Пон12112017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол Две нови заглавия в есенния сезон на ДТ "Невена Коканова".


Две нови заглавия в есенния сезон на ДТ "Невена Коканова".

Оценете тази статия
(0 гласа)
 • Прочетете 7146 пъти

Четирима „юнаци” с измислени геройства, от доста време се опитват да живеят на гърба на хората от селото си, като „за благодарност” го „пазят” от още по-измислената и страшна Ламя. Всички ги познават, всички им се присмиват, всички се крият от тях, но само мома Петрана се досеща как да им „скрои калпака”, така че повече да не пречат на никого. Това е накратко сюжетът на „Юнаци с умни калпаци“, едното от двете нови заглавия на ДТ „Невена Коканова“, с което театърът започва есенния сезон. Тази любима и смешна история на безкрайно талантливия познавач на народопсихологията ни Никола Русев ще има своята премиера в края на октомври. Тази година авторът щеше да навърши 85 години и трупата на театъра посвещава спектакъла си на този юбилей, с пожелание да е несекващ интересът към неговото творчество, да не спират да се четат и поставят пиесите му парадоксално вплели мъдрост и ирония. Режисьор на спектакъла е Дияна Радева, а сценограф -Александрина Игнатова

 

Сантиментална и иронична комедия за Любовта ще бъде жанрът на другото ново представление на ямболската трупа, чийто режисьор е Антон Угринов, а сценограф младата Ванина Цандева. „Шега в едно действие“ ще е спектакъл-сън, който е атрактивна компилация върху някои от известните малки комедии и разкази на великия руски драматур Антон Павлович Чехов. В ролите на различните персонажи ще видим шестима млади таланти на Ямболския драматичен театър. Всички те се превъплъщават в повече от един образ и ще докажат, че мечтите, лъжите и страховете на Чеховите герои не са по-различни от нашите един век по-късно. Очаквайте премиерата на спектакъла през ноември.

 

Да пожелаем успешна и ползотворна работа на всички! На добър час!

1 коментар

 • Атанас Атанасов

  ДО
  РАЙОНЕН СЪД
  – ЯМБОЛ

  СТАНОВИЩЕ
  от
  АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
  адрес: ............................
  ищец по гр. д. № 2607/2017 г. по описа на Районен съд – Ямбол

  ОТНОСНО: ​Отговор на моя искова молба от страна на ответника ДТ „Невена Коканова” гр. Ямбол


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

  На 25.09.2017 г. ми беше връчено Ваше определение №1767/19.09.2017 по гр. дело № 2607/2017 г. заедно с приложен отговор и др. приложения на ответника ДТ „Невена Коканова” гр. Ямбол.
  По отговора на ответника изразявам следното становище:

  Относно допустимостта на иска:
  Ответникът неправилно твърди, че не се касае за трудов спор и че театърът не е надлежна ответна страна.
  Процесът на изплащане на трудово възнаграждение и евентуалните удръжки от него е законово регламентиран в Кодекса на труда. Този процес касае трудово-правни отношения и всяко негово нарушение би следвало да се решава в трудово-правен спор, каквито са изискванията на чл. 357 ал. 1 от КТ. Очевидно е, че ответникът е нарушил чл. 272 ал. 2 от КТ, т. е. удържал ми е суми над размера установен с ГПК. След като е налице нарушение на Кодекса на труда би следвало и произтичащият от това спор да бъде трудово-правен.
  Неправилно се сочи като основание факта, че дължимите от ответника суми не са в неговия патримониум, че нямало разместване на блага, при които театърът да се е обогатил неоснователно за моя сметка. Този факт е ирелевантен към настоящия спор, защото аз не обвинявам ответника в разместване на блага и обогатяване за моя сметка, а за това, че не си е изпълнил задължението и не ми е изплатил договорената пълна сума за трудово възнаграждение.

  Относно основателността на иска:
  Ответникът отново неправилно се основава на факта, че претендираните суми не са задържани в театъра, а са преведени другаде – по сметка на ЧСИ. Както казах, този факт е ирелевантен, защото няма значение къде са в момента парите. Това което искам в исковата си молба е ответникът да поеме отговорност за допусната от него грешка вследствие на неспазени от него клаузи от материалния закон.
  Ответникът се основава на клаузата на чл. 272 ал. 1 т. 5 от КТ, която му позволява да извършва „запори без съгласие на служителя, наложени по съответния ред”. Това би било нормално, ако не влизаше в нарушение с чл. 272 ал. 2 от КТ, т. е. ответникът е нямал право да извършва запори при размер на трудовото възнаграждение под несеквестеруемия минимум.
  Видно от текста на отговора, ответникът третира ЧСИ като арбитър и едва ли не инстанция, чиито разпореждания е длъжен да изпълнява. Този подход е погрешен, защото ЧСИ представлява интересите на взискателя, т. е. ЧСИ е заинтересована страна в спора и по подразбиране е нормално да изисква изплащане на по-голяма сума, независимо дали има законни основания за това. Работодателят е този, който е трябвало окончателно да реши, доколко е възможно и законово допустимо да бъдат удовлетворени претенциите на ЧСИ. Работодателят е разполагал с информация за размера на трудовото ми възнаграждение и за останалите факти съотносими с казуса – семейно положение и дали издържам други лица. След направена от него преценка работодателят е бил длъжен да издаде съответната писмена заповед за точния размер на удръжките от заплатата ми, които той възнамерява да прави. Нищо такова не е направено. Ответникът-работодател се е предоверил на ЧСИ и се е съгласил да му се привежда сума от несеквестеруемия минимум нарушавайки по този начин чл. 272 ал. 2 от КТ. От друга страна налице е само едно устно разпореждане от страна на работодателя и нищо повече. Неиздаването на писмена административна заповед, която да оправдава направените от работодателя запори, превръща това му действие в такова без юридическа стойност.
  Ответникът неправилно твърди, че не съм се противопоставил на наложения запор нито пред ЧСИ, нито пред него. Това не отговаря на истината. Когато ми беше връчена поканата за доброволно изпълнение, аз се противопоставих и подписах документа с пояснителен текст, че съм против това изпълнение и против наложените ми запори, защото делото е в процес на възобновяване. По това време в Бургаския апелативен съд все още се решаваше спора относно възобновяване на делото предвид многото нови обстоятелства и факти по делото. Също така, пак по това време, течеше преписка в Районна и Окръжна прокуратура – Ямбол, относно нови факти и обстоятелства по делото, доказващи вината на взискателя Валентин Касабов и уличаващи го в лъжесвидетелстване. В тази връзка все още тече разследване в Софийска градска прокуратура и ДАНС вследствие на мое искане за отнемане на депутатския имунитет на Валентин Касабов във връзка с неговото лъжесвидетелстване. За последно бях привикан на 18.07.2017 г. в ОДМВР – Ямбол и дадох показания по случая пред служител на ДАНС. Мога в съдебно заседание да представя като доказателство копие от показанията, които съм дал пред ДАНС на тази дата.
  Не отговаря на истината и твърдението, че не съм се противопоставил на наложения запор пред работодателя. Всъщност нямаше административна заповед, на която аз да се противопоставя и да обжалвам по съответния ред. Главната счетоводителка Стефка Ценова ми връчи един (така да се каже) хвърчащ лист, където с химикал бяха написани някакви числа без пояснителен текст, като ми беше обяснено какви суми ще ми се удържат. Оправдаваше се, че всичко това го правели не по тяхно желание, а защото ЧСИ ги задължавал. Така аз бях поставен пред свършен факт. Още тогава заявих, че това е незаконно и че ще си потърся правата. Не можех да обжалвам заповедта на работодателя, защото такава заповед не съществуваше. Не можех да обжалвам листа, който ми даде главната счетоводителка, защото той не представляваше дори частен документ – нямаше пояснителен текст, нито подпис и печат, нямаше дори регистрационен номер. Имаше само цифри писани с химикал. Затова реших да обжалвам самото действие на работодателя – налагането на запори върху заплатата ми като съм спазил давностния срок, който е три години съгл. чл. 358 ал. 1 т. 3 от КТ.
  Като цяло е налице един стремеж на ответника да прехвърли цялата вина за наложените запори върху ЧСИ.
  Нелогично е да се изисква от ЧСИ да извършва проверки за размера на трудовото ми възнаграждение и дали издържам други лица при положение, че работодателят е наясно с всичко това. Персоналът на театъра се състои от около 30 човека и работодателят е напълно наясно какъв е размерът на заплатите и семейното положение на всеки един от подчинените му.
  Нелогично е да се вменява на ЧСИ задължението да определя секвестеруемата част от дохода и размера на запорите, тъй като това е регламентирано в Кодекса на труда. Нормата на чл. 272 ал. 2 от КТ е задължение единствено на работодателя, а не на ЧСИ, т. е. работодателят е длъжен да изчисли и да направи необходимите запори като спазва правилото те да не надвишават размера определен с други нормативни актове – в случая чл. 446 ал. 1 от ГПК и Тълкувателно решение 2/2013 на Върховен касационен съд от 26.06.2015 г.

  Видно от гореизложеното вината за неправилно наложените запори върху заплатата ми е изцяло на ответника-работодател. Той не е изпълнил задължението си по чл. 128 т. 2 от КТ и чл. 272 ал. 2 от КТ.

  Предвид гореизложеното

  МОЛЯ да уважите иска ми и да осъдите ответника ДТ „Невена Коканова” гр. Ямбол да ми заплати дългимите суми в размера, който съм посочил в исковата си молба.

  С уважение: Атанас Атанасов

  27.09.2017 г.
  гр. Ямбол

  публикуван от Атанас Атанасов Събота, 30 Септември 2017 10:34 Връзка на коментара
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2