Пон11202017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол Възложителко, Бицова, 6 МИЛИОНА БЕ! Документацията още я няма...А срокът тече! Със строителите ли се подигравате?


Възложителко, Бицова, 6 МИЛИОНА БЕ! Документацията още я няма...А срокът тече! Със строителите ли се подигравате? Избрана

Оценете тази статия
(7 гласа)
  • Прочетете 1247 пъти

С издънка ли почват? Или така трябва? /Възложител е учителката зам. кмет Бицова/
Общ. Ямбол обяви обществена поръчка за 6 145 432 лева.
Обявление и решение има...НО Кой крадец открадна документацията?
Няма я  именно тази документация, която е необходима на евентуалните участници, за да могат да решат дали да участват, да започнат да подготвят офертите си...
Няма я вече четвърти ден.
ПЕТИ ДЕН http://www.yambol.bg/profile/item/174
А към 12 май, най-късно, когато е изпратена за публикуване поръчката, би трябвало да я има.

. И едно съмнение като взе да ни обхваща, ама шизофренично. Дали от некадърност я няма. Или тези документи ги няма,  защото трябва да ги няма..

Безхаберие, пропуск техниески за строителни поръчки за над 6 милиона лева, чак пък толкоз?
При тази така добре обучена и школувана администрация?
..
Или..., или цялата работа е там, че  вече е предрешено кой да спечели поръчката, той каквото трябва вече го има или ке го има...
 що да се заблуждават и мъчат останалите? До 16 юни 17 .когато трябва да бъдат получени в общината офертите.
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333435383733


и малко текст...за какво става въпрос...
     Открита процедура
Описание:     Предметът на настоящата обществена поръчка е: Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на градската среда на Община Ямбол по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Част от площадно пространство на площад "Oсвобождение – пешеходна зона и зелени площи; Обособена позиция № 2: Пешеходна улица "Г.С. Раковски" между улици „Преслав” и „Генерал Заимов”; Обособена позиция № 3: Улица „Преслав” между улици „Димитър Благоев” и „Акация”.Стойност, без да се включва ДДС: 6145432 BGN

V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 6 145 432 (шест милиона сто четиридесет и пет хиляди четиристотин тридесет и два) лв. без ДДС, формирана като сбор от прогнозните стойности на всяка една от обособените позиции, разпределени както следва: 1. Максимална прогнозна стойност за строителство на Обособена позиция № 1: Част от площадно пространство на площад "Oсвобождение – пешеходна зона и зелени площи – 985 225 (деветстотин осемдесет и пет хиляди двеста двадесет и пет лева) лв. без ДДС: 2. Максимална прогнозна стойност за строителство на Обособена позиция № 2: Пешеходна улица "Г.С. Раковски" между улици „Преслав” и „Генерал Заимов” – 3 220 917 (три милиона двеста и двадесет хиляди деветстотин и седемнадесет) лв. без ДДС. 3. Максимална прогнозна стойност за строителство на Обособена позиция № 3: Улица „Преслав” между улици „Димитър Благоев” и „Акация” – 1 939 290 (един милион деветстотин тридесет и девет хиляди двеста и деветдесет) лв. без ДДС., т.е. в предвидения за възлагане в чл.20 ал.1 т. 1 б."а" от ЗОП, праг.„„„„


VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена

Илиана Василева Бицова
VIII.2) Длъжност

зам.-кмет на община Ямбол, упълномощена със Заповед РД/02-00985/22.12.2015г.
.

Последно променена наСряда, 17 Май 2017 22:06
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2