×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Община "Тунджа" обяви транспортната обществена поръчка на стойност до 182.5 хиляди лева

Вторник, 16 Февруари 2021 08:22


в две обособени позиции

Наименование на поръчката: „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа” по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея“;
Обособена позиция №2: „Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на Община „Тунджа”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяване на транспортна услуга за превоз на пътници на територията на Република България и извън нея, както и осигуряване на специализиран превоз на деца от 2 до 6 години, които посещават детските градини в селата Веселиново, Тенево, Чарган и Победа.
Прогнозния пробег в километри по обособени позиции е, както следва:
За Обособена позиция №1: Обществен превоз на пътници на територията на Република България и извън нея е:
- за територията на страната – 40 000 км.;
- извън територията на страната –10 000 км.;
За Обособена позиция №2: Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут – 91 390 км. (370 км./ден, при прогнозен брой учебни дни 247 дни).

Начин на възлагане / пазарни консултации

Публично състезание
Обект на поръчката

Услуги
Прогнозна стойност (без ДДС)

BGN 182 505,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Краен срок за подаване:
09 мар 2021 (вто), 23:59
Дата на публикуване

 

Read 199 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo