×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Днес сесия в Ямбол.Зони на въздействие, избират зам. председател... Featured

Неделя, 27 Януари 2013 23:51

Д-р Татяна Петкова: Имам удоволствието да Ви поканя на ХVІІІ заседание на Общински съвет - Ямбол при следния проект за дневен ред:

Предложение относно приемане на наредба за изменение на НРПУРОИ.
ВНОСИТЕЛ: Група съветници
ПК ОИКДОУ
Избиране на заместник - председател на ОбС.
ВНОСИТЕЛ: Р. Банков, Група съветници
Предложение относно даване на съгласие за извършване на дейност от управителя  на „ДКЦ-1 Ямбол” ЕООД като лекар в болничната и доболнична помощ.
ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ
Предложение относно определяне зони за въздействие в изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие” по ОПРР.
ВНОСИТЕЛ: Г. Славов
Предложение относно откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот - ПОС в ОУ "Хр. Смирненски".
ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ
Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Турманов - ИМ - Иван Стоянов" за обект № 21 на ЦОП.
ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ
Предложение относно определяне цена на право на строеж за имот на ул."Цар Самуил" № 9 по искане от Руска Стоева Енева.
ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ
Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - ПОС на ул. "Г .С. Раковски" № 1.
ВНОСИТЕЛ: Г. СЛАВОВ
Предложение относно изразяване мотивирано становище на ОбС Ямбол по молба за опрощаване на дължими държавни вземания на Ангел Христов Петков.
ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

Read 1213 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo