Съб11182017

Last update06:46:04 PM

Back Вие сте тук:Home управление Община Стралджа На училище без отсъствие


На училище без отсъствие Избрана

Оценете тази статия
(1 глас)
  • Прочетете 1491 пъти
 


На организираната кръгла маса в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” –Стралджа под мотото „Подай ръка” се събраха хора, обединени от желанието да помагат за решаването на един сериозен проблем. Във връзка с изпълнение дейностите по мярка „Без отсъствие”, директорът Дора Найденова покани представители на общинска администрация, неправителствени организации, отдел „Социално подпомагане” и „ Закрила на детето”, здравни медиатори, представители на училищното настоятелство , родители. Отзоваха се Мария Толева, зам.кмет на общината, Недялка Димитрова, гл.експерт отдел „Образование”, Живка Иванова, управител ЦСРИ, здравните медиатори Добри Милев и Благовеста Георгиева. Необяснимо остана отсъствието на другите поканени.  А общата цел на събирането бе твърде важна за екипа на г-жа Найденова – да се обсъдят причините за ранното отпадане на ученици от училище, да се предприемат мерки за превенция. В своето въведение тя   ясно постави проблема, проследи  стъпките в досегашната работа – подготовка  списъци  на деца с отсъствия, създаване на досиета и регистър, организиране на срещи с родителите в училище и в домашна обстановка, провеждане на благотворителни акции с дарения на учителите за децата...
      Конкретната работа в училище по изпълнение на този проект е поверена на педагозите Пенка Георгиева, Маруся Бакалова и Диана Балъкчиева. „Със сигурност идеите ни може да се обогатят и аз очаквам да направим това заедно днес!”, подчерта г-жа Найденова давайки думата на присъстващите, като преди това сподели огорчението си от липсата на очаквани резултати. Ранни бракове при момичетата прекъсват обучението им, лошото качество на живот продължава да бъде  една от причините за отпадане на децата от училище както и лошото влияние на семейната среда. „Изпуснатите” от училище остават без ограмотяване, имат затруднение в овладяването на българския език, попадат под рисковете за залитане към престъпления,  изкушавани са от употреба на алкохол, цигари  и наркотици, а когато вече са зрели хора, трудно намират реализация на труда си.
   Според педагога Пенка Георгиева, която поднесе един много сериозен доклад за работата на екипа,  с изпълнението на проекта  и предприетите мерки шансовете за отпадане на ученици видимо намаляват. Но не е достатъчно. Необходима е помощта на обществените организации и най-вече на родителите. Виолета Андонова, зам.директор, изрази притеснението си от незаинтересоваността към проблема от отдел „Закрила на детето”. Недялка Димитрова, гл.експерт, адмирира колектива, който открито посочва проблема и работи за решаването му колкото и да е трудно това. В анализите на училището присъстват 16 проблемни деца с отсъствия, 2 въобще не са посещавали училище и битката за тези деца трябва да продължава. Мария Толева, зам.кмет, подчерта постоянството , с което този колектив обръща внимание за недопускане на „отпаднали” ученици. „Проблемът не е само на това училище или на общината, той е национален. А за решаването му  и без проект в ежедневната образователна и възпитателна работа трябва да присъстват доказани и популярни мерки. Бих се радвала ако и при нас се появят деца от ромската общност, които завършват средно , а защо не и висше образование!”, каза тя. Цветелина Тончева, педагог, разказа за добрата работа в СИП”Ромски фолклор”- ефикасен модел за възпитанието на малките.30-те обхванати деца с радост посещават часовете, проявяват етническа толерантност, инициативни са и редовни в учебните занятия. Но слабото звено в работата остава семейството. Живка Иванова от ЦСРИ сподели мнението, че децата са бъдещи родители и ако училището съумее да ги насочи в правилната посока, то резултатите ще се мултиплицират. Същото мнение споделиха и здравните медиатори, които познават много добре живота в ромските квартали. Те дадоха примери за 13-14-годишни деца, които стават майки. В града има  и случай на родена през 1988г. и вече с 4-ри деца.Не липсват  кражбите на малки момичета, което понякога предизвиква родителите да спират принудително децата от училище, за да ги опазят.
    Училището ще продължава да работи за решаване на проблема „отпаднали ученици”, увери присъстващите директорът Дора Найденова.Очакването е за активна помощ от родителите и всички институции имащи грижата за възпитанието на децата. През първото полугодие на 2013г. предстои провеждането на заключителна конференция по изпълнение на план-графика и анализ на постигнатите резултати по мярка „Без отсъствия”.

Влезте, за да коментирате
нагоре

Free and Commercial Modules by Kasey Moore.

Избрано от редактора

Най-четено през месеца

ГАЛЕРИЯ 2