×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

НАСРОЧЕНИ ЗАСЕДАНИЯ В СЪДИЛИЩАТА В ЯМБОЛ

Понеделник, 10 Февруари 2020 09:23

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

1 Административно дело 422 / 2019 И. Д. П. КМЕТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 10.02.2020 09:00
2 Административно дело 413 / 2019 СМИТ-ТЕКС ООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП-ГР.БУРГАС ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 10.02.2020 09:15
3 Административно дело 253 / 2019 В. Ц. Н. НАЧАЛНИК-СЛУЖБА ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 10.02.2020 09:30
4 Административно дело 467 / 2019 С. Г. Г. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 10.02.2020 09:40
5 Административно дело 4 / 2020 С. В. В. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 10.02.2020 09:50
6 Административно дело 464 / 2019 В. Я. К. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СТАМАТОВА 10.02.2020 10:00
7 Административно дело 450 / 2019 СТРАХИЛОВ-60 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОД БУРГАС-ДИРЕКЦИЯ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ,ГД ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ В ЦУ НА НАП-ГР. БУРГАС ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.02.2020 10:00
8 Административно дело 427 / 2019 ЕТ АТАНАС АТАНАСОВ-А.А ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.02.2020 10:00
9 Административно дело 451 / 2019 Г. Ж. Я. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.СОФИЯ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.02.2020 10:00
10 Административно дело 272 / 2019 Д. А. С. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.02.2020 10:30
11 Административно дело 324 / 2019 БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.02.2020 11:00
12 Административно дело 385 / 2019 МБАЛ СВ. ЙОАН РИЛСКИ ООД-ГР.ЯМБОЛ ДИРЕКТОРА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-ГР.ЯМБОЛ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 11.02.2020 11:30
13 Административно дело 453 / 2019 П. А. П. ДИРЕКТОРА НА ОД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.02.2020 10:00
14 Административно дело 369 / 2019 В. Х. А. ОУ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР.СТРАЛДЖА, Н. Е. П. СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.02.2020 10:00
15 Административно дело 5 / 2020 И. Д. И. ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.02.2020 10:30
16 Административно дело 9 / 2020 Т. С. Г. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.02.2020 10:30
17 Административно дело 14 / 2020 МАРТИ 23 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ СОФИЯ, ДИРЕКЦИЯ ОД, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ФК ПРИ ЦУ НА НАП-ГР.СОФИЯ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.02.2020 11:00
18 Административно дело 11 / 2020 Р. К. П. ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 12.02.2020 11:00
19 КНАХД 6 / 2020 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ ТЕХНОПЛАМ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 13.02.2020 09:00
20 КНАХД 7 / 2020 ТРАНСПОРТЕС ГАРСЕ ЕООД ИЗПЪЛНИТ. АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СОФИЯ ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 13.02.2020 09:00
21 КНАХД 9 / 2020 АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР.СОФИЯ И. Д. У. СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 13.02.2020 09:00
22 КНАХД 16 / 2020 К. И. Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ГР.ЯМБОЛ СТОЯН ГОНЧЕВ ВЪЛЧЕВ 13.02.2020 09:00
23 Касационно административно дело 27 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА-ГР.СОФИЯ С. Г. В. ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 13.02.2020 09:30
24 Административно дело 354 / 2019 ПОЛИССТРОИ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП-БУРГАС ПРИ ЦУ НА НАП ВАНЯ ГЕОРГИЕВА БЯНОВА НЕЙКОВА 13.02.2020 10:30
25 Административно дело 18 / 2020 ОБЩИНА ЯМБОЛ-ГР.ЯМБОЛ ЗАМ.МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР 2014-2020 Г.ДЕНИЦА НИКОЛОВА-ГР.СОФИЯ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ВАНЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА 14.02.2020 09:30

Адрес

8600, гр. Ямбол

ул. Александър Стамболийски №4

Телефони

+359 (46) 663 169

ОКРЪЖЕН СЪД ЯМБОЛ

№ Вид дело Номер / година Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик Статус на заседанието Насрочване на делото Зала
1 Въззивно гражданско дело 348 / 2019 И. Д. Х., Р. Т. П., Н. Т. Х. К. С. П. КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.02.2020 09:30
2 Въззивно гражданско дело 1 / 2020 ФИШ КОМЕР-2002 ЕООД А. К. К., И. К. К., ЕТ КОНКУРЕНТ-КЪНЧО КЪНЧЕВ, МЛ ГРУП ООД КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 11.02.2020 09:30
3 Въззивно гражданско дело 359 / 2019 БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. Д. Х. Х. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.02.2020 09:45
4 Въззивно гражданско дело 3 / 2020 Д. П. Д. С. Д. К., П. А. Д., Д. А. М., А. Д. А., П. И. П., В. П. П. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.02.2020 09:45
5 Въззивно гражданско дело 9 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР П. Я. А. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.02.2020 09:45
6 Въззивно гражданско дело 12 / 2020 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР К. Д. М. НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ИВАНОВ 11.02.2020 09:45
7 Въззивно гражданско дело 35 / 2018 М. Г. В. Д. Т. Т., ПЕЛИКАН АГРО ЕООД, С. И. Т. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 11.02.2020 10:00
8 Въззивно гражданско дело 357 / 2019 Д. М. К. Н. П. К. ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 11.02.2020 10:00
9 Въззивно гражданско дело 2 / 2020 А. А. К. ИНДЖОВ 19 ЕООД ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 11.02.2020 10:00
10 ВНОХД 346 / 2019 С. С. К. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ 12.02.2020 09:30
11 Търговско дело 68 / 2019 С. И. Г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ТАГАРЕВА 13.02.2020 10:00
12 Търговско дело 90 / 2017 МАГИ -ВАСИЛЕВА ЕООД ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 13.02.2020 10:45
13 Търговско дело 94 / 2019 Ж. И. Ж., С. И. Д., И. Й. Г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 13.02.2020 11:00
14 Търговско дело 69 / 2019 Д. Д. Д. ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД ВЕСЕЛА КАЛЧЕВА СПАСОВА 13.02.2020 13:30
15 ЧНД 342 / 2019 ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ Б. И. С. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ

1 Гражданско дело 74 / 2020 ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 09:30
2 Гражданско дело 4279 / 2018 В. К. Д., М. Д. С., Ж. П. Ж., К. П. С., Г. П. Г., П. Т. И., Г. Н. Г., М. Н. С., А. Н. Д., М. М. Х., В. Г. С., Д. С. Д., О. Д. С. М. Д. Р., Р. И. Р. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 10:00
3 Гражданско дело 2700 / 2019 С. Н. А., АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н. И. Н. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 10:00
4 Гражданско дело 1420 / 2019 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА АГРОТЕС АД, АГРОТЕС ООД ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 10:00
5 Гражданско дело 2756 / 2019 С. Д. А. С. П. Д. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 10:00
6 Гражданско дело 2426 / 2019 Ж. Г. К., ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ М. С. И. ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 10:30
7 Гражданско дело 1078 / 2019 Г. И. К. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26030 - С.БЕЗМЕР ГАЛИНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА ЛЮЦКАНОВА 10.02.2020 10:30
8 НОХД 57 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. Г. Д. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 10.02.2020 11:00
9 НАХД 47 / 2020 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД-БУРГАС СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 10.02.2020 13:30
10 НАХД 67 / 2020 Я. И. К., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 10.02.2020 13:30
11 НОХД 13 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ В. И. Ж. ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 09:30
12 НАХД 45 / 2020 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД-БУРГАС ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 09:45
13 НАХД 46 / 2020 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД СОФИЯ, КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД-БУРГАС ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 09:50
14 Гражданско дело 2921 / 2019 КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР.СОФИЯ Д. Й. А. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.02.2020 10:00
15 НАХД 30 / 2020 КОЛХИДА-ИВАН КОЛЕВ И СИЕ СД, ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ЯМБОЛ ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 10:00
16 НОХД 1414 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. Х. К. НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 11.02.2020 10:00
17 Гражданско дело 655 / 2019 А. Л. Д., Б. Х. А. А. Х. А. НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 11.02.2020 10:10
18 НАХД 52 / 2020 С. Г. Я., ОД НА МВР ГР.СЛИВЕН ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 10:10
19 Гражданско дело 1463 / 2019 С. Н. А., ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР.ЯМБОЛ Г. Н. С. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.02.2020 10:20
20 НОХД 1197 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Н. М. М. ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 10:20
21 Гражданско дело 3553 / 2019 Р. Г. Р., П. Д. С. Д. К. С. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.02.2020 10:25
22 Гражданско дело 1825 / 2019 ЛИЗИНГОВА КЪЩА-ПАЗАРДЖИК ООД ГР.ПАЗАРДЖИК Й. Д. Г., П. Н. Х. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.02.2020 10:30
23 Гражданско дело 3849 / 2019 Г. Д. И. В. А. Й. МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ИВАНОВА 11.02.2020 10:35
24 НОХД 109 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Г. Е. С. ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 10:40
25 Гражданско дело 1701 / 2019 Е. Д. К. Г. В. В. ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 10:50
26 Гражданско дело 2525 / 2018 В. В. Д. Д. В. В. ВАСИЛ МИТЕВ АТАНАСОВ 11.02.2020 11:00
27 НОХД 1363 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ В. С. Ц., П. С. С. НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 11.02.2020 11:00
28 Гражданско дело 2936 / 2019 Д. Х. Д. ЗАД ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД НЕВЕНА ИВАНОВА НЕСТОРОВА 11.02.2020 11:10
29 Гражданско дело 3121 / 2019 Ж. Г. К., ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д. П. Д. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.02.2020 09:00
30 НАХД 41 / 2020 ТРАНСБУС 2000 ООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 12.02.2020 09:00
31 НАХД 1370 / 2019 М. Д. Й., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 12.02.2020 09:30
32 Гражданско дело 2838 / 2019 РЕСТОРЕ ООД Д. Х. Ч. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.02.2020 10:00
33 НАХД 1371 / 2019 Д. В. М., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 12.02.2020 10:00
34 НАХД 912 / 2019 БОРОВЕЦ 2012 ЕООД, БОРОВЕЦ ИНВЕСТ 2012 ЕООД, ТД НА НАП БУРГАС-ОФИС ЯМБОЛ РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 12.02.2020 10:30
35 НОХД 555 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Д. Д. М. РАДОСТИН СТОЯНОВ РАДИЕВ 12.02.2020 10:30
36 Гражданско дело 3897 / 2019 ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД, Н. З. С. ДИМЧО ГЕНЕВ ДИМОВ 12.02.2020 11:00
37 НАХД 29 / 2020 КОЛХИДА-ИВАН КОЛЕВ И СИЕ СД, ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ -ГР.ЯМБОЛ ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 12.02.2020 13:30
38 НОХД 1287 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ Х. Ж. Ж. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 12.02.2020 14:00
39 НОХД 324 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Г. Г. ПЕТРАНКА ПАНАЙОТОВА КИРОВА 12.02.2020 14:30
40 Гражданско дело 4244 / 2019 М. М. Г. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 13.02.2020 09:00
41 НЧХД 660 / 2019 Д. Х. Д., Г. Б. С. Г. Д. Д., Г. Б. С., Д. Х. Д. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 09:00
42 Гражданско дело 3550 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А. Т. П. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 13.02.2020 09:15
43 Гражданско дело 946 / 2019 Н. А. М. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 13.02.2020 09:30
44 Гражданско дело 3289 / 2019 Г. С. Г. Т. И. М. СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 13.02.2020 09:30
45 Гражданско дело 4084 / 2019 Н. Д. Д. И. Г. Ч. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 09:30
46 Гражданско дело 1638 / 2019 Г. С. К., Р. С. К., И. Г. П., В. Г. П., С. Г. П., А. Г. П., Б. Й. К., Р. К. П., Ж. К. П., И. К. П., Б. С. К., Я. С. К., С. С. К., П. С. К. ЗД БУЛ ИНС АД ГР.СОФИЯ ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 09:45
47 Гражданско дело 1515 / 2018 Д. С. Г., Д. Г. Д., С. Г. П., Д. Д. Л. ЕКОТЕРА-РЕНТ ООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 10:00
48 Гражданско дело 3404 / 2019 АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД, В. . К. Д. Г. Д. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 10:00
49 Гражданско дело 245 / 2020 Г. Г. Н. З. П. Л. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 10:15
50 Гражданско дело 2112 / 2019 М. Е. М., Д. М. Д. СЛАВИДОР ЕООД ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 10:30
51 Гражданско дело 59 / 2020 М. Т. К. С. К. К. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 10:45
52 Гражданско дело 1400 / 2019 Г. А. М. ЗАД ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД, Х. А. Т. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 11:00
53 Гражданско дело 1303 / 2019 Я. А. Д., Д. А. Д. Д. А. Д. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 11:00
54 НОХД 1415 / 2019 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ М. Я. Н. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 11:00
55 НАХД 1131 / 2019 Д. К. К., ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 11:30
56 НАХД 1284 / 2019 РИВИ ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 11:30
57 Гражданско дело 4213 / 2019 ЗД ЕВРОИНС АД ГР.СОФИЯ В. М. П. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 11:30
58 НОХД 2 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ А. К. Г. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 13:00
59 НАХД 64 / 2020 РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЯМБОЛ С. Д. К. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 13:30
60 Гражданско дело 2324 / 2019 ЕС Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ БЛ. 53,ВХ.Ж, К. Р. В. Н. Г. К. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ 13.02.2020 14:00
61 НАХД 87 / 2020 МАРСЕЛА 07 ЕООД, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ЯМБОЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 14:30
62 НЧХД 1309 / 2019 П. Т. П. Р. Д. Д. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 13.02.2020 15:00
63 НАХД 127 / 2020 С. И. Т. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА МИТРУШЕВА АТАНАСОВА 14.02.2020 09:30
64 Гражданско дело 58 / 2020 ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ " - ГР.ЯМБОЛ СВЕТЛА РУСКОВА ДИМИТРОВА 14.02.2020 10:00

Адрес

8600, гр. Ямбол
ул. Жорж Папазов №1

Телефони

+359 (46) 688 872

 

 

Read 340 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo