Съб12162017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Ямбол Другости Боже, Божеее, някои от община Ямбол, дали не са изтрещели?


Боже, Божеее, някои от община Ямбол, дали не са изтрещели?

Оценете тази статия
(0 гласа)
  • Прочетете 1623 пъти


Публикуват документ за резултати от конкурс, в който изписват имената на председателя зам. кметица Бицова /на сн/  и членовете на изпитващата комисия. А най-долу, вместо имената и подписите , на  същите изписани по горе имена изписват:  чл.2 ЗЗЛД
И остава този ВЪПРОС Закона ли нарушават като изписват имената на Комисията или зад чл.2 ЗЗЛД
Някой като види подписа- може да идентифицира изброените по-горе лица ли?
Или може да го изтренира. Да се научи да подписва така..
.
Ми тогава,всичките, видни на стотици вече документи с подписи на кмета, качени на сайта Бицова и особено отговорният за тези неща  секретар Кабрански и т.н. са били все в нарушение на Закона. 

Закон, който тези - дето са на власт вече 11 годни,са "открили" едва сега. Боже, Боже!

Или крият, това, че някой/и /всички?/от Комисията не са се подписали?

ПП,че на фона на всичко това, което писателят Любомир Котев, би нарекъл малоумие, има едно въпросче- каква европейска хапка хапва ръководителката на проекта, в какво извънработно време го прави?

Че то, според нас, в Комисията и сред изпитваните  има и по-компетентни, доказано компетентни дами от нея  Нищо, че не ходят с шефа и Кабрански на концерти на класическа музика в Безистеня.

Ама дама е, как да я пратиш да рине сняг!

http://yambol.bg/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/Protokol_kandidati.pdf

 

чл.2. (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

          (2) Личните данни трябва да:

 

               1. се обработват законосъобразно и добросъвестно;

 

               2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели с изключение на случаите, изрично предвидени в този закон;

 

               3. (изм. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) бъдат съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;

 

               4. бъдат точни и при необходимост да се актуализират;

 

               5. се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;

 

               6. се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.

 

          (3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.)

 

Последно променена наПетък, 13 Януари 2017 18:37
Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2