал със свид. С. К. и го повикал при себе си. Около 11.40 ч. на 08.04.2016 г. свид. С. К. отишъл в кабинета на подсъдимия - в Дирекция „И” - гр. Я., ул. „Търговска” №2, ет. 2, стая №13. Там той представил на подс. А. изисканите за проверката документи и последният ги прегледал. Подсъдимият, който бил решил да поиска подкуп от свид. К. му заявил,че документи са наред,но че по време на проверката на място в магазина не е бил представен графика за работното време за м. април 2016 година.ведомил свид. К., че за непредставяне на месечен работен график на контролния орган, още на място в проверявания обект,най-ниската санкция е 300 лева и показал на свид. С. К. подписаната от продавача свид. В. В. , Д. от 04.04.2016 г. за потвърждаване на този факт. Попитал свид. С. К. има ли пълномощия да представлява дружеството, на което последният утвърдително. След като подсъдимият ясно показал на свид. К.,че дружеството е в нарушение и това е документирано чрез посочената декларация, двамата провели личен разговор, в който той обяснил на свидетеля,че е общински съветник и е важен човек. В разговора подсъдимият запитал свидетеля какво се продава в магазина и той му обяснил. Тогава подс. А. го попитал кое оръжие – газовото или въздушното е по по-безопасно и като получил разяснения от свид. К. му заявил,че му е необходима качествен въздушен пистолет и попитал на каква цена може да закупи такъв. Свид. К. отговорил,че ще уточнят цената. След това подс. А. попитал свид. К., кога може да му даде качествен въздушен пистолет и последния си помислил, че става въпрос да му го продаде с отстъпка. Отговорил на подсъдимия, че още днес може да мине в магазина да го закупи,а той ще се обадя там, за да му направят отстъпка от цената. Тогава подсъдимият му казал, че не иска да ходи в магазина,за да не го види някой и че иска да му го даде лично свид. К.. Тогава на свид. К. му станало ясно,че подсъдимият не желае да закупува въздушен пистолет с отстъпка, а да го получи като дар, без да го плати. Свид. К., който бил притеснен да не бъде наложена санкция на дружеството, се съгласил с това и предложил на подсъдимия да му занесе пистолета в офиса му,но той отказал и казал да му го предаде,заедно с всички консумативи към него, в 18.00 ч. на паркинга на „П” – гр. Я., който се намирал срещу магазина на дружеството. След като свид. К. приел да даде в дар поисканото от подсъдимия, последният отделил от преписката Д. от 04.04.2016 г., 15.15 ч. - подписана от продавача свид. В. В. при проверката на място в магазин „К”. Поставил я в своето бюро и заявил на свид. К.,че тази декларация няма да фигурира по преписката, дружеството няма да бъде санкционирано,а той ще предпише някакви „леки” предписания. Свид. К. обяснил на подсъдимия, че ще трябват данните от личната му карта, за да попълни удостоверение за оръжието, но подсъдимият му казал, че личната му карта не е в него, а в колата му и когато дойде вечерта на паркинга на „П”, ще му я предостави. Тъй като свид. К. не бил представил на подсъдимия пълномощното си за представителство на „Л” – ЕООД, двамата се уговорили да му го занесе по-късно в ДИТ.

След срещата с подсъдимия в кабинета му,свид. К. се прибрал в дома си. Проверил чрез компютъра, от кой модел въздушен пистолет – такъв който напълно да отговаря на изискването на подсъдимия да е качествен, има в наличност в магазина и решил че това е въздушния пистолет „Б”, модел „МР-654”, кал. 4,5 мм. След това разказал за случилото се на съпругата си З. К. и по телефона - на счетоводителката на дружеството И. Ч.

След разговорите с тях, свид. К. взел решение да сигнализира органите на П. за поискания от подсъдимия подкуп и към 13.30 ч. – 14.00 ч. на 08.04.2016 г., отишъл в РУ – Ямбол и съобщил за случилото се на полицейските служители. Полицаите го запитали какво конкретно оръжие ще даде като подкуп на подсъдимия и свид. К. им казал, че това е пистолет „Б”, модел „МР-654”, кал. 4,5 мм. Свид. К. се обадил в магазина и от там му продиктували конкретния номер на оръжието - №Т13326089, а той поръчал да го запазят. След това свид. К. съобщил на полицаите конкретния номер на оръжието, което следвало да даде в дар на подсъдимия, излязъл от П. ,отишъл до магазина, направил снимки на пистолета, разпечатал ги и в последствие – предал на полицейските служители. Междувременно, на същия ден към 15.00 ч., още докато свид. К. бил в сградата на П. , двамата с подсъдимия се чули по телефона,свидетелят му съобщил,че може да занесе пълномощното,но подс. А. казал, че не е необходимо, а само да му продиктува номера, което свидетелят и сторил. В разговора свид. К. попитал дали остава уговорка им свързана с предаване на подкупа и подс. А. отговорил утвърдително.

След това, към 17.40 ч. на същата дата, свид. К. отишъл в магазина и приготвил веща, която да предаде като подкуп на подсъдимия и зачакал обаждането му.

На 08.04.2016 г. около 18.14 ч., подс. Ю. , със собствения си л.а. „О” с рег. №У 59-46 АС, пристигнал на паркинга на „П” в гр. Я. и само прозвънил на свид. К.. Той малко се забавил и подсъдимия пак му прозвънил. След това свид. К., излязъл от магазин „К” и отишъл до колата на подс. А. , като носил поискания и приготвен за подсъдимия дар - пневматичен пистолет „Б”, модел „МР-654К”, калибър 4,5 мм, номер №Т13326089,заедно с опаковани в полиетиленов плик метални червеникави топчета /сачми/ с етикет в плика с надпис „МР-851 BBs for Air Pitols/Rifles”,а също така и 5 бр. стоманени цилиндри с надпис „UMAREX Kapsel 12 gr. С02“, както и бланката - Сертификат за притежаване на въздушно оръжие под 24 джаула, който трябва да притежава собственика на оръжието. Свид. К. влязъл в автомобила при подс. А. той го попитал „Носиш ли го?”, а свид. К. му отговорил - „Ето го пистолетът”. След това подсъдимият дал личната си карта на свидетеля за да попълни оръжейния сертификат, извадил пистолета от кутията му и започнал да го разглежда. Тогава полицаи,които провеждали подготвената полицейска операция,се приближили до автомобила,разпоредили двамата да излязат и задържали подс. Ю. .

След задържането на подс. Ю. , подписаната от продавача свид. В. В. Д. от 04.04.2016 г. 15.15 ч.,била открита отделно от преписката,в ползваното от него бюро в стая №13 в ДИТ - гр. Я..

При така за установената фактическа обстановка,въз основа на събраните по делото доказателства,първоенстанционният съд е приел,че с неправомерното си поведение подс. Ю. Х. А. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 301, ал. 1 от НК. Това е така,защото на 08.04.2016 г. в гр. Я., в сградата на Дирекция „И” - гр. Я. в качеството си на длъжностно лице - инспектор в Дирекция „И” - гр. Я.,е поискал от С. С. К. от гр. Я. в качеството му на пълномощник на едноличния собственик на капитала на „Л” - ЕООД, гр. Я.,дар /пневматичен пистолет „Б”, модел „МР-654К”, калибър 4,5 мм, номер № Т* на стойност 350 лв./, който не му се следва, за да не извърши действие по служба - да не състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 403а, ал. 1 от КТ за липса на месечен график за работа за м. април 2016 г. на работещите в ловно-рибарски магазин.

 

І. По жалбата на подсъдимия Ю.

 

Навеждат се доводи за „необоснованост“ на съдебния акт,допуснати „съществени нарушения“ на процесуалните правила и “явна несправедливост на наложеното наказание“. Иска се отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова така,с която подсъдимия А. да бъде признет за невинен и оправдан по предявеното му обвинение. Алтернативно се пледира за изменение на присъдата,като се намали размера на наказанието „лишаване от свобода“.

 

А/ По оплакването за „необоснованост“ на съдебния акт.

 

Оплакването за необоснованост на фактическите положения,приети за установени от първоинстанционния съд е

неоснователно. Възприетата от съда фактическа обстановка се подкрепя напълно и изцяло от изложените фактически обстоятелства,които се установяват по безспорен начин от събраните и проверени в хода на съдебното следствие доказателства – гласни,писмени и веществени и от заключенията на назначените,изготвени и изслушани в хода на съдебното следствие експертизи,които инстанцията по същество е обсъдила задълбочено,прецизно и за което е изложила убедителни съображения.

Първоинстанционният съд е кредитирал изцяло показанията на свид. С. К. - пряк очевидец на срещите с подс. А. . От показанията му безпорно е установено,че активната страна е бил подс. А. . Последният многократно го е търсил по мобилния телефон и черз св. Ч. за да си уреди среща с него.Така се е сгинало по инициатива на подсъдимия на 08.04.2016г. свид. К. да посети И. на труда-гр. Я. и по конкретно кабинета му. На тази среща подсъдимият е поискал да му бъден доставен въздушен пистолет,без да е изразил желание да го заплати. К. му предложил след обед да посети магазина и там да закупи въпросният пистолет с отстъпка. Тогава подс. А. му заявил,че не иска да го виждат в магазина,при което К. му предложил да му го донесе в офиса. Подсъдимият не се съгласил на това предложение,като заявил,че“не искам тук/кабинета/ да ми носиш пистолета,някой да не ни види..“,след което предложил на свидетеля да донесе пистолета и да се срещнат в 18.00ч. същия ден на паркинга на „П“,находящт се срещу магазина на свидетеля.

След проведена среща и постигната договорка,св. К. спеделил със съпругата си за случилото си и потърсил от нея съвет. Тогава двамата единодушно съгнали до убеждението,че следва да уведомят за исканията на подсъдимия органите на полицията. Свидетеля К. се срещнал с полицейския служител- св. Д. в подробности му разказал за срещата си с подсъдимия и неговите искания. В полицейското управление пистолетът бил фотографиран и описан фабричният му номер. Именно по тези данни и орентири полицейските служители пристигнал в близост до мястото на срещата,за да поставят под наблюдение подс. А. . Към 18.15ч. подс. А. пристигнал на паркинга на „П“ в гр. Я.,със собствения си л.а. „О“ с ДК №У 59 46 АС и позвънил по мобилния телефон на св. К. . Последният се намирал в магазина,взел със себеси пневматичен пистолет „Б“ с необходимия/придружаващ/ сертификат и влезнал в автомобила. При предаване на пистолета от свидетеля на подсъдимия,участващите в подготвената полицейска операция полицаи се приближили до автомобила и разпоредили на двете лица в него да излязат. В последствие пристигнала на мястото оперативна дежурна група,която извършила оглед на местопроизшествието и иззели необходимите вещи.

Съдът е кредитирал показанията на свидетелите- В. В. ,н. С. и С. И. ,депозирани в съдебното заседание и тези на свидетелите- И. Ч. ,Д. Д.,З. К. ,,Д. Г.,П. Г.,Д. Г.,Т. Р.. Същите са последователни,логични,безпристрастни и обективни,като съответстват на останалия събран по делото доказателствен материал и са приобщени по реда на чл.281от НПК.

Заключенията на вещите лица са приети и приобщени към делото с одобрено съгласие да не се извършва техен разпит.

Кредитирал е частично обясненията на подс. А. ,като е изложил подробна мотировка и в коя част не ги приема за достоверни. С оглед на изложеното въззивният съд намира,че направените от жалбоподателя и защитата му възражения по възприетата от окръжния съд фактическа обстановка и от настоящата инстанция са неоснователни. Описаната по-горе фактическа обстановка е категорично установена пореда и способите предвидени в НПК и няма основание да се приемат други фактически обстоятелстгва.

Първоинстанционният съд е изградил правилни и законосъобразни правни изводи. Обосновано е отговорил на възраженията на защита на подсъмия относно съставомерността на деянието и доколко не е налице провокация към приемане на подкуп,за да бъде той уличен в такова престъпление. Константна е практиката на ВКС,че налице е подкуп,а не провокация към подкуп,когато получаващия дара предварително го е поискал,за да извърши или да не извърши действия по служба. В настоящия случай е установено,че подс. А. е изнудил св. К. ,със служебното си положение – Инспектор в Дирекция „И“-гр. Я.,за да получи безвъзмездно пневматичен пистолет „Б“. Изнудването е посредством злоупотреба със служебно положение от длъжностно лице за даване подкуп. Когато даващият подкупа бъде поставен в такива условия,които го принуждават да даде дар или друга имотна облага на длъжностно лице,за да предотврати извършване на такива действия или бездействия по служба. Доказателствата по делото не остават никакво място за съмнение досежно автора на деянието и в този смисъл въззивният съд споделя изводите на първата инстанция.

 

Б/ По оплакването за допуснати същетвени нарушения на процесуалните правила.

 

Според защитата нарушението се изразява в съществено разминаване между диспозитива и обстоятелствената част на обвинителния акт. Твърди се,че в обстоятелствената част на обвинителния акт не е конкретизиран пистолета,докато в диспозитива на същия са обхванати тези елементи,а именно: пневматичен пистолет „Б“,модел „МР-645 К“,калибър 4.5мм.

Оплакването е неоснователно. Безспорно установено по делото е,че подс. А. многократно е водил разговори със св. К. ,уверявайки го,че иска да се сдобие в пневматичен пистолет,без да конкретизира марката и без намерението да го придобие по възмезден начин. Процесният пистолет „В“ с фабричен номер е описан в съставен протокол от органите на полицията,след пкато свидетеля ги уведомил за искането на подсъдимия и предстоящата им среща на която той ще му предаде пистолета.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правилно досежно изземането от кабинета на подсъдимия на 09.04.2016г. - Декларацията подписана от свд. В. В. С оглед насъпилото обстоятелство подс. А. е разпитан на 12.04.2016г.

 

В/ По оплакването за “явна неспреведливост” на наложеното наказание.

Навеждат се доводи за “явна несправедливост” на наложеното наказание. Защитата на подс. А. пледира за изменение на присъдата,като се намари размера на наказанието “лишаване от свобода”.

Оплакването е неоснователно. Видно от мотивите на обжалваната присъда,при индивидуализацията на наказанието за подс. А. ,съдът се е съобразил със високата степен на обществена опасност на деянието,с оглед начина на осъществяването му и за настъпилия вредоносен резултат. Каса е се за длъжностно лице/инспектор/ и вредните последици за функционирането на Дирекция „И“-гр. Я. и невисокият размер на подкупа,особено на фона на стандарта на живот в странатани.

От друга страна съдът се е съобразил с невисоката степен на обществена опасност на подсъдимия/добри характеристични данни,трудовата му ангажираност,реабилитиран по право/. При това положение обосновано е прието,че наказателната отговорност на подсъдимия следва да се реалезира
при превес на смекчаващите вината му обстоятелства,като му е наложил наказание „лишаване от свобода“ от една година и шест месеца,както и кумулативно предвиденото наказание „Г“ в минималният й размер от 1 000лв. Въз основа на гореизложените съображения,съдът е постановил отлагане изпълнението на наказание „лишаване от свобода“ на основание чл.66 ал.І от НК с изпитателен срок от Три години,което наказание се явява справедливо и не се налага неговото намаляване.

На основание чл. 301, ал. 4 и чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК, съдът е лишил подсъдимия Ю. Х. А. от право да упражнява професия или дейност,свързана с осъществяване на държавни контролни функции за срок от три години, поставяйки го в невъзможност за този срок да извърши друго такова корупционно престъпление.

По изложените съображения,настоящият състав при Апелативен съд-Бургас приема,че при постановяване на присъдата от Окръжен съд-Ямбол не са допуснати твърдяните от жалбоподателите нарушения,поради което същата следва да бъде потвърдена,като правилна и законосъобразна.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.337,ал.ІІІ,предл.ІІ от НПК,съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №80/12.09.2016год. постановена по НОХД№174/2016 година по описа на Окръжен съд-Ямбол.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в петнадесет дневен срок,пред Върховен Касационен съд на РБългария от получаването на съобщението,че е изготвено.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Последно променена наЧетвъртък, 15 Декември 2016 23:01
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.