Пон11202017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Акценти 2 Метеорологична прогноза. В Ямбол - обилни дъждове за минимум 70 хиляди лв. На първо време! Сетне пак!


Метеорологична прогноза. В Ямбол - обилни дъждове за минимум 70 хиляди лв. На първо време! Сетне пак! Избрана

Оценете тази статия
(3 гласа)
  • Прочетете 1238 пъти


ЗАЩОТО 70 хиляди лева е заложила в обществена пръчка  община Ямбол
за аварийно източване на инфилтратни води от ретензионния басейн на новото депо и рекултивираното също. Които не били били, според подадената в АОП обществена поръчка проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
Заявката за задействане на източването щяла да идва от оператора на депото..
.
Тази обява в АОП, всъщност дава възможност да се източват инфилтратите...В което няма лошо. И това да бъде разплащано.
Няма да влизат във вододайната зона на Ямбол, където всъщност е разположено депото, я, и разбира се, нали!
Обаче и Впрочем, ако е било спешно, защо чак сега се пуска, а ако не е защо само шест работни дни се дават на евентуалните кандидати?

Интересно, при проектирането и изпълнението на Депото, какво количество дъжд е заложено, така че всичко да е нормално, да няма  нужда от  аварийни действия.
Едни са критериите за Сахара,други са за Калкута през сезонът на мусоните, нали?

Всъщност дали отсега да не научим,че
засега ще вали за минимум 70 хиляди лева. След,което ще има поне още едни такива обилни дъждове, респективно аварийна поръчка, защото ...
Без догадки, защото  изчислено е вече от синоптик местния глобален климатист-прогнозист Славов че, ще вали за около 125 хиляди /аварийни? / лева. нали толкова гласуваха в Бюджета на Ямбол съветниците на кмета. А и тъй като глобално затопляне в поредния миниледников период на емята валят дъждове всякакви,  може и повече да се наложи да се дават. ВАЛИ БЕ ..ВАЛИИИИИИИИИИ...Напук на Митко Щерев...Дъжд има да валииииииии...
Нямало, айде бе, ама ще вали и догодина. Ако не ни дигнат данъците и такса смет пак толкоз ще вали. най-малко. Не ги ли дигнат небето ще се изсипе, мислим...
Впрочем, вече сериозно, на нивото на обществената поръчка за почистването на Ямбол март миналата година обявяват такава, посочвайки каквито си искат минимални базисни параметри. Законно е, сетне накрая на годината Общинският им съвет одобрява параметрите...
малките пластици в т.нар. местен парламент, ще одобрят всичко, каквото им пусне предикторът...Като го отмени пак ще го одобрят...

Затова това наше предположение за дъжд е много ОТНОСИТЕЛНО...
Ще вали, колкото трябва, Славов каже!

Паричните потоци тряа да се пълнят...За някой Оле!, за други Олелеле!


"Този проблем е единствено и само в началото на разработване на депото", казва в интервю пред агенция Фокус на 12 юни миналата година, когато депото беше на 4 месеца кметът Славов:

Няма опасност от изтичане на инфилтратни води от регионалното депо за битови отпадъци край Ямбол. Наличието на вода в първата клетка на депото наистина е в резултат на обилните дъждове през последните месеци. Това не пречи на депонирането на отпадъците от петте общини на сдружението, което изгради регионалното сметище - Ямбол, Сливен, Стралджа, Нова Загора и Тунджа.
Фокус: Какво трябва да се направи сега?
Георги Славов: Единственото, което можем да се направи и правим от самото начало, е изваждане на инфилтрата. Приемете, че в момента депото е един голям басейн, безоточно езеро, което се пълни от всеки един дъжд. И докато времето не започне да се затопля и да се изпарява, тази вода ще се събира вътре. Технологията, която е одобрена от всички институции- като одобрение на проект и като одобрение на извършените строителни дейности по проекта – Акт 16, разрешение за ползване, е одобрен от всички, включително е разписано и от РИОСВ и Басейнова дирекция- няма друг начин. Такава технология, като на нашето депо има още не малко в държавата…няма друг начин да се започне първоначална експлоатация, освен да се опитаме да намалим количеството вода, която е вътре. Дъждът, който валя , пада като чиста вода в депото, но в момента, в който тя падне вътре става инфилтрат, защото се смесва с отпадъците и вече е замърсена вода. Единственият начин, по действащото законодателство, е тя да бъде изнесена от там, т.е. източена и транспортирана до пречиствателна станция или друго съоръжение, където да се обработи. Това и правим, но за голямо наше съжаление тази година е изключително дъждовна. Затова след като отмине този дъждовен период, водата да се изпари и да се даде възможност да се запръсти първият хоризонт на отпадъците, а след това колкото и вода да има, когато нивото се вдигне по-високо ще може да се работи. Този проблем е единствено и само в началото на разработване на депото.
Фокус: Дали в момента се източва вода от депото?
Георги Славов: Трябва да направи справка, тъй като това е задължение на оператора на депото. Имаше предписание от РИОСВ Стара Загора да се източва инфилтрат и да се извозва по сключен договор с ВиК Сливен. И в момента на депото се депонират отпадъци. Някъде трябва да депонираме отпадъците, и това е регионалното депо. На събрание на петте общини, депониращи отпадъци край Ямбол, се взе решение да бъде направено допитване до проектантите, разработили технологията на депониране -ако е възможно да се започне депониране в по-висока част на депото
 http://focus-news.bg/opinion/2016/06/12/38593/georgi-slavov-nyama-opasnost-ot-iztichane-na-infiltratni-vodi-ot-depoto-kray-yambol.html

вижте какво пише до Прокуратурата пък инж. Александър Петров, за което беше подведен под съд за КЛЕВЕТА от Георги Славов
http://www.yambolnews.net/index.php/novini/sad-prokuratura/item/24428-%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B6-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
/ако не се отваря конете и го пуснете като адрес в самостятелен прозорец

Публикуваме обявата от Агенцията за обществените поръчки и се чудим наистина ли не е свързана обществената  поръчка с проект финасиран от европейски пари. А досега ни разправяха, че е с европейски пари градено депото..Кога са ни лъгали?
А да бе то свързано с дъждове, а те не се осигуряват и мерят с европейски пари...Дааааааа!

"Информация относно средства от Европейския съюз

 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ"

 

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Номер на обявата

2801-06698
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.05.2017 г.

Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Стефка Христозова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 6681422, E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Факс: 046 6662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yambol.bg/profile/item/173.

Обект на поръчката
Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката
70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката
Предмет на обществената поръчка е изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и Рекултивирано депо – Ямбол, при аварийна заявка от оператора на депото.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда


Срок за получаване на офертите
12/05/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация
Отварянето на офертите ще се извърши на 15.05.2017г. от 11:00 часа в стая 429 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП с декларации. Договорът се сключва при условията на чл. 194, ал.1 от ЗОП. При сключване на договора, определения за изпълнител представя документите, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 2, 3 и 5. Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 1.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи : - Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 на лицата, подписали декларации по чл. 54, ал. 1, т.1 и 2 от ЗОП освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя; - актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. - Декларации по чл. 54,ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП - Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и Удостоверение за данъчна регистрация – в случай, че Участникът, избран за Изпълнител е подал оферта под формата на обединение, което не е юридическо лице. 1.1.1. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника - за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 (посочените тук документи не са задължителни; представят се само по желание на изпълнителя, тъй като Възложителят се снабдява с тях служебно) 1.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора: - откаже да сключи договор - не представи някой от другите посочени в т.1.1 документи (с изключение на документите по т. 1.1.1). - не отговаря на изискванията на чл. 54,ал., т.1-5 и т.7 от ЗОП

Дата на изпращане на настоящата информация
02/05/2017  (дд/мм/гггг)

Последно променена наНеделя, 07 Май 2017 18:19

1 коментар

  • rako

    Община Ямбол има договор с фирма Сорико от 22.12.2016 г. за 70 000 лв за същата услуга и за период от 12 месеца. Явно парите са изхарчени за 5 месеца и сега обявяват нова поръчка за още 70 000 лв ?! Няма да е само от валежите.....

    публикуван от rako Събота, 06 Май 2017 07:05 Връзка на коментара
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.