×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Седмична предизборна хронограма 11-17 окт. ЗАПОЧВА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Понеделник, 11 Октомври 2021 03:04


До 17 ч. на 12-ти са регистрациите в РИК

 

ЦИК заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й.

ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция

Чл. 144, ал. 6

Чл. 144, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

12.10.2021 г.

Инициативният комитет предава на РИК списъка с избиратели, подкрепящи издигането на независим кандидат за народен представител, заедно с документите по чл. 255, ал. 1, т. 2 и 3 ИК

Чл. 257, ал. 4

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

12.10.2021 г.

17.00 ч.

ЦИК регистрира за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

12.10.2021 г.

РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 12.10.2021 г.

РИК регистрира за участие в изборите за народни представители инициативен комитет в случаите, когато съдът е отменил решението за отказ за регистрацията му, независимо дали срокът по чл. 153, ал. 1 ИК е изтекъл

Чл. 154, ал. 5

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 12.10.2021 г.

Партиите и коалициите правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 318, ал. 2 във вр. с чл. 318, ал. 1, т. 1

не по-късно от

32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч. на 12.10.2021 г.

Инициативните комитети правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и предават на ЦИК списъка с избиратели по чл. 320, ал. 1 ИК, заедно с документите по чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 ИК.

Чл. 318, ал. 2 във вр. с чл. 318, ал. 1, т. 2

Чл. 320, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч. на 12.10.2021 г.

ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети

чл. 318, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

12.10.2021 г.

Партиите, коалициите и инициативните комитети правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч.

на 12.10.2021 г.

РИК регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители

Чл. 255, ал. 2

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

12.10.2021 г.

Партия, коалиция или инициативен комитет може да подаде заявление до ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно инициативен комитет до РИК за изборите за народни представители, да бъде заличена регистрацията за участие в изборите

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

до 17.00 ч. на 12.10.2021 г.

ЦИК/РИК взема решение за заличаване на регистрацията на партия, коалиция, инициативен комитет, по подадено писмено заявление

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1

Чл. 155, ал. 1

не по-късно от 32 дни преди изборния ден

12.10.2021 г.

РИК уведомява ЦИК за регистрираните кандидати за народни представители не по-късно от 24 часа след изтичане на срока за регистрация

Чл. 254, ал. 6

31 дни преди изборния ден

13.10.2021 г.

ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, съответно на партиите и коалициите за изборите за народни представители, и ги обявява

Чл. 57, ал. 1, т. 21

Чл. 326, ал. 1 и

Чл. 262, ал. 1

§ 5, т. 5, букви „а“ и „в“ от ДР на ИК

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

13.10.2021 г.

 

ЦИК чрез жребий определя реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборните кампании

Чл. 192

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

13.10.2021 г.

 

ЦИК приема правила за обективно и справедливо отразяване от БНТ и БНР на проявите на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети

Чл. 189, ал. 3

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

13.10.2021 г.

 

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите, коалициите и инициативните комитети за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

не по-късно от 31 дни преди изборния ден

13.10.2021 г.

 

 

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията, която го е предложила, може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 321, ал. 4 и Чл. 258, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

до 17.00 ч. на 14.10.2021 г.

 

ЦИК взема решение за регистрация на новопредложения кандидат от листа на партия или коалиция в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

Чл. 321, ал. 4

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

 

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден

Чл. 321, ал. 5,

изр. второ и

Чл. 258, ал. 5, предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

до 17.00 ч. на 14.10.2021 г.

РИК взема решение за регистрация на новопредложения кандидат в изборите за народни представители

Чл. 258, ал. 5 предл. 2

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

ЦИК взема решение за регистрация на предложен кандидат по реда на чл. 321, ал. 5, изр. второ ИК

Чл. 321, ал. 5,

изр. второ

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

ЦИК обнародва в Държавен вестник регистрираните кандидатски листи като посочва имената на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, датата на раждане, партията, коалицията или инициативния комитет, които са ги предложили

Чл. 324

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините

Чл. 57, ал. 1, т. 19

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

 

Кметът на общината представя в РИК предложение за състава на СИК, когато е постигнато съгласие, заедно с документите по чл. 91, ал. 8 ИК

Чл. 91, ал. 8 и 9

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато не е постигнато съгласие

Чл. 91, ал. 7

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

Кметът на общината представя в РИК документите от проведените консултации за състави на СИК, когато е постигнато съгласие, но той не е направил предложение за състави на СИК

Чл. 91, ал. 10

не по-късно от 30 дни преди изборния ден

14.10.2021 г.

Откриване на предизборните кампании

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

15.10.2021 г.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на РИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 6

не по-късно от откриване на предизборната кампания

 

 

ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати в съответния вид избор

Чл. 322, ал. 2 и Чл. 259, ал. 2

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

17.10.2021 г.

ЦИК извършва проверка на кандидатите

Чл. 57, ал.1, т. 36, предл. 2

чл. 247, т. 2 и 3

не по-късно от 27 дни преди изборния ден

17.10.2021 г.

Когато ЦИК установи, че кандидатската листа на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката не е подкрепена от необходимия брой избиратели, регистрацията й се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет

Чл. 322, ал. 5

Чл. 311, ал. 1, предл. второ

незабавно

 

Read 178 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo