Пон11202017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол Общински съвет 26 МАЙ СЕСИЯ НА ОБС ЯМБОЛ ВСИЧКО ПРЕДЛОЖЕНО ОТ СЛАВОВ СИ МИНА


26 МАЙ СЕСИЯ НА ОБС ЯМБОЛ ВСИЧКО ПРЕДЛОЖЕНО ОТ СЛАВОВ СИ МИНА

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1989 пътиВ дневният му ред има 21 точки. Сред които - Даване голямата награда на  Ямбол на Кукления театър, разбира се няма начин актуализация на Бюджета и др. Чудо невиждано дневният ред и материалите за  пръв път от десетки години насам бяха факт  десет дни преди  датата на заседанието...

бел. Яс на снимката се вижда кои съветници гласуваха одма в края на миналата година, по предложение на кмета Славов да вдигнат такса смет на ямболци до 40 процента. Същите тия, по предложение пак на кмета Славов, гласуваха одма, дни преди парламентарните избори з аотмяна на решението си за увеличение. Що ли? Щото имало обжалвания...Въобще що правят сесии. А да за да връзват гащите на Сливов...


 
     Дневен ред  за XX  заседание на ОбС /26.05.2017 г./

 

     1. Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

2. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

3. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г. - Годишен план. - Стратегия.

4. Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г. - Отчет.

5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г. - Отчет.

6. Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

7. Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

8. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

9. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

10. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

11. Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

12. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

13. Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

14. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

15. Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

16. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

17. Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

18. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

19. Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

20. Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол. - Становище.

21. Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

Последно променена наСъбота, 27 Май 2017 09:45
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2