×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ РАБОТАТА В ОБЛАСТ ЯМБОЛ Featured

Понеделник, 16 Декември 2019 12:27

Резултати от проведено проучване през март-май 2019 година на територията на област Ямбол

Проект: Гражданско участие за открита и отговорна публична администрацияNo BG05SFOP001-2.009-0139
АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Направени предложения и препоръки при провеждане на проучване
Целева група Граждани:-

повече информация за гражданите в медиите за работата на местните администрации;-при работа по важни местни проблеми да се търси партньорство с всички заинтересовани страни;-да се подобри инфраструктурата и на кварталите;-да се обръщат внимание на бизнеса и стимулира неговото развитие в местни условия;-да не се дават празни обещания;-да се пусне в експлоатация новата болница;-да се назначават квалифицирани кадри;-сгради с културнои архитектурно значение да се поддържат и реставрират;-контрол и премахване на опасни съоръжения (остарели детски площадки);-залесяване на парк “Боровец”;-да се привличат инвеститори;-да се спазват законите;-да има малък парк в близост до кв. “Диана” или “Хале”;-да се работи в посока връщане на младите, образовани хора в града.-подобряване на пътната инфраструктура по квартали;-по-вежливо отношение на администрацията към гражданите;-повече разяснения от страна на служителите на администрацията към гражданите при ползване на различни услуги;-контрол на всяка обществена поръчка;-съкращаване на администрацията;-наемане на хора с нужното образование в администрациите;-да се работи за благоустрояването на градовете и селищата;-да се полага общественополезен труд от малцинствените безработни групи;-да се подобрят електронните услуги на местните публични администрации;-да се назначат служители, които да глобяват собствениците на кучета с неплатен данък и най-вече на тези, които не почистват след любимците си;-наказания за рушителите на общинска собственост;-да се издирват и наказват рушителите на красиви и новоизградени кътчета за отдих в града;-да се подобрят възможностите за масов спорт на гражданите;-общината да привлича млади специалисти лекари, учители, като разработи специална програма за това;-да се направи регистър за мнения и предложения на хората;-да се предприемат специални и спешни мерки за задържане на младото население в града;-управляващите да са по-близо до народа и неговите нужди;-прозрачност в управлението;-приемен ден на кмета на гр. Ямбол;-референдум по важни въпроси;-да се осигури постоянно действаща обратна връзка с гражданите на съответната община; -повече проекти с активно участие на гражданите. 2-да се осигури реално работещо разделно събиране на отпадъците и стратегия за екологично развитие на общините;-намаляване броя работещите в администрацията;-да се назначават специалисти;-да се осигури по-редовен и качествено работещ градски транспорт;-по-висок морал на служителите в държавните администрации

Целева група НПО
-да се организират дни на “отворените врати” за участие на НПО в сесиите на Общинския съвет;-да повече срещи с НПО и реални възможности за тяхното участие в решаване на важни обществени проблеми;-изпълнение на поетите ангажименти от местните управляващи;-по -ясна стратегия по отношение на хората от ромски произход;-да се отделя по голямо внимание към хората с увреждания и да се разработят специфични местни програми за работа с тях;-да се провеждат публични дебати по важни теми, свързани с развитието на общината;-по-компетентна администрация /повишаване на квалификацията на служителите/;-намаляване на администрацията и избягване на дублирането на служителите;-повече срещи с хора от различни социални групи, на които да се обсъждат конкретни техни проблеми;-местните управляващи да изпълняват обещанията си и поетите ангажименти, като се отчитат по-редовно пред гражданите;-местните публични институции да осигурят по-голяма прозрачност при вземане на решения и да се отчитат за тяхното изпълнение;-да се улесни достъпа до служители и ръководители на местни институции; -да има повече информация за възможностите за участие на граждани по програми и проекти на общините и областната управа;-да се правят допитвания до гражданите, за да се видят техните реални потребности.

 

Целева група Администрация:-п

овече информация в медиите;-по-активно ангажиране на младежите с общински и областни инициативи;-по-голяма обратна връзка по важни теми;-информиране на населението на достъпен език;-да провеждат информационни срещи с граждани за работата на общините;-срещи с ученици, за да се формира гражданско мислене и общество;-по-засилена работа с неправителствения сектор;-по-голяма публичност по отношение на извършваната работа по сектори.

 

Целева група Местен бизнес
-да се избягва политическа пристрастност при вземане на решения;-всяка партия еднакво да работи за развитието на града;-подобряване на условията за бизнес, работа и развитие на региона;-да има непрекъснат диалог с избирателите, а не да се търсят само по време на избори;-да има по-голяма прозрачност в дейността на местните публични администрации;-да се осигури излъчване на Общинските сесии в ТВ и радио ефир;-местните управляващи да съдействат за провеждане на референдуми по важни въпроси от голямо обществено значение.

 

http://www.angort.org/results.html

Предложенията и препоръките са на основата на ДОКЛАД
http://www.angort.org/results.html

 

 

 

Read 303 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2020 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo