Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол СЪДЯТ ЗА 1 ЛЕВ ЗА КЛЕВЕТА КМЕТА НА ЯМБОЛ


СЪДЯТ ЗА 1 ЛЕВ ЗА КЛЕВЕТА КМЕТА НА ЯМБОЛ

Оценете тази статия
(1 глас)
  • Прочетете 826 пъти

 

Че сдружението ДЕН било измислено, че домът на председателя бил незаконен..."Съдя го за 1 лев, защото не искам нечисти пари", каза за Яс ищецът Димитров.

 

Бел. Яс иначе Георги Славов, който иска да тегли заем от 17 млн. лева с две години до изборите гратисен период /на сн./ не се поколебава да съди пенсионери за по 20 хиляди лева. Колкото и да изглежда странно при тази Цветановщина губи делата...
Извод - Цветанов малко е закусвал...във Вашингтон...Закусвай бе г-н Цветанов, закусвай...
И другите дела в ЯРС тази седмица

 

АНД No 918/2017, IX съставНАПАГРОМЕКС-БГ ЕООДТД НА НАП ГР. БУРГАСДокладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 9:00

26Гражданско дело No 2097/2017, XI съставИскове за развод и недействителност на бракаВ.Д.Т.К.Т.Т.Докладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 9:30

27НОХД No 793/2017, IX съставКражба, представляваща опасен рецидивРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛИ.А.Х.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 9:30

28НОХД No 1134/2017, II съставКвалифицирани състави на кражбаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛМ.М.М.Докладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 9:30

29Гражданско дело No 1876/2017, XI съставДелбаЦ.Г.Г.С.Г.П.,

В.П.И.,

Р.П.С.,

Р.И.Р.,

П.И.Р.Докладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 9:40

30Гражданско дело No 1536/2017, XI съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕЛМА ИНЖЕНЕРИНГ ООДЕЛТЪР ЕООД ГР.ЯМБОЛДокладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 9:50

31Гражданско дело No 1508/2016, XI съставДелбаГ.К.Р.,

В.П.Р.ЕТ М.-И.-Е.-И.А.Докладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 10:00

32АНД No 956/2017, IX съставКАТН.Х.Х.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 10:00

33НОХД No 999/2017, IX съставСъстави на придобиване и държане на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛН.Б.Б.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 10:15

34Гражданско дело No 3399/2017, XI съставПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛДокладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 10:20

35Гражданско дело No 2711/2017, XI съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеКРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАДП.Т.П.Докладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 10:30

36НОХД No 1029/2017, IX съставСъстави на придобиване и държане на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛИ.П.Г.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 10:30

37НОХД No 1034/2017, IX съставПротивозаконно отнемане на МПСРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛГ.С.Н.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 10:45

38Гражданско дело No 1276/2017, XI съставИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеМ.Г.Д.ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАДДокладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 10:50

39НОХД No 229/2016, II съставИзмамаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛМ.Н.К.Докладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 11:00

40НОХД No 1064/2017, IX съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛМ.В.М.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 11:00

41Гражданско дело No 1499/2017, XI съставПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.Р.А.А.Докладчик:

ВЕСЕЛА К. СПАСОВА9.10.2017 11:10

42НОХД No 1074/2017, IX съставУправление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛП.А.А.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 11:15

43НОХД No 1135/2017, IX съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛМ.М.С.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 11:30

44НОХД No 752/2017, IX съставОбсебване в големи размери или представляващо опасен рецидивРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛМ.Г.С.Докладчик:

НИКОЛАЙ И. КИРКОВ9.10.2017 13:30

45АНД No 813/2017, II съставКАТИ.Й.Д.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 13:30

46АНД No 962/2017, II съставКАТС.С.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 13:30

47АНД No 857/2017, II съставКАТА.Д.Д.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 14:00

48АНД No 1095/2017, II съставКАТД.С.А.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 14:00

49АНД No 958/2017, II съставНАПДОГРАМАТА ЕООДДокладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 14:30

50АНД No 1063/2017, II съставНАПТЕКО 1 - ИВАН ИВАНОВ ЕООДТД НА НАП ГР. БУРГАСДокладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 14:30

51НЧХД No 570/2017, II съставКлевета и квалифицирана клеветаД.В.Д.Г.И.С.Докладчик:

СВЕТЛАНА Д. МИТРУШЕВА9.10.2017 15:00

52НОХД No 272/2017, VI съставКвалифицирани състави на телесна повредаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛП.Т.Т.,

И.Т.Т.Докладчик:

ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА10.10.2017 9:00

53АНД No 1114/2017, X съставДАМТНОБЩИНА ТУНДЖА ГР.ЯМБОЛДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГР.СОФИЯДокладчик:

ВАСИЛ М. АТАНАСОВ10.10.2017 9:45

54Гражданско дело No 3666/2017, XV съставИскове по СК - развод по взаимно съгласиеМ.Д.Р.,

Ф.Б.Д.Р.Докладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 10:00

55НОХД No 630/2017, VI съставПрестъпления против младежтаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛЕ.С.С.Докладчик:

ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА10.10.2017 10:00

56АНД No 1236/2017, X съставКАТА.Д.Д.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ВАСИЛ М. АТАНАСОВ10.10.2017 10:00

57Гражданско дело No 2080/2017, XV съставИскове, основани на неоснователно обогатяванеД.Д.Р.,

К.М.Р.Ж.Х.Г.Докладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 10:05

58АНД No 1142/2017, X съставКАТХ.Т.П.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ВАСИЛ М. АТАНАСОВ10.10.2017 10:15

59Гражданско дело No 3542/2016, XV съставДелбаР.И.Г.,

П.Т.И.Д.С.Ч.,

Я.Г.Ч.,

С.В.Ч.,

Г.В.Ч.,

Б.К.А.,

М.П.Т.,

АГРОТЕС АДДокладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 10:20

60Гражданско дело No 2062/2017, XV съставДелбаЦ.Г.Г.С.Г.П.Докладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 10:30

61АНД No 963/2017, X съставКАТЕ.В.Г.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ВАСИЛ М. АТАНАСОВ10.10.2017 10:30

62АНД No 1280/2017, X съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛД.С.Д.Докладчик:

ВАСИЛ М. АТАНАСОВ10.10.2017 10:30

63Гражданско дело No 1332/2017, XV съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЕОС МАТРИКС ЕООДА.С.Й.Докладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 10:40

64НОХД No 1176/2017, X съставПродажба и държане на акцизни стоки без бандеролРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛС.С.А.Докладчик:

ВАСИЛ М. АТАНАСОВ10.10.2017 10:45

65Гражданско дело No 146/2017, XV съставИскове за недействителност на правни сделкиМ.С.И.,

Д.П.М.,

И.П.Ц.,

И.П.Ц.,

Н.С.Ц.,

Р.С.Ц.БОРОВЕЦ КОС ЕООД,

Д.К.Ц.,

Б.С.Ц.,

Н.Д.Ц.,

И.Д.Ц.Докладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 10:50

66Гражданско дело No 2665/2016, XV съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещД.А.Г.,

В.Д.А.,

Г.А.Г.,

С.Р.П.,

П.И.П.П.И.П.,

Д.И.П.Докладчик:

МАРИНА Х. ХРИСТОВА10.10.2017 11:00

67НОХД No 966/2017, VI съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛЮ.Х.И.Докладчик:

ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА10.10.2017 11:00

68АНД No 979/2017, VI съставМВРД.Н.В.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА10.10.2017 13:30

69НОХД No 975/2017, VI съставУправление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛИ.Л.С.Докладчик:

ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА10.10.2017 13:45

70НОХД No 978/2017, VI съставКвалифицирани състави на телесна повредаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛТ.И.И.Докладчик:

ПЕТРАНКА П. ПАНАЙОТОВА10.10.2017 14:00

71Гражданско дело No 1055/2017, XIV съставДелбаТ.В.Б.,

П.И.Б.,

Г.И.Б.Т.Г.Б.Докладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 9:00

72Гражданско дело No 2529/2017, XIV съставПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛДокладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 9:30

73АНД No 1216/2017, VIII съставКАТК.С.М.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

РАДОСТИН С. РАДИЕВ11.10.2017 9:30

74АНД No 1252/2017, VIII съставИАААД.Ж.Д.ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ЯМБОЛДокладчик:

РАДОСТИН С. РАДИЕВ11.10.2017 9:30

75Гражданско дело No 2653/2017, XIV съставУстановителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеВ.Н.М.З.И.Д.Докладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 10:00

76АНД No 1296/2017, VIII съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛС.Х.Х.Докладчик:

РАДОСТИН С. РАДИЕВ11.10.2017 10:15

77Гражданско дело No 1487/2017, XIV съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеЖП-СПЕД ЕООДАГРО ДИМЕКС 2012 ЕООДДокладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 10:20

78АНД No 1235/2017, VIII съставКАТА.Д.Д.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

РАДОСТИН С. РАДИЕВ11.10.2017 10:30

79Гражданско дело No 2605/2017, XIV съставДруги искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.З.С.П.В.М.П.Докладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 10:50

80Гражданско дело No 1778/2017, XIV съставИскове за развод и недействителност на бракаК.П.Д.Д.И.Д.Докладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 11:10

81Гражданско дело No 1573/2016, XIV съставДелбаМ.К.Ж.С.П.Х.Докладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 11:30

82Гражданско дело No 1928/2017, XIV съставИск за обявяване на предварителен договор за окончателенГ.Б.Б.КООПЕРАЦИЯ ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА ГР.ЯМБОЛДокладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 11:50

83НОХД No 58/2017, VIII съставСредна телесна повредаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛК.В.Д.Докладчик:

РАДОСТИН С. РАДИЕВ11.10.2017 14:00

84Гражданско дело No 1703/2017, XIV съставИскове по КЗЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУПОБЩИНА -ЯМБОЛДокладчик:

ГАЛЯ Д. РУСЕВА11.10.2017 14:10

85Гражданско дело No 1511/2017, IV съставИскове по СК - издръжка, изменениеС.Й.П.Й.С.П.Докладчик:

СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА12.10.2017 9:30

86Гражданско дело No 2526/2017, XVI съставПроизводства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.М.Н.М.Докладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 9:30

87Гражданско дело No 2404/2017, IV съставИскове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР.ЯМБОЛЕТ Т.-Ж.И.Г..Я.Докладчик:

СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА12.10.2017 9:45

88Гражданско дело No 2295/2017, XVI съставИскове за развод и недействителност на бракаП.Т.Г.М.Г.Г.Докладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 10:00

89Гражданско дело No 2548/2017, IV съставДелбаС.С.Н.А.З.Д.Докладчик:

СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА12.10.2017 10:00

90Гражданско дело No 2337/2017, IV съставИск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеАХМАКОВ ЕООДБУЛ КОМЕРС 2014 ЕООДДокладчик:

СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА12.10.2017 10:15

91Гражданско дело No 1526/2017, XVI съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещБ.Г.Г.Г.В.М.Докладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 10:30

92Гражданско дело No 1932/2017, IV съставИскове за трудово възнаграждениеМ.Я.Я.БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООДДокладчик:

СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА12.10.2017 10:30

93Гражданско дело No 1672/2017, XVI съставДелбаК.Д.П.КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ ООДДокладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 11:00

94Гражданско дело No 1758/2017, IV съставВещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещН.В.Н.ЕТ С.- С.Д.Докладчик:

СВЕТЛА Р. ДИМИТРОВА12.10.2017 11:00

95Гражданско дело No 3398/2017, XVI съставИскове по СК - развод по взаимно съгласиеП.В.И.П.,

Д.С.П.Докладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 11:30

96АНД No 1309/2017, V съставПроизводства по приложението на чл.78а НКРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛС.А.С.Докладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 11:30

97Гражданско дело No 374/2016, XVI съставИСКОВЕ ПО КТБ.Я.М.МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИАНАМЕД 2001"ЕООДДокладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 11:40

98НОХД No 535/2017, V съставИзмамаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛС.А.С.Докладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 13:30

99Гражданско дело No 957/2016, XVI съставДелбаГ.Х.К.Р.И.Ч.,

Н.Г.Г.,

БИОАГРО ТРЕЙД ООДДокладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 14:00

100Гражданско дело No 2607/2017, XVI съставИскове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”А.П.А.ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР НЕВЕНА КОКАНОВАДокладчик:

ГЕОРГИ С. ГЕОРГИЕВ12.10.2017 14:30

101АНД No 783/2017, V съставКАТГ.Х.А.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 15:30

102АНД No 794/2017, V съставКАТД.К.К.ОД НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 15:30

103АНД No 996/2017, V съставКАТВ.М.Т.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 16:00

104АНД No 997/2017, V съставКАТГ.И.Р.ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛДокладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 16:00

105НОХД No 1153/2017, V съставИзмамаРАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛИ.М.Д.,

И.К.Г.Докладчик:

ГЕОРГИ Д. ВАСИЛЕВ12.10.2017 16:30

 

 

 

Последно променена наНеделя, 08 Октомври 2017 17:13
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2