Пон12112017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол Обучение на педагогически специалисти


Обучение на педагогически специалисти

Оценете тази статия
(2 гласа)
  • Прочетете 272 пъти

 

 Ямболската червенокръстка организация със съдействието на Регионалното управление на образованието в Ямбол организира обучение за професионалисти в сферата на образованието от  училища в Ямболска област по програмата на  БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“. Програмата е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед № РД 09-2815/2017г. на Министъра на образованието и науката и има за цел повишаване личната подготовка, практическите умения и навици  на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ.

       В продължение на два дни тридесет и пет педагогически специалисти от тридесет и три училища в област Ямбол усвояваха знания за потенциалните опасности от природни бедствия за Ямболска област и страната, причините за тяхното възникване, рискове и мерки за превенция и защита.  Поставен бе акцент върху пожарната безопасност, организацията и провеждането на евакуация на децата и учениците в условията на задимена среда. Проведена бе тренировка за гасене на пожар с пожарогасители и с подръчни средства в среда, близка до реалната и при спазване изискванията за пожарна безопасност. 

       Специално внимание бе отделено на най-често срещаните случаи, свързани с рисковете на училищната и извън училищната дейност. Участниците усвояваха знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти:   кръвоспирания, обездвижване, прилагане на основни животоспасяващи техники при  шокови състояния, спиране на сърдечната дейност и дишането.

       Обучението се проведе в Националния учебен център на БЧК – Лозен от водещи обучители на БЧК и РС „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

       На всеки педагогически специалист, преминал обучение по програмата бе присъден един квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК - ЯМБОЛ

 

 

 

Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2