Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home Другости Акценти 1 Георги Славов подал оставка


Георги Славов подал оставка Избрана

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1563 пъти

 

пред Общинската избирателна комисия, . Общинската избирателна комисия приела оставката му и на негово място като общински съветник в края на месеца в листата на ГЕРБ ще се кълне треньорът Дичо Тодоров.

Имаше един бизнесмен в листата на Славов  няма го...Дано оставката на уважавания от нас съветник не е по лоши за него и семейството му причини..

 

Общинска избирателна комисия Ямбол

 

РЕШЕНИЕ 

№ 225-МИ

Ямбол, 25.08.2017

 

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник в ОС гр. Ямбол и обявяване за избран Общински съветник в ОС гр. Ямбол следващия кандидат от листата на ПП „ГЕРБ”

 

В Общинска избирателна комисия в гр.Ямбол е постъпило заявление чрез Председателя на Общински съвет Ямбол с вх.№293 от 23.08.2017г. от Георги Тодоров Славов– общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ”,  с което се заявява желание за предсрочно прекратяване на пълномощията му като Общински съветник на основание чл. 30, ал.4, т.3 от ЗМСМА - подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

 

Общинска избирателна комисия в Община Ямбол констатира, че са налице законовите предпоставки на чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Тодоров Славов. Оставката е доброволен едностранен акт изхождащ от носителя на правото, отправено до съответния компетентен орган. При наличието на това му изявление, Общинската избирателна комисия е задължена да се съобрази със същото. Касае се до признато от закона право установено в полза на общинския съветник. В хипотезата на т.3 на чл.30, ал.4 от ЗМСМА, за избрания за общински съветник, не съществува никакво задължение за представянето на каквито и да са било други доказателства и мотиви за освобождаването му от това му качество, освен да депозира оставката си и което Георги Тодоров Славов е сторил чрез подаденото от него заявление. Че това е така следва и по аргумент от разпоредбата на чл. 30, ал.5, изречение последно от ЗМСМА, съгласно която предвид липсата на удостоверяването на допълнителни обстоятелства, за разлика от останалите хипотези на предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, за Председателя на Общинския съвет е вменено задължение в случаите по т.3 на чл. 30, ал.4 от ЗМСМА, в тридневен срок от постъпване на оставката, същата да бъде изпратена в ОИК, независимо, че в изпълнение на предвидената от закона процедура, на заявителя следва да бъде предоставен срок за представяне на възражение, след което в тридневен срок да приеме решение. На основание чл.30, ал.7 от ЗМСМА, ОИК Ямбол със същото Решение, с което се прекратяват пълномощията на общинските съветници, следва да обяви за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ” кандидат за общински съветник.

 

От извършената проверка в Справка за класиране според преференциите от 26.10.2015г. на „Информационно обслужване” АД се установи, че не са налице обстоятелствата по чл.458, ал.5 от ИК. Предвид разпоредбата на чл.454, ал.6 от ИК, следващият в листата на ПП „ГЕРБ” кандидат е Дичо Иванов Тодоров

 

Предвид изложеното и на основание чл.30, ал.4, т.3 и ал.7 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 1, т.1 и т.24 и чл.458, ал.1 от ИК Общинска избирателна комисия -Ямбол

 

Р Е Ш И:

 

Прекратява пълномощията  като общински съветник в ОС – гр. Ямбол на Георги Тодоров Славов, с ЕГН ………. и анулира издаденото му Удостоверение.

     2.Обявява за избран за общински съветник в ОС – Ямбол, от листата на ПП „ГЕРБ” Дичо Иванов Тодоров с ЕГН ………………….. и издава удостоверение за Общински съветник.

 

     3.В изпълнение на чл.30, ал.8 от ЗМСМА препис от настоящото Решение следва да бъде изпратено на Председателя на Общински съвет в гр.Ямбол в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Председател: Екатерина Антонова Янева

 

Зам. председател: Мариана Георгиева Гърдева-Виденова

 

* Публикувано на 25.08.2017 в 14:03 часа

 

 

Последно променена наСряда, 20 Септември 2017 09:01
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.