×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Новите неща, които бяха приети на сесията на ОбС Ямбол. /Преправки и добавки/ към предложения

Неделя, 09 Февруари 2020 08:07


от общинската администрация бюджет. Предложенията  бяха направени по време на  публичното обсъждане на бюджета,  предложени от съветниците.  Факт е и това, че в окончателния вариант на проекто-бюджета, внесен за обкъждане, за разлика от предходните като-дерилей години, администрацията се беше съобразила, прецизирала и внесла направените и направените на съответните места /кутии/ искания, изпратените по пощата предложения. Както написа общинският съветник Мариета Сивкова - нормалността се завърна в публичния живот на града.,  а Мария Тюфекчиева - че "оказва се", реални гражданите не само могат, на книга, но и реално да участват в управлението на общината...На този фон са наистина неистово странни отровните думи, отправени от една общинска съветничка и на сесията, и в някои средства за масово осведомяване в Ямбол. Да го отдадем на   полинекомпетентност.та й - високопарна и досадна../Или как беше - "Няма понятие, но има мнение"! /, За съжаление няма кой да я да се спре, може би, защото   излага и партията си ...

/на сн. председателят на ОбС Антон Шиков

 • увеличаване на средствата за Помощи по решение на Общински съвет – от 2 000 лв. на 10 000 лв., дейност 123 „Общински съвети“, §42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на: дейност 123 „Общински съвети“, §10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв. и от дейност 122 „Общинска администрация“, §10-00 „Издръжка“ в размер на 4 000 лв.
 1. промяна по т.2. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г., Приложение № 4:
 • да отпадне обект: "Изграждане на нови кръстовища както следва: I- етап - кръстовище от ул. "Бакаджик" и ул. "Търговска"; II- eтап- кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Крали Марко"", дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 51-00 „Основен ремонт“, с източник на финансиране „Приходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 69 000 лв.
 • да бъдат включени следните обекти:
 • „Проектиране и изграждане на футболно игрище в ПГЗ „Христо Ботев““, дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиране „Приходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 10 000 лв.;
 • „Закупуване на колонни климатици 2 бр. за Младежки културен център "Георги Братанов" – гр. Ямбол“, дейност 898 "Други дейности по икономиката", § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиране „Приходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 6 000 лв.;
 • „Проектиране и изграждане на спортно игрище за баскетбол и футбол на малки вратички, ПИ 87374.554.185, кв. Каргон, гр. Ямбол“, дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиране „Приходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 20 000 лв.;
 • „Проектиране и изграждане на детска площадка в района на бл.82, ул. “Крали Марко“, гр. Ямбол“, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“, с източник на финансиране „Приходи от продажби на нефинансови активи“ на стойност 6 000 лв.;
 • „Проектиране и изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. “Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. “Ормана“ и ул. “Пирин“, гр. Ямбол“, дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", § 51-00 „Основен ремонт“, с източник на финансиране „Приходи от продажби на нефинансови активи“, на стойност 27 000 лв.
 1. увеличаване на трансфер за КТ „Георги Митев от 35 000 лв. на 36 500 лв. по         § 61-02 „Трансфери между бюджети –предоставени трансфери (-)“ като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 1 500 лв.
 1. увеличаване на субсидия за читалищата в община Ямбол чрез дофинансиране от местни приходи дейност 738 „Читалища“, § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“ от 21 000 лв. на 24 000 лв., като допълнителните средства да бъдат осигурени от намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с 3 000 лв.
 1. намаляване на приходите по § 27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ от 250 000 лв. на 210 000 лв. и намаляване на дейност 998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ с (-) 40 000 лв.
Read 514 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo